Διάφορα

Υποφάκελος uoadl:61811 304 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διάφορα
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα διαφόρων θεμάτων μη εντασσόμενα στην αλληλογραφία και άλλες κατηγορίες

Χρονική κάλυψη:
1875-1876
Ταξιθετικός αριθμός:
47.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
4 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αλληλογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Επιστολές
Ανακοινώσεις
Σχολές
Λέξεις-κλειδιά:
Αντώνιος Ζάννας, αίτημα, πληροφορίες, Πειραματική Φυσική, έκδοση, αντίτυπα, αγορά, Εμμανουήλ Κόκκινος, πρύτανης, Πανεπιστήμιο, Γραφείο, υπάλληλοι, ωράριο, ειδοποίηση, κλητήρες, ονόματα, υπογραφές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4