Η ελληνική εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Σαντζάκι του Δεδεαγάτς, 1903-1907

Διπλωματική Εργασία uoadl:3218231 129 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2022-05-26
Έτος εκπόνησης:
2022
Συγγραφέας:
Δημόπουλος Αγγελής
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επόπτης: Παρασκευάς Κονόρτας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μέλος Επιτροπής: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Μέλος Επιτροπής: Σπυρίδων Πλουμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ελληνική εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Σαντζάκι του Δεδεαγάτς, 1903-1907
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ελληνική εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Σαντζάκι του Δεδεαγάτς, 1903-1907
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία θέτει ως στόχο την παρουσίαση της ελληνικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο λειτουργίας του ελληνορθόδοξου μιλλέτ στο Σαντζάκι του Δεδεαγάτς, οθωμανικής διοικητικής υποδιαίρεσης της Νότιας Θράκης, κατά την περίοδο 1903-1907. Η εργασία στηρίζεται σε έγγραφα ελληνικών προξενικών αρχών, συγκεκριμένα του Προξενείου Αδριανουπόλεως και του Υποπροξενείου Δεδεαγάτς, με ακόλουθη επεξεργασία μέσω της αξιοποίησης επιλεγμένης σχετικής βιβλιογραφίας. Αφετηρία αποτελεί η εξέταση του ιστορικού πλαισίου της ύστερης περιόδου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (β’ μισό 19ου-αρχές 20ου αι.), η άνοδος του βουλγαρικού εθνικισμού και παρουσιάζεται μια γεωγραφική, διοικητική και κοινωνικοοικονομική περιγραφή του Σαντζακίου του Δεδεαγάτς στο πλαίσιο της οθωμανικής διοικητικής διαίρεσης της Νότιας Θράκης. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα συστατικά στοιχεία της ελληνικής εκπαίδευσης στην εν λόγω περιοχή κατά την περίοδο 1903-1907, σχηματικά από το κίνημα του Ίλιντεν έως και πριν το Κίνημα των Νεότουρκων, η αποτίμηση του έργου της καθώς και η εξέταση του ζητήματος της ηγεσίας αυτής. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται η εικόνα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας τόσο στο οθωμανικό κρατικό πλαίσιο όσο και στο πλαίσιο του ελληνορθόδοξου μιλλέτ στην ύστερη περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο Σαντζάκι του Δεδεαγάτς που επικεντρώνεται στα σχολεία, στους μαθητές, στο διδακτικό προσωπικό, στα σχολικά προγράμματα, στις επιχορηγήσεις και στις επιθεωρήσεις. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται να παρουσιαστεί ο βαθμός της ανάμειξης των προξενικών και μητροπολιτικών αρχών και των συλλόγων στην εκπαίδευση και να φανεί τυχόν ταύτιση ή σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης, ερευνάται ο λόγος που ο εκάστοτε φορέας αναμειγνύεται ενεργά ή μη στα εκπαιδευτικά ζητήματα της περιοχής και το ποιος έχει την πρωτοκαθεδρία σε αυτά. Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνεται η εκτίμηση της πορείας της ελληνικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας, το πως αυτή συγκρίνεται με την αντίστοιχη βουλγαρική και τυχόν μέτρα που προτείνονται για τη βελτίωση της. Η εξέταση της εκπαίδευσης στο Σαντζάκι του Δεδεαγάτς προσφέρεται για την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων αναφορικά με την ανάδειξη του ρόλου του εθνικισμού στην ανάπτυξη της, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν στις πόλεις και τα χωριά καθώς και τον συσχετισμό μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση της ελληνορθόδοξης κοινότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ιστορία
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαίδευση, Ελληνορθόδοξοι, Μιλλέτ, Νότια Θράκη, Προξενικά Έγγραφα, Σαντζάκι του Δεδεαγάτς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
203
Αριθμός σελίδων:
99
Η ελληνική εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Σαντζάκι του Δεδεαγάτς 1903-1907.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο