Η παραγωγή κεραμικών χωρίς εφυάλωση στην Κρήτη από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα

Διπλωματική Εργασία uoadl:3074455 27 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-03-22
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Μπράτσου Μαρία-Θαλασσινή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πλάτων Πετρίδης, Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Αναστασία Γ. Γιαγκάκη, Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Αγγελική Πανοπούλου, Κύρια Ερευνήτρια Τομέας Βυζαντινών Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η παραγωγή κεραμικών χωρίς εφυάλωση στην Κρήτη από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η παραγωγή κεραμικών χωρίς εφυάλωση στην Κρήτη από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα
Περίληψη:
Σε αυτή τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μελετώνται κεραμικά χωρίς εφυάλωση που παράγονταν στην Κρήτη από τον 16ο έως και τον 19ο αιώνα. Πυρήνας της εργασίας είναι κρητικά κεραμικά από τη συλλογή του Κέντρου Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής Ίδρυμα Οικογένειας Ψαρόπουλου και από τις ιδιωτικές συλλογές των Ι. Ιωαννίδη και Ν. Λιάρου. Τα κεραμικά που μελετώνται είναι μεγάλα και μικρά αποθηκευτικά σκεύη, αγγεία νερού, ογκομετρικά και μελισσοκομικά σκεύη, λεκάνες και μαγειρικά αγγεία. Στο πρώτο κεφάλαιο τίθεται το ιστορικό πλαίσιο. Αναφέρονται τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα, καθώς και στοιχεία της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του νησιού κατά την Βενετική και Οθωμανική περίοδο. Έπειτα γίνεται μια σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της έρευνας της νεότερης κρητικής κεραμικής. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται η τεχνολογική αλυσίδα παραγωγής της κρητικής κεραμικής, τα τυπολογικά χαρακτηριστικά και οι χρήσεις των αγγείων. Στη συνέχεια περιγράφονται οι διαφορετικές τεχνικές διακόσμησης των κρητικών αγγείων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στα ενεπίγραφα πιθάρια, που αποτελούν σημαντικά τεκμήρια για την εξέλιξη της κρητικής πιθοποιίας. Πληροφορίες για την αγγειοπλαστική δραστηριότητα, τους τεχνίτες, τα παραγόμενα κεραμικά και τις χρήσεις τους αντλήθηκαν από έγγραφα των Βενετικών και Οθωμανικών αρχών, περιηγητικά και λογοτεχνικά κείμενα. Εν κατακλείδι, στόχος της εργασίας αυτής είναι να σκιαγραφηθεί η κεραμική παραγωγή των ύστερων βενετικών και οθωμανικών χρόνων με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία και να διατυπωθούν ερωτήματα που θα προάγουν την έρευνα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
κεραμική, Κρήτη, βενετική περίοδος, οθωμανική περίοδος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
256
Αριθμός σελίδων:
128
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-03-23.

Η παραγωγή κεραμικών χωρίς εφυάλωση στην Κρήτη από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2024-03-23.