Ανίχνευση επιπέδων έκφρασης λεπτίνης στα κοκκώδη κύτταρα ωοθυλακικού υγρού γυναικών που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2963273 23 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-21
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Τσάκωνα Χρυσή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρακάκης Πέτρος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ντόμαλη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μαυρογιάννη Δέσποινα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανίχνευση επιπέδων έκφρασης λεπτίνης στα κοκκώδη κύτταρα ωοθυλακικού υγρού γυναικών που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανίχνευση επιπέδων έκφρασης λεπτίνης στα κοκκώδη κύτταρα ωοθυλακικού υγρού γυναικών που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση
Περίληψη:
Όπως είναι γνωστό, όταν αναφερόμαστε στην αναπαραγωγική δυνατότητα μιας γυναίκας, η προσοχή, σε κυτταρικό επίπεδο, στρέφεται στο ωάριο. Τα τελευταία χρόνια, όμως, παρατηρείται η τάση διερεύνησης κι άλλων κυτταρικών τύπων που βρίσκονται στο ωοθυλάκιο, όπως τα κοκκώδη κύτταρα. Ειδικότερα τα κοκκώδη κύτταρα φαίνεται ότι, αντανακλούν τα χαρακτηριστικά του ωαρίου, αποτελώντας έτσι, μια μη επεμβατική πηγή εξερεύνησης της ποιότητάς του. Αναμφισβήτητα, οι μελέτες σχετικά με το προφίλ έκφρασης γονιδίων στα κοκκώδη κύτταρα θα προωθήσουν την κατανόηση του μηχανισμού της ωρίμανσης των ωαρίων και θα αποκαλύψουν αξιόπιστους προγνωστικούς δείκτες της ποιότητας των ωαρίων.
Από την ανακάλυψή της, η λεπτίνη έχει αποδειχθεί ότι έχει σημαντικούς ρόλους σε πολλές φυσιολογικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής. Η ευρεία παρουσία υποδοχέων λεπτίνης σε όλο το σώμα υποστηρίζει τον πλειοτροπικό της ρόλο. Οι μελέτες που υπάρχουν στη βιβλιογραφία εστιάζουν στην ανίχνευση των επιπέδων της λεπτίνης στον ορό γυναικών που υποβάλλονται σε πρωτόκολλο εξωσωματικής γονιμοποίησης, ενώ αυτές που εστιάζουν στην ανίχνευση των επιπέδων της λεπτίνης στο ωοθυλακικό υγρό παρουσιάζουν, μεταξύ τους, αντιφατικά αποτελέσματα. Στη συγκεκριμένη μελέτη, κρίθηκε σκόπιμο η ανίχνευση των επιπέδων της λεπτίνης στα κοκκώδη κύτταρα να συσχετιστεί αφενός με το δείκτη μάζας σώματος των γυναικών (BMI) και αφετέρου με την έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη χαρακτηριστικά όπως η ηλικία των γυναικών, ο αριθμός και η ποιότητα των ωαρίων. Η μελέτη σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχουν εσωτερικοί μάρτυρες (δείγματα control). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ηλικία, ο αριθμος των ωοθυλακίων και των ωαρίων και η ποιότητα των γονιμοποιημένων ωαρίων διαφέρουν στατιστικά σημαντικά ανάμεσα σε γόνιμες και υπογόνιμες γυναίκες. Διαφορά παρατηρείται και στην έκφραση του γονιδίου της λεπτίνης στα κοκκώδη κύτταρα, ανάμεσα σε γόνιμες και υπογόνιμες γυναίκες, χωρίς αυτή να είναι στατιστικά σημαντική. Ταυτόχρονα, όσον αφορά την έκφραση της λεπτίνης φαίνεται να σχετίζεται με το ΒΜΙ των γυναικών, ενώ μικρότερη είναι η συσχέτιση της έκφρασης της λεπτίνης με την ηλικία, τον αριθμό των ωαρίων και το αποτέλεσμα της β-HCG. Ωστόσο λόγω μικρού δείγματος υπάρχει μειωμένη στατιστική ισχύς, καθιστώντας απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Λεπτίνη, Ωοθυλακικό υγρό, Κοκκώδη κύτταρα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
448
Αριθμός σελίδων:
188

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΣΑΚΩΝΑ .pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.