Ανάπτυξη προφορικού λόγου και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο σχολείο: Εφαρμογή στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ Λυκείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2970111 99 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-01-13
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Γαλίτη Λυδία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Νάκας, ομ. καθηγητής, Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Γεωργία Καλογήρου, καθηγήτρια, Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Αθανάσιος Μιχάλης, αναπλ. καθηγητής, Παιδαγωγικό τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη προφορικού λόγου και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο σχολείο: Εφαρμογή στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ Λυκείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη προφορικού λόγου και επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο σχολείο: Εφαρμογή στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ Λυκείου
Περίληψη:
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα διδακτικής παρέμβασης (μελέτη περίπτωσης), το οποίο υλοποιήθηκε κατά τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών σε τμήμα της Α΄ Λυκείου επί ένα σχολικό έτος. Σκοπός της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί αφενός πώς η εισαγωγή επικοινωνιακών δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να ενισχύσει την προφορική έκφραση των μαθητών και αφετέρου αν η εφαρμογή βιωματικών – επικοινωνιακών προσεγγίσεων, εστιασμένων στην ανάπτυξη της προφορικότητας, μπορεί να υπηρετήσει τους στόχους που ορίζει το Πρόγραμμα Σπουδών για το συγκεκριμένο μάθημα.
Η θεωρητική βάση της έρευνας σχετίζεται με την καίρια σημασία της προφορικότητας στον σύγχρονο κόσμο, καθώς και με την αναγκαιότητα της διδασκαλίας του προφορικού λόγου στην εκπαίδευση. Στο πλαίσιο των σύγχρονων θεωριών γραμματισμού επιβάλλεται η άσκηση των μαθητών στον προφορικό λόγο, η οποία αναμένεται να έχει γλωσσικά και επιπλέον κοινωνικά και παιδαγωγικά οφέλη. Ο προφορικός λόγος μπορεί να καλλιεργηθεί μέσω ποικίλων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, όχι μόνο εντός του γλωσσικού μαθήματος, αλλά και σε όλα τα σχολικά αντικείμενα.
Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε περιλάμβανε επικοινωνιακές - ρητορικές δραστηριότητες, οι οποίες αναφέρονταν στα διδασκόμενα ιστορικά κείμενα του Ξενοφώντα και κυρίως του Θουκυδίδη. Η αξιολόγηση του προγράμματος βασίστηκε στις παρατηρήσεις της διδάσκουσας, στην ανατροφοδότηση των μαθητών και στην απόδοσή τους στις προαγωγικές εξετάσεις. Από αυτά τα δεδομένα προέκυψε ότι η συστηματική εφαρμογή σύντομων επικοινωνιακών δραστηριοτήτων ενεργοποιεί όλους τους μαθητές και συνακόλουθα βελτιώνει την επίδοσή τους, καθώς μεταξύ άλλων (α) ενισχύει τη γλωσσική επίγνωση, την κριτική και δημιουργική σκέψη, την προσωπική έκφραση, την ικανότητα αξιολόγησης, την ενσυναίσθηση και τις δεξιότητες πειθούς, (β) αναδεικνύει προσωπικές ικανότητες και χαρίσματα και (γ) ασκεί στον διάλογο, στη δημόσια έκθεση και στη συνεργασία. Η θετική αυτή ανατροφοδότηση σε συνδυασμό με τη διαπίστωση σοβαρών αδυναμιών των μαθητών στην παραγωγή προφορικού λόγου οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση της προφορικότητας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επισημαίνεται τέλος η ανάγκη ευρύτερων και ουσιαστικών αλλαγών, ώστε να πειστεί η σχολική κοινότητα να εφαρμόσει με εμπιστοσύνη όσα προτείνουν οι επιστημονικές μελέτες και τα Προγράμματα Σπουδών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
προφορικός λόγος, επικοινωνιακή ικανότητα, ρητορική, γλωσσική διδασκαλία, βιωματική μάθηση, επικοινωνιακές δραστηριότητες, αρχαία ελληνικά Α΄ Λυκείου, πρόγραμμα σπουδών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
104
Αριθμός σελίδων:
148
ΓΑΛΙΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο