Μελέτη των αλλαγών στη σύσταση σώματος στο μεταβολισμό και σε βιοχημικές παραμέτρους σε ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος

Διδακτορική Διατριβή uoadl:3221525 33 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-06-23
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Αντωνιάδου Δημητρούλα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Παπαβασιλείου Αθανάσιος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κασσή Ευανθία, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καραμούζης Μιχαήλ, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Ζαμπέλας Αντώνιος, Καθηγητής, Γεωπονική Σχολή, ΕΚΠΑ
Σακελλάριου Στρατηγούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Αγγελούση Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πούλια Καλλιόπη Άννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Γεωπονική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των αλλαγών στη σύσταση σώματος στο μεταβολισμό και σε βιοχημικές παραμέτρους σε ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη των αλλαγών στη σύσταση σώματος στο μεταβολισμό και σε βιοχημικές παραμέτρους σε ασθενείς με καρκίνο παγκρέατος
Περίληψη:
Η καχεξία είναι το κύριο χαρακτηριστικό πολλών προχωρημένων και
μεταστατικών καρκίνων, όπως ο καρκίνος του παγκρέατος. Υπάρχει σχεδόν στο
70%-80% των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος. Η καρκινική καχεξία είναι ένα
πολυπαραγοντικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως η ανορεξία,
η ακούσια απώλεια λιπώδους και σκελετικού μυϊκού ιστού. Σχετίζεται με αποτυχία
της θεραπείας, μειωμένη ποιότητα ζωής και φτωχή συνολική επιβίωση. Η
αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων όγκου και ξενιστή, όπως οι κυτοκίνες,
κατέχει κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της καχεξίας. Κατά την επιλογή της
καταλληλότερης θεραπείας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κλινική επίδραση και
ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών. Η παρούσα προοπτική μελέτη (από τον
Ιανουάριο του 2017 έως τον Δεκέμβριο του 2020) είχε ως στόχο να αξιολογήσει τη
σχέση μεταξύ των διατροφικών παραμέτρων στην αρχική αξιολόγηση με τις αλλαγές
στους δείκτες ποιότητας ζωής, την επιβίωση χωρίς εξέλιξη και τη συνολική επιβίωση
σε 97 ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος. Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση
διατροφικού και διατροφικού κινδύνου και αξιολόγηση της ευπάθειας και της
λειτουργικής Κατάστασης. Η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία
αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο EORTCQLQ-C30. Ο διατροφικός κίνδυνος,
όπως αξιολογήθηκε με τη βαθμολογία MNA-SF, συσχετίστηκε αρνητικά με την
ηλικία (p = 0,003) και θετικά με τη δυναμομετρία (p = 0,001). Επίσης, υπήρξε
στατιστικά σημαντική διαφορά στις οικονομικές δυσκολίες (p = 0,049). Οι δείκτες
επιβίωσης OS και PFS μειώνονταν σε ασθενείς που ανέφεραν αυξημένη κόπωση
(OSp = 0,007 και PFSp = 0,044). Επιπλέον, ο υψηλότερος επιπολασμός της
δυσκοιλιότητας είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερη επιβίωση OS και PFS (OSp < 0,001
και PFSp < 0,001) και η αυξημένη αναφορά γαστρεντερικών προβλημάτων κατά τη
διάρκεια των 3 μηνών συνδέθηκε με χαμηλότερη επιβίωση (OS, p = 0,017). Οι
ασθενείς μας βρέθηκαν να έχουν χαμηλότερη επιβίωσηOS και PFS, γεγονός που
τονίζει την ανάγκη έγκαιρης αναγνώρισης και διαχείρισης των συμπτωμάτων της
νόσου που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη διατροφική τους κατάσταση. Η
παροχή διατροφικών συμβουλών και καθοδήγησης είναι μείζονος σημασίας για τους
ασθενείς.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καχεξία, Μεταβολισμός, Επιβίωση, Επιδείνωση, Βάρος σώματος, Πάγκρεας, Διατροφή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
175
Αριθμός σελίδων:
96
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Antoniadou_Dimitroula_PhD.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.