Έκφραση της γκαλεκτίνης 3 στον καρκίνο του μαστού

Διπλωματική Εργασία uoadl:2963300 30 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2021-10-22
Έτος εκπόνησης:
2021
Συγγραφέας:
Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σοφία Καλανταρίδου, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Μπούτας, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Δήμος Σιούτης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έκφραση της γκαλεκτίνης 3 στον καρκίνο του μαστού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Έκφραση της γκαλεκτίνης 3 στον καρκίνο του μαστού
Περίληψη:
Στο γενικό μέρος της εργασίας γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη χειρουργική του μαστού. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην ανατομία, την ανάπτυξη και τη φυσιολογία του μαστού. Αναλύονται οι διαγνωστικές εξετάσεις και οι καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις του μαστού. Τέλος γίνεται αναφορά στον καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της κύησης.
Στο ειδικό μέρος γίνεται εκτενής αναφορά στις γκαλεκτίνες. Συγκεκριμένα οι γκαλεκτίνες (galectins) είναι μια οικογένεια 15 πρωτεϊνών που δεσμεύουν υδατάνθρακες. Αλληλοεπιδρούν με τις γλυκοπρωτεΐνες τόσο στο εξωκυττάριο όσο και στο ενδοκυτταρικό περιβάλλον και ρυθμίζουν διάφορους βιολογικούς κύκλους όπως η ανάπτυξη των κυττάρων, η κυτταρική διαφοροποίηση, η προσκόλληση των κυττάρων και η απόπτωση. Σε βιομοριακές μελέτες ορισμένα πρότυπα έκφρασης έδειξαν συσχέτιση των καρκινικών μεταστάσεων με την απόπτωση. Ως εκ τούτου, οι γκαλεκτίνες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πιθανοί δείκτες για την έγκαιρη αναγνώριση του όγκου, τη μακροπρόθεσμη πρόγνωση και μια καλύτερη βάση θεραπείας. Η γκαλεκτίνη-3 (Gal-3) είναι μια πρωτεΐνη της οικογένειας της λεκτίνης και διαδραματιζει σημαντικό ρόλο ενδοκυττάρια ως σηματοδότης και εξωκυττάρια ως ισχυρή προ-φλεγμονώδη πρωτεΐνη και εμπλέκεται στην ανάπτυξη των κυττάρων, την ομοιόσταση, την απόπτωση, την πρόσφυση, τον μετασχηματισμό, την επαγωγή σηματοδότησης, την αγγειογένεση, την ίνωση, την εξέλιξη του καρκίνου και τις μεταστάσεις. Έχει φανεί ότι ο ρυθμός έκφρασης της Gal-3 είναι σημαντικά υψηλότερος στον ιστό με καρκίνο του μαστού από ότι στον παρακείμενο φυσιολογικό ιστό. Η έκφραση της Gal-3 έχει προστατευτικό ρόλο στην επιβίωση των κυττάρων μέσω διαφορετικών οδών και πιο συγκεκριμένα μέσω της επιδιόρθωσης του DNA και της αναστολής της απόπτωσης μετά από χημειοθεραπεία.
Ως εκ τούτου, η έκφραση της Gal-3 στον καρκίνο του μαστού μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας στην επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Γκαλεκτίνη, Μαστός, Γκαλεκτίνες, Καρκίνος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
312
Αριθμός σελίδων:
86

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΚΑΛΕΚΤΙΝΗΣ 3 ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 2021.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.