ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Welcome to Pergamos, the unified Institutional Repository / Digital Library of the University of Athens (UoA).

 

For students

Deposit PhD, graduate and postgraduate theses.

For professors and researchers

Deposit research papers.

For the general public

Easy access UoA research data

 

Navigation & Search

Unified access to scientific, cultural and archival items of UoA.

Personalized services

My items, Favorites, Social networking, Notifications.

Open Data

Interoperability based on international standards and best practices.

Recent items

Research publications

1 Η Ηθική ως Λυδία Λίθος της Πολιτικής
Scientific publication - Book Chapter uoadl:3260189
2023-01-31
2 Crimina Carnis contra Naturam: Από τον Αυγουστίνο στον Kant
Scientific publication - Book Chapter uoadl:3260185
2023-01-31
3 Άνθρωπος, Ζώα και Ηθική: Εισαγωγικές Σκέψεις για Έναν Απαιτητικό Γρίφο
Scientific publication - Journal Article uoadl:3260176
2023-01-31
4 Philosophical Management of Stress based on Science and Epicurean Pragmatism: A Pilot Study
Scientific publication - Journal Article uoadl:3260161
2023-01-31
5 La Sorbonne : pôle d’études géopolitiques prometteur
Scientific publication - Journal Article uoadl:3259944
2023-01-29
6 Ο ρόλος της μετάφρασης και της διερμηνείας στη διαχείριση κρίσεων
Scientific publication - Conference Short Paper uoadl:3259955
2023-01-29
7 Ioannis Kapodistrias: The man who wrote the 1st chapter
Scientific publication - Journal Article uoadl:3259952
2023-01-29
8 The Emerging Role of Translation and Interpreting in Crisis Management
Scientific publication - Book Chapter uoadl:3259901
2023-01-29

Other collections

1 Η υποχρέωση πληροφόρησης του επιβάτη στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου
Paper in Honorific Edition uoadl:3260442
2023-02-03
2 Ζητήματα από τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως ΑΕ δυνάμει δικαστικής αποφάσεως κατά το άρθρο 39§1 εδ. γ΄και δ΄ ΚΝ 2190/1920
Paper in Honorific Edition uoadl:3260440
2023-02-03
3 Η ευθύνη της τράπεζας έναντι τρίτων από την πιστοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση
Paper in Honorific Edition uoadl:3260439
2023-02-03
4 Η αναλογική εφαρμογή των λόγων ευθύνης από διακινδύνευση
Paper in Honorific Edition uoadl:3260438
2023-02-03
5 H εφαρμογή του κανόνα επιχειρηματικής κρίσης κατά την πρόκληση αφερεγγυότητας στην ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 2 ΠτΚ
Paper in Honorific Edition uoadl:3260435
2023-02-03
6 Περιεχόμενα
Paper in Honorific Edition uoadl:3260434
2023-02-03
7 Εκδοτική επιτροπή Τιμητικός τόμος Ελίζας Δ. Αλεξανδρίδου
Paper in Honorific Edition uoadl:3260433
2023-02-03
8 Συγγραφικό έργο
Paper in Honorific Edition uoadl:3260432
2023-02-03
9 Πρόλογος
Paper in Honorific Edition uoadl:3260431
2023-02-03
10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΑ
Accessible textbook uoadl:3260409
2023-02-03