Η υψηλή στρατηγική της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ως παράγοντας ανακατανομής ισχύος στους ανταγωνισμούς της Νότιας Σινικής Θάλασσας

Διπλωματική Εργασία uoadl:3349784 89 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2023-09-10
Έτος εκπόνησης:
2023
Συγγραφέας:
Μαμάης Ελευθέριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Θ. Μάζης, κύριος επιβλέπων, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Γρίβας, Καθηγητής, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων & Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Άγις Δήγκας, Δρ. Γεωπολιτικής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η υψηλή στρατηγική της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ως παράγοντας ανακατανομής ισχύος στους ανταγωνισμούς της Νότιας Σινικής Θάλασσας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η υψηλή στρατηγική της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ως παράγοντας ανακατανομής ισχύος στους ανταγωνισμούς της Νότιας Σινικής Θάλασσας
Περίληψη:
Το αντικείμενο της παρούσας ΜΔΕ συνίσταται στην ανάδειξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας επί της Νότιας Σινικής Θάλασσας και την διερεύνηση της επίδρασης της πραγμάτωσης των όψιμων κινεζικών φιλοδοξιών επί των ανακατομών ισχύος μεταξύ των αντιμαχόμενων - παράκτιων ή μή - εθνοκρατικών δρώντων εντός του - καθομολογουμένως διαφιλονικούμενου - ανωτέρω δοθέντος γεωγραφικού συμπλόκου. Την σύνοψη της προαναφερθείσας υψηλής στρατηγικής από πλευράς Πεκίνου - όπως αυτή εκφράζεται μέσω των επίσημων διατυπώσεών του, αλλά και όπως αυτή συντοχρόνως προσλαμβάνεται από τους πολεμίους του - θα ακολουθήσει η παράθεση των θεμελιωδών κατευθύνσεων επί των οποίων εργάζεται μεθοδικά κατά την τελευταία δεκαετία - και επί των οποίων οι υπόλοιποι υποσυστημικοί δρώντες καλούνται, συνεπώς, να ανταποκριθούν.

Η ΜΔΕ ολοκληρώνεται με την ανάλυση των ανακατανομών ισχύος μεταξύ των υποσυστημικών δρώντων εντός του υπό μελέτη γεωπολιτικού συστήματος μέσω της αξιοποίησης της μεθοδολογικής προσέγγισης της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης και της δημιουργίας αντίστοιχου γεωπολιτικού υποδείγματος. Τουτέστιν, η περιγραφή της επιρροής της κινεζικής υψηλής στρατηγικής επιτυγχάνεται μέσω της σταχυολόγησης σειράς γεωπολιτικών δεικτών - σχετικών της προαναφερθείσας όψιμης προβολής ισχύος από πλευράς Κίνας - και της περαιτέρω επεξεργασίας τους μέσω της χρήσης πλείστων εργαλείων ανάλυσης, ποσοτικών μεθόδων και λογισμικών, αποδίδοντας ιδιαίτερη μέριμνα τόσο στην ενδελεχή τεκμηρίωση των υπό διαχείριση δεδομένων μέσω της αξιοποίησης αποκλειστικά ανοικτών - προσβάσιμων στο ευρύ κοινό - πηγών, όσο και στην οπτικοποίησή τους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλέον αποτελεσματική επικοινωνία των ευρυμάτων της παρούσας μελέτης σε έτερους αναλυτές, αλλά και σε ένα ευρύτερο, πιθανώς μή εξειδικευμένο κοινό.

Ως εκ τούτου, ο σκοπός της παρούσας ΜΔΕ είναι διττός - πέραν μιας περιεκτικής επισκόπησης της κινεζικής υψηλής στρατηγικής επί της ΝΣΘ αλλά και των ζητημάτων που ανακύπτουν εξ αυτής, η μελέτη αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει, εκ του παραλλήλου, μια δόκιμη εφαρμογή της ΣΓΑ στην κατεύθυνση εξαγωγής συμπερασμάτων με τον πλέον εύχρηστο τρόπο για έναν γεωπολιτικό αναλυτή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γενικά έργα
Λέξεις-κλειδιά:
Συστημική Γεωπολιτική Ανάλυση, Νότια Σινική Θάλασσα, Αεροναυτική Ισχύς, Διαστημική Ισχύς, Οπλικά Συστήματα, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Γεωπολιτικοί Δείκτες, Ανάλυση Δεδομένων, Οπτικοποίηση Δεδομένων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Ανάλυση Κόστους-Οφέλους
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
845
Αριθμός σελίδων:
154
South_China_Sea_4.5-1.pdf (8 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο