Σχέσεις εξουσίας και σχολείο: Μελέτη περίπτωσης άτυπης εφαρμογής αμεσοδημοκρατικής κυβερνολογικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3217195 13 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-10
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Ρετάλης Γιώργος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ευαγγελία Φρυδάκη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.
Γεώργιος Πασιάς, Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.
Αντιγόνη-Άλμπα Παπακωνσταντίνου, Επ. Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.
Δημήτριος Φωτεινός, Αν. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.
Ιωάννης Ρουσσάκης, Επ. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.
Ελένη Κατσαρού, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ιωάννης Πεχτελίδης, Αν. Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σχέσεις εξουσίας και σχολείο: Μελέτη περίπτωσης άτυπης εφαρμογής αμεσοδημοκρατικής κυβερνολογικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σχέσεις εξουσίας και σχολείο: Μελέτη περίπτωσης άτυπης εφαρμογής αμεσοδημοκρατικής κυβερνολογικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
Περίληψη:
Στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα οι μαθητές-ριες αποκλείονται από τη λήψη αποφάσεων σε κάθε επίπεδο. Η παρούσα εργασία μελετά τις περιπτώσεις τριών τυπικών δημόσιων σχολικών μονάδων σε ένα χωριό της ελληνικής επαρχίας, οι οποίες εφάρμοσαν άτυπα αμεσοδημοκρατικές ενδοσχολικές συνελεύσεις (‘Σχολικό Συμβούλιο’), μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί από κοινού με τους/τις μαθητές-ριες λάμβαναν τις αποφάσεις που αφορούν τη σχολική ζωή. Οι συνελεύσεις συντονίζονταν από επιτροπή μαθητών-ριών, ενώ εκπαιδευτικοί και μαθητές-ριες συμμετείχαν ισότιμα. Η εφαρμογή ξεκίνησε από το Δημοτικό/Νηπιαγωγείο και επεκτάθηκε, σε πιο περιορισμένη έκταση, στο τοπικό Γυμνάσιο. Οι περιπτώσεις μελετώνται και σε σχέση με το τοπικό Λύκειο.

Στόχος της έρευνας ήταν να μελετηθεί η λειτουργία των συνελεύσεων, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν οι εν λόγω σχολικές μονάδες και οι στάσεις, αντιλήψεις και αποτίμηση της εφαρμογής τους από τους/τις μαθητές-ριες, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η μελέτη γίνεται με βάση την ανάλυση του Michel Foucault για την εξουσία σε συστήματα όπως η Εκπαίδευση. Ακολουθήθηκε η μέθοδος της συμμετοχικής παρατήρησης με παράλληλη λήψη ημιδομημένων συνεντεύξεων από μαθητές-ριες, εκπαιδευτικούς και γονείς. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης.

Βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι οι εν λόγω σχολικές μονάδες και οι ενδοσχολικές σχέσεις εξουσίας λειτουργούσαν κατά τα προβλεπόμενα από το κυρίαρχο σύστημα, καθώς και ότι οι μαθητές-ριες φάνηκαν να ενδυναμώνονται μέσα από τη λειτουργία αυτών των Συμβουλίων. Επίσης, οι συμμετέχοντες-ουσες είχαν εύστοχη αντίληψη της πρακτικής, ως επί το πλείστον θετική αποτίμηση της εφαρμογής της και θετική στάση απέναντί της. Η διατριβή ολοκληρώνεται με αναστοχασμό για τις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις και τη δυναμική της εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής πρακτικής όπως η μελετώμενη εντός των κυρίαρχων συστημάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Σχέσεις εξουσίας, κυβερνολογική, εκπαιδευτικό σύστημα, σχολείο, πειθαρχική τεχνολογία, ενδυνάμωση, αντίσταση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
370
Αριθμός σελίδων:
430
Σχέσεις εξουσίας και σχολείο.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο