Μέτρα για την έγκαιρη αποδιασωλήνωση καρδιοχειρουργημένων ασθενών

Διπλωματική Εργασία uoadl:3234204 51 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-10-06
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Θανασιά Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φιλντίσης Γεώργιος, Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Στεργιάννης Παντελής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Κορομπέλη Άννα, Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέτρα για την έγκαιρη αποδιασωλήνωση καρδιοχειρουργημένων ασθενών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μέτρα για την έγκαιρη αποδιασωλήνωση καρδιοχειρουργημένων ασθενών
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η έγκαιρη αποσωλήνωση των ασθενών έπειτα από μια καρδιοχειρουργική
επέμβαση είτε στη χειρουργική αίθουσα είτε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
εφαρμόζεται ολοένα και περισσότερο και συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των
μετεγχειρητικών επιπλοκών των ασθενών, στην μείωση της παραμονής τους στο
νοσοκομείο καθώς και στην μείωση τους κόστους νοσηλείας.
Σκοπός: Η διερεύνηση των μέτρων που συμβάλλουν στην έγκαιρη αποσωλήνωση
των ασθενών και στη μείωση των μετεγχειρητικών επιπλοκών.
Υλικό και Μέθοδος: Η αναζήτηση των πηγών για την συστηματική ανασκόπηση
έγινε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων PubMed από τον Ιανουάριο του 2021 έως
τον Απρίλιο του 2021. Η αναζήτηση βασίστηκε στα εξής κριτήρια: α) μελέτες δημοσιευμένες στην αγγλική γλώσσα β) μελέτες δημοσιευμένες εντός της τελευταίας δεκαετίας και γ) μελέτες σε ενήλικες ανθρώπους.
Αποτελέσματα: Από την βιβλιογραφική αναζήτηση αρχικά προέκυψαν 1.701 μελέτες
από τις οποίες τελικά επιλέχθηκαν δώδεκα μελέτες. Από τις μελέτες προέκυψε ότι τα
μέτρα που έχουν σημαντικό ρόλο στην έγκαιρη αποσωλήνωση των ασθενών είναι: η
χρήση ειδικού πρωτοκόλλου, η επαναθέρμανση των ασθενών πριν την
αποσωλήνωση, η παρακολούθηση του βάθους της αναισθησίας, το PICCO ως αρωγός
για την αιμοδυναμική σταθερότητα, η σημαντική εκπαίδευση των ασθενών από τους
φυσιοθεραπευτές καθώς και οι προεγχειρητικές εξετάσεις όπως η σπιρομέτρηση, η
ακτινογραφία θώρακος και η λήψη αερίων αίματος.
Συμπεράσματα: Τα μέτρα αυτά είναι σημαντικά για την έγκαιρη αποσωλήνωση των
καρδιοχειρουργημένων ασθενών και βοηθούν στην μείωση των επιπλοκών καθώς και
στην καλύτερη ποιότητα ζωής έπειτα από μια τέτοια επέμβαση. Επομένως είναι
σημαντική η εφαρμογή των μέτρων αυτών για την ομαλή πορεία των ασθενών αυτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Χειρουργείο καρδιάς, Έγκαιρη αποδιασωλήνωση, Γρήγορη αποδιασωλήνωση, Έγκαιρη αφύπνιση, Πρωτόκολλο για αποδιασωλήνωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
40
Αριθμός σελίδων:
70
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

Thanasia_Panagiota_MSc.pdf.pdf
739 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.