Συνεδρίαση ΧΙ: 15 Μαρτίου 1950

Πρακτικά uoadl:54722 196 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση ΧΙ: 15 Μαρτίου 1950
Χρονική κάλυψη:
19500315
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Διδακτικό Προσωπικό
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Ονόματα
Αιτήσεις – Αναφορές
Οικονομικά
Διοικητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Αναπαυτήριο καθηγητών, προσωρινή χρήση ως Σπουδαστήριο Δημοσίου Δικαίου
Αλέξ. Κ. Αναστασόπουλος
Εκκλησιαστικό Δίκαιο, εκλογή καθηγητή
Έπιπλα, σκεύη, αγορά, έγκριση πιστώσεων
Δημ. Σκάρπας
Ελεγκτικό Συνέδριο, δικαιολογητικά διαχείρισης
Πρακτικά, επικύρωση
Μόνιμη διεύθυνση:
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.