Συγκριτική μελέτη διαφόρων τεχνικών ακτινοθεραπείας για την ακτινοβόληση ευμεγεθών αριστερών μαστών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3217635 71 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-17
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Καραγεωργίου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπαναστασίου Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
Σιούντας Αναστάσιος, Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
Πλατανιώτης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συγκριτική μελέτη διαφόρων τεχνικών ακτινοθεραπείας για την ακτινοβόληση ευμεγεθών αριστερών μαστών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συγκριτική μελέτη διαφόρων τεχνικών ακτινοθεραπείας για την ακτινοβόληση ευμεγεθών αριστερών μαστών
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δοσιμετρική σύγκριση των τεχνικών της ακτινοθεραπείας: τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία (3D-CRT) με σφηνοειδή φίλτρα, τρισδιάστατη σύμμορφη ακτινοθεραπεία με τη μέθοδο Field-in-Field (FIF) χωρίς σφηνοειδή φίλτρα, θεραπεία διαμορφούμενης έντασης (Sliding Window-IMRT) και τοξοειδή ακτινοθεραπεία διαμορφωμένης έντασης (VMAT) για τον καρκίνο των ευμεγεθών αριστερών μαστών, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε τεχνικής έναντι της άλλης, όσον αφορά το όφελος που προσφέρουν στον ασθενή και τις πιθανές επιπτώσεις.
Για την διεξαγωγή της έρευνας, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά πλάνα για κάθε μία από τις τεχνικές ακτινοθεραπείας για 25 περιστατικά καρκίνου ευμεγεθών αριστερών μαστών με συνταγογραφούμενη δόση 5000 cGy. Για τη δοσιμετρική σύγκριση χρησιμοποιήθηκαν τα συστήματα σχεδιασμού θεραπείας ECLIPSE 15.1 της εταιρίας VARIAN για τα πλάνα θεραπείας των τεχνικών 3D - CRT, καθώς και το σύστημα σχεδιασμού MONACO 5.11.03 της εταιρείας ELEKTA για τα πλάνα θεραπείας των τεχνικών Sliding Window - IMRT και VMAT, που είναι εγκατεστημένα στο Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε βελτιστοποίηση της κατανομής της δόσης στα τέσσερα πλάνα θεραπείας, με συμβιβασμό μεταξύ μεγιστοποίησης της κάλυψης του ακτινοβολούμενου όγκου-στόχου και ελαχιστοποίησης της δόσης στις κρίσιμες δομές που αφορούν τον καρκίνο του μαστού, που στη μελέτη αυτή είναι οι σύστοιχος πνεύμονας και η καρδιά. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του λογισμικού IBM SPSS Statistics, διεξήχθη σύγκριση ορισμένων χαρακτηριστικών δοσιμετρικών και φυσικών παραμέτρων.
Επομένως, εξήχθησαν συμπεράσματα σχετικά με την κάλυψη του στόχου, τη δόση στους υγιείς ιστούς, το δείκτη ομοιογένειας (Homogeneity Index), το δείκτη συμμόρφωσης (Conformity Index), το βαθμό διαμόρφωσης (modulation degree) και τα Monitor Units του κάθε πλάνου θεραπείας. Η τεχνική Sliding Window - IMRT επιτυγχάνει καλύτερη κάλυψη για περιστατικά ευμεγεθών αριστερών μαστών και ταυτόχρονα μικρότερη δυνατή μέση δόση στην καρδιά συγκριτικά με τις υπόλοιπες τεχνικές. Οι τεχνικές 3D – CRT με τις μεθόδους FIF και WEDGE filters επιτυγχάνουν ικανοποιητικό ποσοστό κάλυψης του όγκο-στόχου, και λιγότερα Monitor Units έναντι των υπόλοιπων τεχνικών. Τέλος, η τεχνική VMAT παρουσίασε αυξημένη δυσκολία επιτυχίας του πλάνου και μεγαλύτερες μέσες δόσεις στα κρίσιμα όργανα έναντι των υπολοίπων τεχνικών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ακτινοθεραπεία, Καρκίνος αριστερού μαστού, 3D-CRT, wedge filters, Field-in-Field (FIF), Sliding Window - IMRT, VMAT, Δοσιμετρική σύγκριση, μέγεθος μαστού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
110
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Karageorgiou_Maria_MSc.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.