Βιβλιογραφική ανασκόπηση στις κλινικές μελέτες για τα αντικαταθλιπτικά: δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία και στατιστική σημαντικότητα τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2970838 52 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-01-13
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Κεντρωτή Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καστρίτης Ευστάθιος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μίγκου Μαγδαληνή, Εξωτερική Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ιστίκογλου Χρήστος, Εξωτερικός Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιβλιογραφική ανασκόπηση στις κλινικές μελέτες για τα αντικαταθλιπτικά: δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία και στατιστική σημαντικότητα τους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βιβλιογραφική ανασκόπηση στις κλινικές μελέτες για τα αντικαταθλιπτικά: δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία και στατιστική σημαντικότητα τους
Περίληψη:
Η Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή (ΜΚΔ) είναι από τις πιο κοινές ψυχικές διαταραχές , ετερογενής σε επίπεδο κλινικό αλλά και νευροβιολογικό. Θεωρείται νόσος χρόνια, υποτροπιάζουσα και πολυπαραγοντική. Σχετίζεται με τη συμμετοχή διαφόρων και διαφορετικών παραγόντων γενετικών, βιολογικών, ψυχοκοινωνικών που αλληλοεπιδρούν σε άλλοτε άλλο βαθμό.
Οι μηχανισμοί δράσης των αντικαταθλιπτικών φαρμάκων είναι πολύπλοκοι όμως η γενική αρχή είναι κοινή. Οι ασθενείς με ΜΚΔ που λαμβάνουν θεραπεία εμφανίζουν βελτίωση των κλινικών συμπτωμάτων της νόσου. Σήμερα απόλυτος στόχος της θεραπείας είναι η ολοκληρωτική ύφεση των συμπτωμάτων, η διατήρηση της βελτίωσης για χρόνο ικανό και η αποτροπή της υποτροπής στο σύντομο μέλλον.
Μια έκρηξη πιθανών θεραπευτικών επιλογών με καινοτόμους σχεδιασμούς ελέγχονται στην ΜΚΔ. Οι σχεδιασμοί αυτοί περιλαμβάνουν τη χρήση διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών άλλες με επιτυχία και άλλες όχι, όπως αυτές συμμετέχουν σε διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα κλινικών μελετών. Έχοντας τόσες θεραπευτικές επιλογές, η επιλογή του κατάλληλου θεραπευτικού σχήματος συχνά είναι δύσκολη.
Ο FDA και ο EMA σε ΗΠΑ και Ευρώπη αντίστοιχα αποτελούν τις αρμόδιες αρχές για την ανάπτυξη προγραμμάτων για την τεκμηρίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας νέων φαρμάκων πριν την κυκλοφορία τους.
Στην ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων για τη θεραπεία της κατάθλιψης συναντώνται συγκεκριμένοι προβληματισμοί. Στις ψυχιατρικές διαταραχές ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εκτέλεση κλινικών μελετών είναι ιδιαίτερα προκλητικός. Η επιλογή, η ιεράρχηση και η ανάλυση των καταληκτικών σημείων είναι ιδιαίτερα σημαντικές και πολύπλοκες.
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να ανασκοπήσει τις βασικές αρχές που διέπουν τις κλινικές μελέτες στα αντικαταθλιπτικά έως και σήμερα, εστιάζοντας στα καταληκτικά σημεία και η ανάδειξη των κενών και αναγκών που υπάρχουν με στόχο την ανάπτυξη, επικαιροποίηση των υπαρχουσών καταληκτικών σημείων αλλά και την ανάπτυξη και κατοχύρωση νέων ευαίσθητων στη νόσο που είναι ικανά να δώσουν επαρκή και ξεκάθαρη ισχύ με σκοπό την έγκριση νέων σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της πολυδιάστατης αυτής διαταραχής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κατάθλιψη, Κλινικές μελέτες, Καταληκτικά σημεία, Στατιστική ανάλυση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
63
Αριθμός σελίδων:
87
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Kentroti_Dimitra_MSc.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.