Χιμαιρικά Υλικά Αποτελούμενα από Νανοδομές Άνθρακα και Πολυμερή

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1309525 299 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-06-23
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Σκαλτσάς Θεοδόσιος
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιατρού Ερμόλαος Καθηγητής (Επιβλέπων), Πιτσικάλης Μαρίνος Καθηγητής , Ταγματάρχης Νίκος Διευθυντής Ερευνών ΕΙΕ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χιμαιρικά Υλικά Αποτελούμενα από Νανοδομές Άνθρακα και Πολυμερή
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Chimeric Materials Bases on Carbon Nanostructures and Polymers
Περίληψη:
Κατά την παρούσα εργασία, αρχικά πραγματοποιήθηκε η σύμπλεξη αποφλοιωμένου
γραφενίου και του συμπολυμερούς πολυ(ισοπρένιο-b-ακρυλικό οξύ)
(PI-b-PAA).Ακολούθως, οι καρβοξυλομάδες του συμπολυμερούς PI-b-PAA
αξιοποιήθηκαν για τη σταθεροποίηση νανοσωματιδίων θειούχου καδμίου (CdS).
Επιπλέον, μελετήθηκε η φωτοκαταλυτική δράση του χιμαιρικού υλικού.
Στο επόμενο στάδιο της διατριβής, επιτεύχθηκε η ταυτόχρονη αποφλοίωση του
γραφίτη και η ομοιοπολική τροποποίησή του μέσω πολυμερισμού με τρία διαφορετικά
πολυμερή. Συγκεκριμένα, η διαδικασία ανάπτυξης και εμβολιασμού των πολυμερικών
αλυσίδων στα γραφιτικά πλέγματα είχε σαν αποτέλεσματην αποφλοίωση του γραφίτη
σε τροποποιημένο γραφένιο.
Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον στράφηκε σε άλλες νανοδομές άνθρακα, όπως τα
νανοδιαμάντια (NDs). Οι νανοδομές των NDs με το πολυμερέςqP2VP όντας σταθερές
σε νερό ενσωματώθηκαν ηλεκτροστατικά με αλβουμίνη δημιουργώντας ένα σταθερό σε
υδατικά μέσα, χιμαιρικό υλικό, ιδανικό για εφαρμογές βιολογικού ενδιαφέροντος
μελλοντικά.
Τέλος πραγματοποιήθηκε η υδροθερμική σύνθεση κβαντικών τελειών άνθρακα (CQDs.
Μετά τον εκτενή χαρακτηρισμό τους που απέδειξε την επιτυχή σύνθεσή τους και τη
μελέτη των ιδιοτήτων τους οι CQDs συμπλέχθηκαν με νανοσωλήνες άνθρακα. Στο
υβριδικό υλικό που δημιουργήθηκε παρατηρήθηκαν φαινόμενα μεταφοράς ενέργειας
ή/και φορτίου. Επιπλέον οι CQDs αλληλεπίδρασαν ηλεκτροστατικά με το
συμπολυμερές πολυ[(σουλφαμικό-καρβοξυλικό)νάτριο-ισοπρένιο]-b-πολυ
(αιθυλενοξείδιο) και στην συνέχεια στο υβριδικό υλικό που δημιουργήθηκε
ενσωματώθηκεπρωτεΐνη. Το τελικό χιμαιρικό υλικό βρέθηκε βιοσυμβατό μετά από
δοκιμές βιωσιμότητας σε καρκινικά κύτταρα, ενώ επίσης πιστοποιήθηκε μέσω
συνεστιακού μικροσκοπίου η εισαγωγή του στο κυτταρόπλασμα.
Λέξεις-κλειδιά:
Νανοδομές άνθρακα, Πολυμερή, Υβριδικά υλικά
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1-10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
269
Αριθμός σελίδων:
198