ΠΟΙΟΤΙΚΈΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ

Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:1082373 247 Αναγνώσεις

Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4952
Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΥ:
4952
Τίτλος:
ΠΟΙΟΤΙΚΈΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ

Φίλτρο

 

1. Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (DTB).zip

Μορφότυπος uoadl:1082374
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4952

2. Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (MP3).zip

Μορφότυπος uoadl:1082375
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4952

3. Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (RTF).zip

Μορφότυπος uoadl:1082376
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4952

4. Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (XML).zip

Μορφότυπος uoadl:1082379
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4952

5. Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Braille).zip

Μορφότυπος uoadl:1082380
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4952

6. Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Text).zip

Μορφότυπος uoadl:1082381
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4952

7. ΠΟΙΟΤΙΚΈΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ (BRAILLE).zip

Μορφότυπος uoadl:2761878
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4952

8. ΠΟΙΟΤΙΚΈΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ (DAISY).zip

Μορφότυπος uoadl:2761882
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4952

9. ΠΟΙΟΤΙΚΈΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ (LARGE PRINT).zip

Μορφότυπος uoadl:2761886
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4952

10. ΠΟΙΟΤΙΚΈΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΈΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ (MP3).zip

Μορφότυπος uoadl:2761890
Κωδικός ΕΡΜΟΦΙΛΟΥ:
4952