ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Welcome to Pergamos, the unified Institutional Repository / Digital Library of the University of Athens (UoA).

 

For students

Deposit PhD, graduate and postgraduate theses.

For professors and researchers

Deposit research papers.

For the general public

Easy access UoA research data

 

Navigation & Search

Unified access to scientific, cultural and archival items of UoA.

Personalized services

My items, Favorites, Social networking, Notifications.

Open Data

Interoperability based on international standards and best practices.

Recent items

1 Προγράµµατα εκπαίδευσης χρηστών σε υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Νοµικό Σπουδαστήριο και Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (= User education programs in Law Library and Classics Library of National and Kapodistrian University of Athens)
Scientific publication - Conference Paper uoadl:2943003
2021-04-12
2 Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών: έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ
Scientific publication - Conference Paper uoadl:2942995
2021-04-12
3 Οικονομική κρίση και θρησκευτικότητα - κοινωνιολογική διερεύνηση
Research data set uoadl:2937008
2021-04-12
4 Η Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλάζει: η παιδαγωγική και διδακτική καινοτομία των νέων ΠΣ
Scientific publication - Book Chapter uoadl:2940707
2021-04-10
5 INCORPORATING BIOETHICS EDUCATION INTO SCHOOL ANALYTICAL CURRICULUMS OF PRIMARY EDUCATION-A NECESSARY PROPOSAL REGENERATING A REVISION OF GREEK PEDAGOGIK CURRICULUM. A SOCIAL INTERVENTION DURING THE EDUCATIONAL FUNCTION
Scientific publication - Book Chapter uoadl:2942880
2021-04-10
6 SHORT TERM PITCH MEMORY IN WESTERN vs OTHER EQUAL TEMPERAMENT TUNING SYSTEMS
Scientific publication - Conference Paper uoadl:2942747
2021-04-08
7 ADBIS, TPDL and EDA 2020 Common Workshops and Doctoral Consortium: International Workshops: DOING, MADEISD, SKG, BBIGAP, SIMPDA, AIMinScience 2020 and Doctoral Consortium, Lyon, France, August 25–27, 2020, Proceedings
Scientific publication - Book uoadl:2942632
2021-04-07
8 Mapping Derivative Relationships from BIBFRAME 2.0 to RDA
Scientific publication - Journal Article uoadl:2942625
2021-04-07
9 Μπορεί να είναι αποτελεσματικός ο διδακτικός διαθρησκειακός διάλογος; Μια εμπειρική έρευνα
Scientific publication - Journal Article uoadl:2941078
2021-04-05
10 Η θέση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα: Ζητήματα υποχρεωτικότητας, προγράμματος σπουδών και παιδαγωγικής προσέγγισης
Scientific publication - Book Chapter uoadl:2941067
2021-04-05
1 “Evaluation of teachers. Opinions of Special Education Teachers of Public Secondary Education in the Prefecture of Attica ”
Postgraduate Thesis uoadl:2939249
2021-04-12
2 The principle of mutual trust between Member States content & limits
Postgraduate Thesis uoadl:2942924
2021-04-12
3 Interpersonal relationships - Attachment styles and mental health in population of individuals suffering from autoimmune diseases
Postgraduate Thesis uoadl:2941873
2021-04-12
4 Ypoglossal nerve, anatomy, anatomical variations and clinical significance
Postgraduate Thesis uoadl:2942777
2021-04-12
5 I chierici della commedia Chrysis di Enea Silvio Piccolomini: influenze dalla commedia romana
Postgraduate Thesis uoadl:2942593
2021-04-12
6 Random quantum states and random matrix theory techniques in quantum information theory
Postgraduate Thesis uoadl:2942912
2021-04-12
7 Is DSM-5 Borderline Personality Disorder always identified with Kernberg's Borderline Personality Organisation? Weighting of the IPO-GR (Inventory of Personality Organization, IPO)
Postgraduate Thesis uoadl:2942758
2021-04-12
8 The representation of the woman-perpetrator in the news: The study of the case of abduction of a ten-year-old and the attack with sulfuric acid
Postgraduate Thesis uoadl:2940786
2021-04-12
9 Anxiety and depressive symptoms in petients with heart failure
Postgraduate Thesis uoadl:2942719
2021-04-09
10 Psychometric evaluation of the borderline personality disorder index, BPDSI-IV, research on interrater reliability
Postgraduate Thesis uoadl:2942728
2021-04-09