Προσβασιμότητα στα Μαθηματικά - Δημιουργία και αναπαραγωγή ψηφιακώς αναγνώσιμων βιβλίων σύμφωνα με το πρότυπο Daisy

Πτυχιακή Εργασία uoadl:1324331 257 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-16
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Ιωαννίδου Πολυξένη-Παρθένα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Παρασκευή Ρήγα
Πρωτότυπος Τίτλος:
Προσβασιμότητα στα Μαθηματικά - Δημιουργία και αναπαραγωγή ψηφιακώς αναγνώσιμων βιβλίων σύμφωνα με το πρότυπο Daisy
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Accessibility in mathematics - creation and reproduction of digital talking books according to Daisy standard
Περίληψη:
Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η δημιουργία και ο πλήρης έλεγχος προσβάσιμων
ψηφιακώς αναγνώσιμων βιβλίων στα ελληνικά, που είναι διαμορφωμένα σύμφωνα με
το πρότυπο Daisy και περιέχουν μαθηματικές εκφράσεις. Ο τρόπος με τον οποίον
ελέγχθηκε ο βαθμός προσβασιμότητας των μαθηματικών για χρήστες με απώλεια
όρασης ακολούθησε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτή περιελάμβανε τη δημιουργία
σωμάτων (corpora) μεμεγάλο αριθμό από μαθηματικές συναρτήσεις.Ύστερα, τα αρχεία
αυτά μετατρέπονταν σε κείμενα της μορφής Daisy.Τα αποτελέσματα που εξάγαμε
σχετίζονται με την καταγραφή όλων των σημείων που χρήζουν άμεσης διόρθωσης για
την βελτίωση της προσβασιμότητας σε ψηφιακώς αναγνώσιμα βιβλία με μαθηματικές
εκφράσεις.
Λέξεις-κλειδιά:
μαθηματικά, προσβασιμότητα, ψηφιακά βιβλία, ομιλία , πρότυπο Daisy
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
5-10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
17
Αριθμός σελίδων:
90