Ανάδειξη αιτιών αποτυχίας έργων πληροφορικής σε ελληνικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2969126 48 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-01-13
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Κορδαλή Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λάζαρης Απόστολος, Δόκτωρ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάδειξη αιτιών αποτυχίας έργων πληροφορικής σε ελληνικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάδειξη αιτιών αποτυχίας έργων πληροφορικής σε ελληνικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται το ζήτημα της αποτυχίας της Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής (ΔΕΠ) . Παρουσιάζονται δεδομένα και αποτελέσματα σε σχέση με την πορεία την έκβαση και τα θέματα που προκύπτουν κατά την διεξαγωγή τους, έτσι όπως καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία. Παράλληλα, μέσω πρωτογενούς έρευνας σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καταγράφονται ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά έργων πληροφορικής και στη συνέχεια αξιολογείται η σημαντικότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την έκβαση τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψε ότι ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων ως προς την εκπλήρωση των αρχικών στόχων του έργου, είναι χαμηλός και ότι ο σημαντικότερος παράγοντας κατά την εκτίμηση τους για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός τους. Τα ευρήματα αυτά ήταν ανάλογα με εκείνα που καταγράφηκαν στη έρευνα της CHAOS report 2015. Τα έργα της τελευταίας τριετίας χαρακτηρίστηκαν από τους ερωτηθέντες κυρίως ως επιτυχημένα γεγονός που έρχεται σε ασυμφωνία με τον βαθμό ικανοποίησης των στόχων, ανοίγοντας παράλληλα νέα ερευνητικά ερωτήματα θέτοντας ως αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση των αιτιών αυτών .
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής , έργα πληροφοριακών συστημάτων , Agile, PMBoK, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
51
Αριθμός σελίδων:
77
KORDALI_GEORGIA_186020_THESIS.pdf (4 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο