ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Welcome to Pergamos, the unified Institutional Repository / Digital Library of the University of Athens (UoA).

 

For students

Deposit PhD, graduate and postgraduate theses.

For professors and researchers

Deposit research papers.

For the general public

Easy access UoA research data

 

Navigation & Search

Unified access to scientific, cultural and archival items of UoA.

Personalized services

My items, Favorites, Social networking, Notifications.

Open Data

Interoperability based on international standards and best practices.

Recent items

1 ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. E-BOOK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Scientific publication - Journal Article uoadl:2956099
2021-08-04
2 Η συνάρτηση μεταξύ των εννοιών της ηθικής και του δικαίου στο «Πραγματικό και το Ισχύον» του Jürgen Habermas και η σημασία της ηθικής του διαλόγου - Between Facts and Norms: Law, Ethics, Morality and the importance of communicative action
Technical report uoadl:2959169
2021-08-03
3 Pure bronchial tuberculosis of the right lower lung field
Scientific publication - Journal Article uoadl:2959313
2021-08-03
4 IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization: Preface
Scientific publication - Journal Article uoadl:2959312
2021-08-03
5 Nanostructured multigraft copolymers as novel: Thermoplastic elastomers
Scientific publication - Journal Article uoadl:2959311
2021-08-03
6 Pure bronchial tuberculosis of the right lower lung field
Scientific publication - Journal Article uoadl:2959310
2021-08-03
7 Synthesis of a model 3-miktoarm star terpolymer
Scientific publication - Journal Article uoadl:2959309
2021-08-03
8 Synthesis and characterization of model 4-miktoarm star co- and quaterpolymers
Scientific publication - Journal Article uoadl:2959308
2021-08-03
9 Regular star polymers with 64 and 128 arms. Models for polymeric micelles
Scientific publication - Journal Article uoadl:2959306
2021-08-03
10 Morphology and miscibility of miktoarm styrene-diene copolymers and terpolymers
Scientific publication - Journal Article uoadl:2959307
2021-08-03
1 Scientific publications, research and other material
Collection uoadl:1081404
2021-06-23
2 Preprints - Working papers
Collection uoadl:1712611
2021-06-23
3 Αναπτυξιακή ψυχολογία
Accessible textbook uoadl:2947838
2021-06-22
4 Πολιτισμική θεωρία
Accessible textbook uoadl:2947833
2021-06-22
5 Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων
Accessible textbook uoadl:2946789
2021-06-04
6 Δια λόγους τιμής
Accessible textbook uoadl:2946785
2021-06-04
7 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : ΟΙ ΑΝΏΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ
Accessible textbook uoadl:2946406
2021-05-31
8 Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Καινούρ(γ)ιο (τ. Ντέμη), της επαρχίας Τριχωνίδος, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Folklore Manuscript uoadl:173324
2021-03-11
9 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κλειδωνιά, της επαρχίας Κονίτσης, του νομού Ιωαννίνων.
Folklore Manuscript uoadl:168155
2021-03-01
10 Συλλογή λαογραφικής ύλης (εκ του κοινωνικού βίου) από το χωρίο Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.
Folklore Manuscript uoadl:22423
2021-02-01