Συλλογή λαογραφικού υλικού κατά την διάρκειαν των Χριστουγέννων εκ της νήσου Σάμου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3095 346 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
27
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού κατά την διάρκειαν των Χριστουγέννων εκ της νήσου Σάμου.
Συλλογέας:
Ουρανία Δουμάνη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965 - 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Σάμος
Πόλη / Χωριό:
Σάμος
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21