Μέθοδοι βελτίωσης σεισμικής ετοιμότητας μεσογειακών παρακτίων χωρών χαμηλού και υψηλού σεισμικού κινδύνου: συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:3404404 14 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Καταστροφών-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2024-07-10
Έτος εκπόνησης:
2024
Συγγραφέας:
Τσεκούρα Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεωργόπουλος Σωτήριος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πικουλής Εμμανουήλ, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καραβοκυρός Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μέθοδοι βελτίωσης σεισμικής ετοιμότητας μεσογειακών παρακτίων χωρών χαμηλού και υψηλού σεισμικού κινδύνου: συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μέθοδοι βελτίωσης σεισμικής ετοιμότητας μεσογειακών παρακτίων χωρών χαμηλού και υψηλού σεισμικού κινδύνου: συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση
Περίληψη:
Παγκοσμίως, διαπιστώνεται χαμηλό επίπεδο σεισμικής ετοιμότητας των πληθυσμών. Εξαίρεση δεν αποτελούν οι παράκτιοι λαοί της Μεσογείου θάλασσας, ακόμα και αυτοί που διαβιούν σε χώρες υψηλού σεισμικού κινδύνου. Έτσι, η παρούσα εργασία αφορά μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία ασχολείται με τη σεισμική ετοιμότητα των παρακτίων, μεσογειακών χωρών χαμηλού, και υψηλού σεισμικού κινδύνου, και αναζητά μεθόδους βελτίωσης της. Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες κατά PRISMA 2020, η έρευνα ξεκίνησε στις 10 Νοεμβρίου 2023, και ολοκληρώθηκε στις 19 Μαρτίου 2024. Αναζητήθηκαν μελέτες στο Scopus, PubMed, Google Scholar, αλλά και στη μηχανή αναζήτησης της Google. Οι μελέτες επιλέχθηκαν βάσει κριτηρίων ένταξης, και αποκλεισμού. Από τις 14323 μελέτες της αρχικής αναζήτησης, τελικώς επιλέχθηκαν 24 άρθρα. Αυτά αξιολογήθηκαν βάσει του εργαλείου MMAT 2018. Από τα 24 άρθρα, προέκυψαν μέθοδοι βελτίωσης της σεισμικής ετοιμότητας μεσογειακών, παρακτίων χωρών χαμηλού, και υψηλού σεισμικού κινδύνου, οι οποίες κατατάχθηκαν σε ατομικό, τοπικό, εθνικό, και διακρατικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, προτείνονται αποτελεσματικοί τρόποι βελτίωσης της ετοιμότητας για σεισμό, λαμβάνοντας υπόψιν τον σεισμικό κίνδυνο, καθώς, και την ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σεισμική καταστροφή, Σεισμική ετοιμότητα, Μέτρα, Παράκτιες μεσογειακές χώρες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
49
Αριθμός σελίδων:
69
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΟ Adobe.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο