Αναπαραστάσεις της αναπηρίας σε σποτ ευαισθητοποίησης ως αντανακλάσεις κυρίαρχων ιδεολογικών μηχανισμών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217331 8 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-10
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Βέττα Μαρία-Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευδοξία Ντεροπούλου Ντέρου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναπαραστάσεις της αναπηρίας σε σποτ ευαισθητοποίησης ως αντανακλάσεις κυρίαρχων ιδεολογικών μηχανισμών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αναπαραστάσεις της αναπηρίας σε σποτ ευαισθητοποίησης ως αντανακλάσεις κυρίαρχων ιδεολογικών μηχανισμών
Περίληψη:
Tα σώματα μετασχηματίζονται διαρκώς σε συνάρτηση με τα συγκείμενα τους καθώς η ιστορία εγγράφεται πάνω τους (Garland- Thomson, 2005). Η διαφήμιση, η αφίσα, το διαδίκτυο, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, ο τύπος και η φωτογραφία αποτελούν αναπαραστατικά στοιχεία οπτικής κουλτούρας και συγκροτούν τις αισθητικότητες της (Traue et al., 2019). Οι διαφημίσεις ευαισθητοποίησης λειτουργούν ως τεχνουργήματα που προάγουν την πολιτισμική παραγωγή του στίγματος γύρω από την αναπηρία (Wang, 1992). Το οπτικοακουστικό υλικό ευαισθητοποίησης που προέρχεται από φιλανθρωπικούς φορείς εντάσσεται σε μια πολυσυζητημένη προβληματική σχετικά με την πολιτική των αναπαραστάσεων της αναπηρίας στο πλαίσιο της κυρίαρχης κουλτούρας (Barnes, 1992). Τα βίντεο ευαισθητοποίησης εκτιμώνται ως οχήματα ιδεολογικών μηχανισμών όπως το αφήγημα της «προσωπικής τραγωδίας» και ποικίλων στερεότυπων για τους αναπήρους (Barnes, 1992) που απο-πολιτικοποιούν τους αγώνες τους (Shakespeare, 1994) διαιωνίζοντας την ιατρική-ατομική θέαση της αναπηρίας. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις αναπαραστάσεις της αναπηρίας σε βίντεο ευαισθητοποίησης για την αναπηρία διαθέσιμα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η ερευνητική υπόθεση αφορά τις αναπαραστάσεις της αναπηρίας ως αντανακλάσεις κυρίαρχων ιδεολογικών μηχανισμών που επηρεάζουν την διαδικασία χειραφέτησης των ανάπηρων στο ελληνικό συγκείμενο και καθορίζουν τη συλλογική γνώση για την αναπηρία στα ΜΜΕ. Η ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και η οπτική ανάλυση των 17 βίντεο ευαισθητοποίησης αξιοποιεί το πρίσμα των ερμηνευτικών προσεγγίσεων και μοντέλων της αναπηρίας. Η έρευνα διεξάγεται στα επίπεδα θεματολογίας, αφήγησης και εικόνας των σποτ, συσχετισμού διαφορετικότητας και αναπηρίας, νοηματοδότησης της κοινωνικής συμμετοχής των αναπήρων, προβολής των κοινωνικών αποκλεισμών αλλά και των προτάσεων που προβάλλονται για την άρση τους. Η ανάλυση μου προτείνει πως η θεματολογία του οπτικοακουστικού υλικού συνομιλεί με τον σκοπό ενώ η γνώση και η ορατότητα αποτελούν βασικές δυναμικές για την διαδικασία της ευαισθητοποίησης. Επιπλέον προτείνω πως οι μηχανισμοί των κυρίαρχων αφηγήσεων για την αναπηρία συνδιαλέγονται με την κινούμενη εικόνα αισθητικό και τεχνικό επίπεδο διαμορφώνοντας μια αρτιμελιστική αισθητικότητα για την αναπηρία που θέτει σε κίνδυνο τις υποκειμενικότητες και τις βιωμένες εμπειρίες των αναπήρων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Αναπηρία, Σπουδές για την αναπηρία, Διεπιστημονικότητα των σπουδών για την αναπηρία, Κοινωνικό μοντέλο, Πολιτισμικές αναπαραστάσεις, Αναπαραστάσεις της αναπηρίας, Μέσα ενημέρωσης, Οπτικά μέσα, Οπτικότητα, Αισθησιακότητα, Κυρίαρχη κουλτούρα, Κριτική της κουλτούρας, Ανάλυση Περιεχομένου, Οπτική ανάλυση, Ποιοτική έρευνα
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
322
Αριθμός σελίδων:
317
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΒΕΤΤΑ_ ΑΜ 181101.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.