Ηλεκτροχημικός προσδιορισμός γλυκόζης σε τεχνητό ιδρώτα με χρήση αισθητήρων τροποποιημένων με σύμπλοκες ενώσεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2963048 28 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση ποιότητας
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-20
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Βασιλείου Φωτεινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρήστος Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ηλεκτροχημικός προσδιορισμός γλυκόζης σε τεχνητό ιδρώτα με χρήση αισθητήρων τροποποιημένων με σύμπλοκες ενώσεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ηλεκτροχημικός προσδιορισμός γλυκόζης σε τεχνητό ιδρώτα με χρήση αισθητήρων τροποποιημένων με σύμπλοκες ενώσεις
Περίληψη:
Για την πρακτική διάγνωση και αυτοπαρακολούθηση της ασθένειας του διαβήτη, η ανίχνευση της γλυκόζης στο αίμα είναι μια κοινά χρησιμοποιούμενη μέθοδος. Παρά την εξαιρετική εκλεκτικότητα και ευαισθησία των ενζυμικών αισθητήρων γλυκόζης, οι οποίοι παρασκευάζονται χρησιμοποιώντας το ένζυμο οξειδάση της γλυκόζης (GOx), προκειμένου αυτή να καταλύσει την οξείδωση της γλυκόζης, παρουσιάζουν πολλά μειονεκτήματα, όπως τη χρήση ενζύμων υψηλού κόστους και την ανεπαρκή σταθερότητα λόγω εξάρτησής τους από τις περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία, pH και υγρασία). Αντίθετα, η χρήση μη ενζυμικού ηλεκτροχημικού αισθητήρα γλυκόζης είναι πιο ελκυστική, καθώς βασίζεται στην άμεση ηλεκτροκατάλυση της γλυκόζης στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου και έχει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως χαμηλό κόστος, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και γρήγορη απόδοση - απόκριση της ανάλυσης. Προκειμένου η διαδικασία δειγματοληψίας να γίνει λιγότερο επώδυνη, ο ιδρώτας αποτελεί πολύ καλό εναλλακτικό βιολογικό μέσο ελέγχου των επιπέδων γλυκόζης. Επιπλέον, το υλικό του ηλεκτροδίου εργασίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην ηλεκτροκαταλυτική απόδοση του αισθητήρα. Στην παρούσα ερευνητική εργασία, ασχοληθήκαμε με την ανίχνευση των επιπέδων γλυκόζης μέσω μέτρησης της περιεκτικότητάς της σε τεχνητό ιδρώτα. Μελετήθηκαν, για πρώτη φορά, τρία σύμπλοκα και ως τροποποιητές ηλεκτροδίου πάστας άνθρακα για το μη ενζυματικό προσδιορισμό της γλυκόζης σε ιδρώτα και ως βέλτιστo επιλέχθηκε το σύμπλοκο {[Cu(PhCOO)(H2O)] x (PhCOO)(H2O)}n. Έπειτα, μελετήθηκαν και βρέθηκαν οι βέλτιστες συνθήκες κατασκευής του ηλεκτροδίου και οι παράμετροι της βολταμμετρικής μεθόδου (περιεκτικότητα του ηλεκτροδίου σε σύμπλοκο: 1% w/w , χρόνος και το δυναμικό προσυγκέντρωσης: 360s και -1,4 V αντίστοιχα) και ο προσδιορισμός της γλυκόζης ήταν εκλεκτικός χωρίς να επηρεάζεται από άλλες ενδογενείς ηλεκτροενεργές ουσίες, ενώ τελικώς πραγματοποιήθηκε καμπύλη αναφοράς για τη γλυκόζη, με όριο ανίχνευσης (LOD) τα 5 μM. Παράλληλα, επειδή παρατηρήθηκε πολύ καλή απόκριση του τροποποιημένου ηλεκτροδίου εργασίας στο ουρικό οξύ, εφαρμόστηκε και στον ηλεκτροχημικό προσδιορισμό του ουρικού οξέος σε τεχνητό ιδρώτα, με LOD = 4,6 μM.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
γλυκόζη, διαβήτης, τεχνητός ιδρώτας, σύμπλοκο, χαλκός (Cu), ουρικό οξύ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
88
Αριθμός σελίδων:
124

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ_ ΦΩΤΕΙΝΗ_Διπλωματική_Εργασία.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.