Συλλογή λαογραφικής ύλης από την περιοχή Τραγαίας Νάξου (χωρία: Καλόξυλος, Δαμαριώνας, Κουτσοχεράδο), του νομού Κυκλάδων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3205 232 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
118
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης από την περιοχή Τραγαίας Νάξου (χωρία: Καλόξυλος, Δαμαριώνας, Κουτσοχεράδο), του νομού Κυκλάδων.
Συλλογέας:
Σοφία Μαράκη του Νικολάου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1967
Περίοδος συλλογής υλικού:
Χριστούγεννα 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Κυκλάδες
Πόλη / Χωριό:
Κουτσοχεράδο Τραγαίας Νάξου
Δαμαριώνας Τραγαίας Νάξου
Καλόξυλος Τραγαίας Νάξου
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Γεροντάκη Ειρήνη ετών 86 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Ισπανοπούλου Αθηνά ετών 70 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Παραρά Ζαμπέτη ετών 40 απόφοιτος δημοτικού
Δημητροκάλλη Αναστασία ετών 70 απόφοιτος δημοτικού
Κάτσαρη Μαργαρίτα ετών 70 αγράμμτος
Κρητικοπούλου Κυριακή ετών 70 αγράμματος
Βλησίδου Καλλιόπη ετών 85 απόφοιτος δημοτικού
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43