Χαρακτηρισμός πολυμερικών επιστρώσεων με νανοπεριέκτες σε μέταλλα για την προστασία τους από διάβρωση σε θαλάσσιο περιβάλλον

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309516 381 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-10-25
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Μπαλάσκας Ανδρόνικος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Χατζηχρηστίδης Νικόλαος Ομότ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. (επιβλέπων), Κόρδας Γεώργιος Ερευνητής Α΄, Πιτσικάλης Μαρίνος Αναπλ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χαρακτηρισμός πολυμερικών επιστρώσεων με νανοπεριέκτες σε μέταλλα για την προστασία τους από διάβρωση σε θαλάσσιο περιβάλλον
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Περίληψη:
Υβριδικές επιστρώσεις οργανικά τροποποιημένων πυριτικών ενώσεων και εποξειδικών
ρητινών (Organically Modified Silicates, ORMOSILs – epoxy) εφαρμόστηκαν στο
κράμα αργιλίου 2024-Τ3 και σε γαλβανισμένο χάλυβα σε υψηλές θερμοκρασίες (Hot
Dip Galvanized Steel, HDGS) προκειμένου αυτές να προστατεύσουν τα υποστρώματα
από τη διάβρωση. Για την βελτίωση της αντοχής των επιστρώσεων στην διάβρωση
ενσωματώθηκαν στην πολυμερική μήτρα νανοπεριέκτες από μολυβδαινικό δημήτριο
(CeMo) και οξείδιο του τιτανίου (TiO2), καθώς και pH-ευαίσθητα οργανικά
νανοδοχεία πληρωμένα με τους αναστολείς διάβρωσης 2-μερκαπτοβενζοθειαζόλιο,
8-υδροξυκινολίνη, 1H-βενζοτριαζολο-4-σουλφονικό οξύ και εξαφλουοροτιτανικό οξύ.
Οι υβριδικές επιστρώσεις εφαρμόστηκαν στο υπόστρωμα με τη διαδικασία
εμβάπτισης. Η μορφολογία των επιστρώσεων εξετάστηκε με ηλεκτρονική μικροσκοπία
σάρωσης (Scanning Electron Microscopy (SEM)). Η σύνθεση και η δομή τους
μελετήθηκε με υπέρυθρη Φασματοσκοπία μετασχηματισμού Fourier (FT-IR) και με
μικροανάλυση με φθορισμομετρία ακτίνων Χ (Energy Dispersive X-Ray Analysis
(EDX)). H ηλεκτροχημική φασματοσκοπία σύνθετης αντίστασης (Electrochemical
Impedance Spectroscopy, EIS), η dc-πόλωση (dc-polarization) και η μέτριση
ανοικτού δυναμικού (open circuit potential, OCP) χρησιμοποιήθηκαν για την
αξιολόγηση των αντι-διαβρωτικών ιδιοτήτων των επιστρώσεων. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι οι επιστρώσεις με πληρωμένα νανοδοχεία έχουν αυξημένες
αντιδιαβρωτικές ιδιότητες συγκριτικά με τις υπόλοιπες επιστρώσεις εμφανίζοντας
και ιδιότητες αυτο-θεραπείας.
Τέλος, συντέθηκαν νανόσφαιρες οξειδίου του χαλκού (Cu2O), οι οποίες
χαρακτηρίστηκαν με SEM, ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης
(Τransmission Εlectron Μicroscopy (TEM)) και περίθλαση ακτίνων Χ (X ray
Diffraction (XRD)). Οι νανόσφαιρες στη συνέχεια πληρώθηκαν με ουσίες που δρουν
ως βιοκτόνα και ενσωματώθηκαν σε βαφές εμπορίου και σε επιστρώσεις βασισμένες
σε εποξειδικές ενώσεις και μελετήθηκε η δράση τους ως αντιαποθετικά
αντιδραστήρια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιστρώσεις με πληρωμένες
νανόσφαιρες Cu2O είχαν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με τις βαφές
εμπορίου με βιοκτόνα μετά από έκθεση σε θαλάσσιο περιβάλλον.
Λέξεις-κλειδιά:
Υβριδικές επιστρώσεις, Νανοπεριέκτες, Αυτο-θεραπεία, EIS, Διάβρωση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
13-25
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
116
Αριθμός σελίδων:
224