Η επαγγελματική έκθεση των ασθενών ως παράγων συνέργειας στην εμφάνιση αναπνευστικής ανεπάρκειας και καρκίνου του πνεύμονος

Διπλωματική Εργασία uoadl:2962514 21 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-13
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Παλαιολόγος Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικολέττα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Ξάνθος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κωνσταντίνος Εκμεκτζόγλου,MD PhD
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επαγγελματική έκθεση των ασθενών ως παράγων συνέργειας στην εμφάνιση αναπνευστικής ανεπάρκειας και καρκίνου του πνεύμονος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επαγγελματική έκθεση των ασθενών ως παράγων συνέργειας στην εμφάνιση αναπνευστικής ανεπάρκειας και καρκίνου του πνεύμονος
Περίληψη:
EΙΣΑΓΩΓΗ: o καρκίνος του πνεύμονα, σχετίζεται άμεσα και αιτιολογικά με το κάπνισμα. Η έκθεση των εργαζομένων σε εισπνεόμενες ουσίες στο χώρο εργασίας, αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα. Το ερώτημα της μελέτης είναι, αν η επαγγελματική έκθεση σε συνέργεια με το κάπνισμα, επιφέρει νωρίτερα καρκίνο του πνεύμονα και αναπνευστική ανεπάρκεια, από ότι όταν αυτή, δηλαδή η επαγγελματική επιβάρυνση, απουσιάζει.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: πρόκειται για μελέτη παρατήρησης διαδοχικών ασθενών με ατομικό ιστορικό καπνίσματος με πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα που διεξήχθη στην Πνευμονολογική κλινική του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι». Η διάρκεια της μελέτης ήταν από την 1η Φεβρουαρίου 2018 έως την 31η Μαΐου 2020. Διαχωρίσαμε τον πληθυσμό σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα, περιλάμβανε ασθενείς με πρωτοπαθή καρκίνο του πνεύμονα οι οποίοι ήταν καπνιστές και είχαν υποστεί επαγγελματική έκθεση για τουλάχιστον 10 έτη, ενώ από τη δεύτερη ομάδα απουσίαζε ο παράγοντας της επαγγελματικής έκθεσης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: η μέση ηλικία εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη στους ασθενείς που είχαν υποστεί επαγγελματική έκθεση (65,5 έτη, τυπική απόκλιση=9) σε σχέση με τους ασθενείς που δεν είχαν υποστεί επαγγελματική έκθεση (72,6 έτη, τυπική απόκλιση=8,7)(p<0.001). Η μέση ηλικία εμφάνισης αναπνευστικής ανεπάρκειας ήταν στατιστικά σημαντικά μικρότερη στους ασθενείς που είχαν υποστεί επαγγελματική έκθεση (65,9 έτη, τυπική απόκλιση=9,4) σε σχέση με τους ασθενείς που δεν είχαν υποστεί επαγγελματική έκθεση (73,7 έτη, τυπική απόκλιση=7,5) (p<0.001).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Φαίνεται πως η έκθεση των καπνιστών εργαζομένων σε εισπνεόμενες ουσίες στον χώρο εργασίας τους επιφέρει νωρίτερα καρκίνο του πνεύμονα και αναπνευστική ανεπάρκεια σε σχέση με τους μη εκτεθέντες εργασιακά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος πνεύμονα, Επαγγελματική έκθεση, Κάπνισμα, Αναπνευστική ανεπάρκεια, Ελλάδα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
45
Αριθμός σελίδων:
58
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ Παλαιολόγου Αθανάσιου.pdf (771 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο

 


ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.zip
818 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.