Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία: Μελέτη της μορφολογίας χιμαιρικών συστημάτων μεταφοράς φαρμακομορίων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309495 579 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-07-21
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Πίππα Αναστασία-Γεωργία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Κωνσταντίνος Δεμέτζος - Καθηγητής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία: Μελέτη της μορφολογίας χιμαιρικών συστημάτων μεταφοράς φαρμακομορίων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Pharmaceutical Nanotechnology: Study on the morphology of chimeric drug delivery systems
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η χρήση της Γεωμετρίας των Μορφικλασματικών
Συνόλων στην ποσοτικοποίηση των μορφολογικών χαρακτηριστικών μεικτών/χιμαιρικών
νανοφορέων αλλά και φορτισμών λιποσωμάτων και πολυμερικών νανοφορέων. Επίσης,
στόχος της μελέτης είναι η σύνδεση των μορφολογικών χαρακτηριστικών των
νανοφορέων με τις φυσικοχημικές ιδιότητές τους, τη σταθερότητά τους σε βάθος
χρόνου, τη θερμοτροπική τους συμπεριφορά, καθώς και τον εγκλωβισμό και την
αποδέσμευση φαρμακομορίων.
Μεικτοί νανοφορείς φαρμακομορίων που αποτελούνται από συμπολυμερή κατά συστάδες
και λιπίδια και μπορούν να θεωρηθούν ως νέα θεραπευτικά εργαλεία της
ναοϊατρικής και μπορούν να αποδεσμεύουν το φαρμακομόριο σε συγκεκριμένους
ιστούς και μπορούν να βελτιώσουν την φαρμακοκινητική / φαρμακοδυναμική
συμπεριφορά καθώς και τη συνολική βιοδιαθεσιμότητά του εγλωβισμένου
φαρμακομορίου. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψην ότι ο σχεδιασμός και οι διαδικασίες
ανάπτυξης ενός νανοφορέα απαιτούν την προσεκτική επιλογή των κατάλληλων
βιοϋλικών συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής και των συμπολυμερών κατά
συστάδες, προκειμένου να συμβάλλουν επαρκώς στην αποτελεσματικότητα του
νανοφορέα. Ωστόσο, η βιο-εμπνευσμένη προσέγγιση για το σχεδιασμό
αποτελεσματικών νανοφορέων φαίνεται να είναι μία πραγματική πρόκληση, όχι μόνο
από επιστημονική και τεχνολογική, αλλά και από την προσέγγιση του ρυθμιστικού
πλαισίου.
Λέξεις-κλειδιά:
Νανοτεχνολογία, Λιποσώματα, Πολυμερή, Νανοσυστήματα, Κλασματική Διάσταση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
325
Αριθμός σελίδων:
321