1ο Παγκόσμιο συνέδριο απόδημων Ελλήνων. Πρακτικά και πορίσματα

Conference Proceedings uoadl:1001836 1777 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
1ο Παγκόσμιο συνέδριο απόδημων Ελλήνων. Πρακτικά και πορίσματα
Languages of Item:
Greek
Collectivity:
Υπουργείο Πολιτισμού. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Publisher:
Υπουργείο Πολιτισμού. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Year of publication:
1985
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences
Number of pages:
452
Bib number:
104544
Usher Number:
304.82 ΠΣΑΕ1985 π 1985
Notes:
Ιούλιος 1985, Ζάππειο, Αθήνα.

Φίλτρο

 

1. Ελληνική μετανάστευση και κυβερνητική πολιτική

Conference Paper uoadl:1055009
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπασταύρου, Μάκης
Main subject category:
Political Science

2. Επαγγελματική και οικονομική επανένταξη παλιννοστούντων

Conference Paper uoadl:1055012
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κόντης, Α.
Main subject category:
Political Science

3. Κοινωνική πολιτική ελληνικής κυβέρνησης για τους απόδημους

Conference Paper uoadl:1055014
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σακελλάρη, Ρένα
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences

4. Εκπαιδευτική πολιτική για μετανάστες και παλιννοστούντες

Conference Paper uoadl:1055016
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κουτσουβάνος, Ε.
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences

5. Πολιτιστική πολιτική για τον απόδημο ελληνισμό

Conference Paper uoadl:1055018
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Νταγαδάκη, Ν.
Main subject category:
Culture and Arts Management

6. Η οργάνωση των αποδήμων ελλήνων

Conference Paper uoadl:1055021
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πετρόπουλος, Ν.
Main subject category:
Social, Political and Economic sciences