Προσβασιμότητα στις Μαιευτικές Υπηρεσίες Υγείας. Μελέτη Περιπτώσεων του Προσφυγικού Πληθυσμού του ΚΦΠΜ Φιλιππιάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3232103 83 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-20
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Κωστακιώτη Δέσποινα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πιερράκος Γεώργιος, Καθηγητής,Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Λυκερίδου Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Μαιευτική, Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής
Γουρουντή Κλεάνθη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μαιευτική, Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσβασιμότητα στις Μαιευτικές Υπηρεσίες Υγείας. Μελέτη Περιπτώσεων του Προσφυγικού Πληθυσμού του ΚΦΠΜ Φιλιππιάδας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Προσβασιμότητα στις Μαιευτικές Υπηρεσίες Υγείας. Μελέτη Περιπτώσεων του Προσφυγικού Πληθυσμού του ΚΦΠΜ Φιλιππιάδας
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι πρόσφυγες αιτούντες άσυλο έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Οι έγκυες πρόσφυγες αντιμετωπίζουν ποικίλα εμπόδια γλωσσικά, πολιτισμικά, γεωγραφικά, διοικητικά κ.α. Η ανεπαρκής πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί τροχοπέδη το οποίο επηρεάζει όλες τις πλευρές τις ζωής τους.
Σκοπός: Η παρούσα εργασία μελετά την προσβασιμότητα του προσφυγικού πληθυσμού του ΚΦΠΜ Φιλιππιάδας στις μαιευτικές υπηρεσίες υγείας. Σκοπός είναι να εξάγει συμπεράσματα τα οποία θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας με απώτερους στόχους τον εντοπισμό ελλείψεων των υπηρεσιών , την εισαγωγή νέων εφαρμογών και πρακτικών και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας τόσο για τους διαμένοντες πρόσφυγες στον Ελλαδικό χώρο, όσο και για το ίδιο το σύστημα υγείας . Επισημαίνονται επίσης τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που αναδεικνύονται από την παρούσα εργασία.
Μεθοδολογία: Επιλέχθηκε η έρευνα να είναι ποιοτική, οπού μελετώνται τα άτομα και τα
φαινόμενα στο φυσικό τους περιβάλλον. Ως μελέτη παρατήρησης χαρακτηρίζεται συμμετοχική καθώς η ερευνήτρια συμμετείχε στις δραστηριότητες που μελετώνται προσπαθώντας να διευκολύνει την πρόσβαση των γυναικών στις μαιευτικές υπηρεσίες. Η έρευνα έλαβε χώρο στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών Φιλιππιάδας του νομού Πρεβέζης από τον Ιούλιο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2021. Η επικοινωνία έγινε μέσω πιστοποιημένων πολιτισμικών διερμηνέων της υπηρεσίας/οργανισμού σε δύο γλώσσες, Αραβικά και Φαρσί. Ο τρόπος συλλογής των στοιχείων έγινε με δομημένες συνεντεύξεις (34) που περιλάμβαναν έντεκα ερωτήσεις, κατηγοριοποιημένες ως προς το είδος της προσβασιμότητας που μελετάται (κοινωνική, γεωγραφική και οργανωτική). Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων καταγράφηκαν ηχητικά και απομαγνητοφωνήθηκαν. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ήταν κυρίως περιγραφική με τη βοήθεια του προγράμματος Excel Windows 2010.
Αποτελέσματα: Όλες οι γυναίκες που συμμετείχαν στην έρευνα επέλεξαν δημόσιο νοσοκομείο. Αυτή ήταν μια επιλογή που ήταν συντριπτικά οικονομική (100%). Κάθε ερωτώμενη επισκεπτόταν το γιατρό από μία μόνο φορά έως μία φορά το μήνα με το 50% να επισκέπτεται το νοσοκομείο 2-3 φορές. Οι μισές γυναίκες ανέφεραν ότι δεν χρειάζονταν περισσότερες επισκέψεις. Τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι περισσότερες κατά την διαδρομή στο νοσοκομείο αφορούσαν δυσκολίες στη μεταφορά και το κόστος αυτής. Το μεγαλύτερο ποσοστό (62%) δηλώνει ότι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα με την χρήση των υπηρεσιών. Ένα μεγάλο ποσοστό (62%) θεωρεί ότι δεν ήρθαν αντιμέτωπες με ρατσιστική συμπεριφορά. Το 21% των γυναικών αναφέρουν προσβλητική συμπεριφορά από το προσωπικό. Οι γυναίκες αντιμετώπιζαν διάφορα γραφειοκρατικά προβλήματα με τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, την συνταγογράφηση και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Κατά την διαδικασία εισαγωγής στον τοκετό το 65% ανέφερε διάφορα προβλήματα σχετικά με την απόσταση του νοσοκομείου από τον τόπο κατοικίας και το κόστος μεταφοράς. Οι γυναίκες κάνουν πολύ θετικά σχόλια για την υποστήριξη που έλαβαν μετά την εγκυμοσύνη και μόνο δύο κάνουν αρνητικά σχόλια. Το μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων (91%) αναγνωρίζει ως μεγαλύτερο εμπόδιο την επικοινωνία και τονίζει την ανάγκη ύπαρξης μεταφραστή σε κάθε υγειονομική υπηρεσία.
Συζήτηση: Τα σημαντικότερα εμπόδια που προκύπτουν όσο αφορά την προσβασιμότητα των προσφύγων γυναικών στις υπηρεσίες υγείας είναι γλωσσικά, γεωγραφικά και γραφειοκρατικά.
Είναι απαραίτητο να παρθούν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να παρέχεται ικανοποιητική
μαιευτική φροντίδα εντός των γεωγραφικών συνόρων της περιοχής χωρίς να παρουσιάζεται η ανάγκη αλλαγής του τόπου με τα συνοδά προβλήματα που αυτό επιφέρει. Επίσης οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να αναγνωρίζουν, να σέβονται και να ανταποκρίνονται στις πολιτισμικές πεποιθήσεις και πρακτικές των ανθρώπων που εξυπηρετούν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης τόσο στον χώρο εργασίας (νοσοκομείο, κέντρο υγείας κτλ) όσο και κατά τη διάρκεια της βασικής του εκπαίδευσης (διαπολιτισμική εκπαίδευση). Το σημαντικότερο ζήτημα που προκύπτει από τη βιβλιογραφία και επιβεβαιώνεται από την έρευνα είναι η επείγουσα ανάγκη παροχής υπηρεσιών διερμηνείας στο σύστημα υγείας.
Τέλος, απαιτείται από τους υπεύθυνους φορείς να πράξουν τα μέγιστα ώστε οι ήδη θεσπισμένοι μηχανισμοί να λειτουργούν οργανωμένα χωρίς καθυστερήσεις και ελλείψεις για αποφυγή των γραφειοκρατικών προβλημάτων καθώς και να θεσπιστούν νέες παρεμβάσεις που να καλύπτουν τις γεωγραφικές και γλωσσικές ανάγκες του πληθυσμού με αποτέλεσμα την παροχή ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας συνολικότερα και δη στις μαιευτικές.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Πρόσφυγες ,Δημόσια υγεία ,Περιγεννητική υγεία, Προσβασιμότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
68
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

διπλωματικη915.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.