Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης του διευθυντή στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217445 12 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-11
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
ΧΟΛΙΔΗ ΝΙΚΗ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσώλη Κωνσταντίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης του διευθυντή στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης του διευθυντή στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Περίληψη:
Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με την ανάλυση των χαρακτηριστικών της συναισθηματικής νοημοσύνης, της νοημοσύνης δηλαδή που έχει να κάνει με την αναγνώριση και διαχείριση τόσο των προσωπικών συναισθημάτων αλλά και των συναισθημάτων των άλλων με επιτυχή τρόπο, και πώς αυτά επηρεάζουν την ηγεσία των εκπαιδευτικών ηγετών και ηγέτιδων και των υφισταμένων τους εκπαιδευτικών. Μετά από ανάλυση διαφόρων μορφών εκπαιδευτικής ηγεσίας διαφαίνεται ότι η μετασχηματιστική ηγεσία δηλαδή αυτή που εμφορείται από συμμετοχικές διαδικασίες διοίκησης συνδυασμένη με δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης είναι η πιο αποτελεσματική. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να βελτιωθεί μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων. Αποδεδειγμένα η μεγαλύτερη επίδραση στο κλίμα του σχολείου ασκείται από το διευθυντή και το τύπο ηγεσίας που εφαρμόζει, που με την σειρά τους επηρεάζουν την πρόοδο τον μαθητών, την ψυχική διάθεση, παραγωγικότητα και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Όταν ο εκπαιδευτικός νιώθει
εργασιακή ικανοποίηση γίνεται πιο αποτελεσματικός, δημιουργικός, αισθάνεται συναισθηματική και κοινωνική ευεξία. Αυτά τα συναισθήματα, επηρεάζουν τη διδακτική πράξη, τη σχέση που αναπτύσσει με τους μαθητές του και εντέλει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Το ερευνητικό μέρος έβγαλε ως συμπεράσματα ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων αξιολόγησε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη των σχολικών ηγετών τους είναι καλή σε αρκετό και μεγάλο βαθμό. Παρατηρήθηκε ότι όλες οι επιμέρους συνιστώσες της συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών, με εξέχουσα εκείνη της υποστήριξης που προσφέρει ο σχολικός ηγέτης στους εκπαιδευτικούς και την κατανόηση στα συναισθήματά τους, επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το χώρο, τις συνθήκες εργασίας, την συμπεριφορά της υπηρεσίας και θεωρούν την εργασία τους αξιόλογη. Δεν εμφανίζονται ευχαριστημένοι ως προς την αμοιβή. Προτείνεται η βιωματική, δια βίου μάθηση στις δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης των σχολικών ηγετών, προκειμένου να έχουμε τα μέγιστα πολλαπλά οφέλη στους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε όλη τη σχολική κοινότητα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Συναισθηματική Νοημοσύνη, Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Ηγεσία, Επαγγελματική Ικανοποίηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
77
Αριθμός σελίδων:
111
Συν.Νοημ&Επαγγελ. Ικανοπ..pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο