Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ των προσφύγων των προερχομένων από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:42122 331 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1346
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ των προσφύγων των προερχομένων από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας.
Συλλογέας:
Αικατερίνη Μαλδαβίνα του Παναγιώτου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1971
Περίοδος συλλογής υλικού:
1971
Γεωγραφική περιοχή:
Μικρά Ασία
Πόλη / Χωριό:
Βουρλά Μικράς Ασίας
Πηγές:
καταγραφή μαρτυριών
Αξιοπιστία πληροφορίας:
Αντιγραφή εκ του βιβλίου του Ν. Μηλιώρη, Τα Βουρλά της Μικράς Ασίας, Αθήναι 1965.
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.