Μπορούν οι GLP-1 αγωνιστές να χρησιμοποιηθούν ως χημειοθεραπευτικά στη θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκίνου;

Διπλωματική Εργασία uoadl:2970894 154 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-01-13
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Παπαγεωργίου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικόλαος Τεντολούρης , Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Μακρυλάκης , Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αλέξανδρος Κόκκινος ,Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μπορούν οι GLP-1 αγωνιστές να χρησιμοποιηθούν ως χημειοθεραπευτικά στη θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκίνου;
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μπορούν οι GLP-1 αγωνιστές να χρησιμοποιηθούν ως χημειοθεραπευτικά στη θεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκίνου;
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ΗΚΚ) είναι ο πέμπτος πιο συχνός καρκίνος και η τέταρτη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Η ευρεία χρήση των GLP-1 αγωνιστών, στη θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2) της στεατοηπατίτιδας (NASH) και της παχυσαρκίας που αποτελούν αναδυόμενους παράγοντες κινδύνου ΗΚΚ, οδήγησε στη συλλογή ενδείξεων περί πιθανής χημειοθεραπευτικής τους δράσης τον ΗΚΚ.
Σκοπός της παρούσας συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να διερευνήσει την ύπαρξη πιθανής αντικαρκινικής επίδρασης των GLP-1 αγωνιστών στην εξέλιξη και τη μεταστατική συμπεριφορά του ΗΚΚ.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Διενεργήθηκε αναζήτηση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων για την ανεύρεση άρθρων που εξέτασαν την επίδραση των GLP-1 αγωνιστών στο ΗΚΚ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες PRISMA statement (Moher 2010). Βάσει κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού, συγκρεντρώθηκαν 5 εργασίες προς ανασκόπηση, περιλαμβάνουσες in vitro πειράματα σε κύτταρα ηπατώματος και in vivo σε ποντίκια.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι αγωνιστές GLP-1 ασκούν στατιστικά σημαντική αναστολή του πολλαπλασιασμού των κυττάρων ηπατώματος μέσω των μηχανισμών αυτοφαγίας , γήρανσης και ανοσολογικής νέκρωσης. Ακόμα, αναστέλλουν τη μετανάστευσή τους. Αμφιλεγόμενη είναι η δράση τους στην απόπτωση. Δρουν μέσω αναστολής και ενεργοποίησης σημαντικών μονοπατιών σηματοδότησης που συνδέονται με την ηπατοκαρκινογένεση, με σημαντικότερα αυτά των mTOR,TGF-β και JNK.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Από την παρούσα ανασκόπηση φαίνεται οι GLP-1 αγωνιστές ασκούν χημειοθεραπευτική δράση στα κύτταρα ηπατώματος ανθρώπων ή ποντικών, όταν αυτά επωάζονται σε κυτταροκαλλιέργειες, αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευσή τους.
Για τη διευκρίνιση αυτών των ενδείξεων και άρα για την πιθανή τους χρήση σα χημειοθεραπευτικά στο ΗΚΚ, απαιτούνται καλά σχεδιασμένες μελέτες σε ανθρώπους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Hπατοκυτταρικός καρκίνος, GLP-1 αγωνιστές, Λιραγλουτίδη, Αυτοφαγία, mTOR
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
71
Αριθμός σελίδων:
101
Papageorgiou_Eleni_MSc.pdf.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο