Η επίδραση της άσκησης σε ασθενείς με σύνδρομο άπνοιας - υπόπνοιας κατά τον ύπνο: συστηματική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3232264 30 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-09-22
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Καμπιτάκης Αντώνιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελευθέριος Καρατζάνος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Χριστίνα Ρούτση, Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Αναστάσιος Φιλίππου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση της άσκησης σε ασθενείς με σύνδρομο άπνοιας - υπόπνοιας κατά τον ύπνο: συστηματική ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση της άσκησης σε ασθενείς με σύνδρομο άπνοιας - υπόπνοιας κατά τον ύπνο: συστηματική ανασκόπηση
Περίληψη:
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν να συλλέξει, να διερευνήσει, να αναδείξει και να συγκρίνει τα επιστημονικά δεδομένα, που αφορούν την επίδραση της άσκησης στην θεραπεία του Συνδρόμου Άπνοιας Υπόπνοιας κατά τον Ύπνο.
Μεθοδολογία: Η παρούσα συστηματική ανασκόπηση έγινε σύμφωνα με τις αρχές του PRISMA και η αξιολόγηση των άρθρων έγινε σύμφωνα με την κλίμακα PEDro. Για τον σκοπό της εν λόγω ανασκόπησης πραγματοποιήθηκε συστηματική αναζήτηση σε τέσσερις βάσεις επιστημονικών δεδομένων, για να βρεθούν, να συλλεχθούν και να αξιολογηθούν μελέτες που αφορούν την επίδραση της άσκησης σε ασθενείς που πάσχουν από το Σύνδρομο Άπνοιας Υπόπνοιας κατά τον Ύπνο. Η συστηματική αναζήτηση και συλλογή των μελετών πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις επιστημονικών δεδομένων PUBMED, CINAHL, PEDro, και SPORT DISCUS. Στην συστηματική ανασκόπηση εισήχθησαν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, όπου οι ομάδες παρέμβασης ασκούταν σε όλες τις μελέτες. Σε κάθε μελέτη η ομάδα παρέμβασης είχε ένα πρόγραμμα άσκησης ενώ, οι ομάδες ελέγχου είτε έκαναν κάποιο άλλο είδους άσκησης, είτε την συνήθη θεραπεία, είτε καθόλου άσκηση. Η μεθοδολογική ποιότητα των μελετών που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα συστηματική ανασκόπηση αξιολογήθηκε ως «μέτριας ποιότητας» με score 6,375/10 σύμφωνα με την κλίμακα PEDro.
Αποτελέσματα: Στις μελέτες της εν λόγω συστηματικής ανασκόπησης υπήρξε ανομοιογένεια των παρεμβάσεων ως προς το είδος της άσκησης. Τα αποτελέσματα των μελετών ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερεις κύριες παραμέτρους, που επέτρεψε την σύγκριση των διαφορετικών ειδών άσκησης. Οι τέσσερεις παράμετροι ήταν η Ποιότητα του Ύπνου, η Ποιότητα της Ζωής, η Ικανότητα για Άσκηση και Λοιπές Τιμές, και οι Ανθρωπομετρικές Τιμές. Ανεξάρτητα του είδους της άσκησης, σε όλες τις μελέτες μετρήθηκε η Ποιότητα του Ύπνου, σε 6 από τις 8 μελέτες μετρήθηκε η Ποιότητα της Ζωής, στις 5 από τις 8 μετρήθηκε η Ικανότητα για Άσκηση και Λοιπές Τιμές, και στις 6 από τις 8 μετρήθηκαν οι Ανθρωπομετρικές Τιμές. Σε όλες τις μελέτες υπήρξε βελτίωση σε συγκεκριμένους δείκτες των μεταβλητών που συνιστούν την παράμετρο Ποιότητα του Ύπνου, σε 4 από τις 6 μελέτες υπήρξε βελτίωση στους δείκτες της Ποιότητας της Ζωής, σε 3 από τις 5 μελέτες υπήρξε βελτίωση στους δείκτες της Ικανότητας για Άσκηση και σε 5 από τις 6 μελέτες υπήρξε βελτίωση στους δείκτες των Ανθρωπομετρικών Τιμών.
Συμπεράσματα: Η εν λόγω συστηματική ανασκόπηση παρουσίασε ότι η άσκηση μπορεί να βελτιώσει την Ποιότητα του Ύπνου, την Ποιότητα της Ζωής, τις Ανθρωπομετρικές Τιμές, και την Ικανότητα για Άσκηση και Λοιπών Τιμών, σε ασθενείς με Σύνδρομο Άπνοιας Υπόπνοιας κατά τον Ύπνο. Διαφορετικές μορφές άσκησης βελτίωσαν διαφορετικές παραμέτρους. Ο συνδυασμός άσκησης και χρήσης του CPAP φαίνεται να είναι αποτελεσματικότερος για όλους τους ασθενείς με Σύνδρομο Άπνοιας Υπόπνοιας κατά τον Ύπνο ανεξαρτήτως της διαβάθμισης του Δείκτη Άπνοιας - Υπόπνοιας. Επιπροσθέτως, σε όλες τις έρευνες βρέθηκε ότι οποιοδήποτε πρωτόκολλο ή τύπος άσκησης ακολουθήθηκε από την ομάδα παρέμβασης μείωσε τον Δείκτη Άπνοιας - Υπόπνοιας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Προπόνηση, Αποκατάσταση, Άσκηση, Φυσική δραστηριότητα, Σύνδρομο άπνοιας - υπόνοιας κατά τον ύπνο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
96
Αριθμός σελίδων:
76
Καμπιτάκης Αντώνιος MSc.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο