Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Άνω Βιάννου, της επαρχίας Βιάννου, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:54481 236 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
1573
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Άνω Βιάννου, της επαρχίας Βιάννου, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.
Συλλογέας:
Ευαγγελία Μανδαλάκη του Εμμανουήλ
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1972
Περίοδος συλλογής υλικού:
1972
Γεωγραφική περιοχή:
Ηράκλειο
Πόλη / Χωριό:
Άνω Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.