Μια πιθανοτική διάλεκτος Λογισμού Γεγονότων

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324306 236 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-06-19
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Φιλίππου Ιάσων
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξανδρος Αρτίκης Ερευνητής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Γεώργιος Παλιούρας Ερευνητής ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Παναγιώτης Σταματόπουλος Επικ. Καθηγ.(Επιβλέπων)
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μια πιθανοτική διάλεκτος Λογισμού Γεγονότων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Παρουσιάζουμε ένα σύστημα αναγνώρισης ανθρώπινης συμπεριφοράς το οποίο λαμβάνει
σαν είσοδο μια συμβολική αναπαράσταση από βίντεο. Αναλυτικότερα, η είσοδος του
συστήματός μας είναι ένα σύνολο από χρονικά επισημειωμένες δραστηριότητες
χαμηλού επιπέδου. Η έξοδος του συστήματος είναι ένα σύνολο αναγνωρισμένων
δραστηριοτήτων υψηλού επιπέδου, οι οποίες είναι συγκεκριμένοι συνδυασμοί
δραστηριοτήτων χαμηλού επιπέδου. Οι περιορισμοί επί των δραστηριοτήτων χαμηλού
επιπέδου, οι οποίοι εφ'όσον ικανοποιηθούν οδηγούν στην αναγνώριση μιας
δραστηριότητας υψηλού επιπέδου, έχουν οριστεί με χρήση μιας διαλέκτου Λογισμού
Γεγονότων. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα που προκύπτει στην
αναγνώριση ανθρώπινης συμπεριφοράς, προσαρμόσαμε την εν λόγω διάλεκτο σε ένα
σύγχρονο σύστημα πιθανοτικού λογικού προγραμματισμού. Παρουσιάζουμε μια
λεπτομερή εκτίμηση και σύγκριση της ντετερμινιστικής και της πιθανοτικής
προσέγγισης μέσω πειραματισμού σε ένα σύνολο δεδομένων που αποτελείται από
βίντεο επιτήρησης ανθρώπινης δραστηριότητας.
Λέξεις-κλειδιά:
Αναγνώριση Γεγονότων, Αναγνώριση Προτύπων, Λογισμός Γεγονότων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
71