ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Welcome to Pergamos, the unified Institutional Repository / Digital Library of the University of Athens (UoA).

 

For students

Deposit PhD, graduate and postgraduate theses.

For professors and researchers

Deposit research papers.

For the general public

Easy access UoA research data

 

Navigation & Search

Unified access to scientific, cultural and archival items of UoA.

Personalized services

My items, Favorites, Social networking, Notifications.

Open Data

Interoperability based on international standards and best practices.

Recent items

1 ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Scientific publication - Conference Paper uoadl:2937999
2021-03-06
2 Φολκλόρ και φολκλορισμός. Συγκλίσεις και αποκλίσεις
Scientific publication - Book Chapter uoadl:2937953
2021-03-05
3 The City as a Stage: Flamenco in Andalusian Culture
Scientific publication - Journal Article uoadl:2937951
2021-03-05
4 Der Flamenco als Praesentation von Differenz. Gitanos und Mehrheitsbevoelkerung Westandalusiens in ethnologischer Perspektive
Scientific publication - Book uoadl:2937949
2021-03-05
5 "...γιατί κυλά στο αίμα μας". Από το αρχαίο δράμα στο φλαμένκο. Επιστρέφοντας την ανθρωπολογία στο πεδίο της εμπειρίας
Scientific publication - Book uoadl:2937947
2021-03-05
6 Η Εμπειρία της Πλατείας Συντάγματος. Μουσική, συναισθήματα και νέα κοινωνικά κινήματα
Scientific publication - Book uoadl:2937944
2021-03-05
7 Ἡ Χρῆσις τῆς Γνώσεως στὶς γεωπολιτικὲς ἐπιδιώξεις τῶν κρατούντων τῆς γῆς
Scientific publication - Conference Paper uoadl:2937874
2021-03-04
8 Ἀπὸ τὸν Νikolas J. Spykman στὸν Alexandre Kojève: Τὸ ἄγνωστο ταξεῖδι στὴν ἀντίληψη τῆς ἀσφαλείας τῆς Δύσεως
Scientific publication - Conference Paper uoadl:2937872
2021-03-04
9 Γεωπολιτικὴ ἀνάλυσις τῶν Ρωσσο-Ἀμερικανικῶν ἐνεργειακῶν ἀνταγωνισμῶν στὸ Ὑποσύστημα τῶν Βαλκανίων ἐντὸς τοῦ Μείζονος Μεσογειακοῦ Συστήματος
Scientific publication - Journal Article uoadl:2937869
2021-03-04
10 Ἡ Ἀρμενικὴ γενοκτονία ὡς ἀποτελέσμα τῶν γεωστρατηγικῶν ἀνταγωνισμῶν τῶν μεγάλων δυνάμεων στὴν Εὐρύτερη Μέση Ἀνατολὴ
Scientific publication - Conference Paper uoadl:2937864
2021-03-04
1 The social importance of the individual in Crete during the Early Minoan III-Middle Minoan I period
Postgraduate Thesis uoadl:2937630
2021-03-06
2 The long robe in the Creto-Mycenaean art : Its contribution to the understanding of the social structure of that age
Postgraduate Thesis uoadl:2937474
2021-03-05
3 "Chemsex practices in Modern Greek reality: The ritual process for the management of the deficiency and the meeting with the other, through the experience of the participants"
Postgraduate Thesis uoadl:2937482
2021-03-05
4 Figures in Action: In Search of Material Entanglements in the Bronze Age Cyclades
Postgraduate Thesis uoadl:2937478
2021-03-05
5 Dimensions of friendship and their relationship with the sense of well - being during childhood
Postgraduate Thesis uoadl:2937493
2021-03-05
6 Screwball Comedy:you can't compete a tidal wave. The emergence of a new model of heterosexual relationship
Postgraduate Thesis uoadl:2937177
2021-03-05
7 Low Noise Amplifiers Design for Satellite Systems
Postgraduate Thesis uoadl:2937877
2021-03-05
8 Study of the impact of the format of the Greek National Chemistry Examinations 2018-2019 on student performance. Framework method analysis of General Chemistry Examinations D-A-C (Defintion - Algorithmic - Conceptual)
Postgraduate Thesis uoadl:2937567
2021-03-05
9 The meaning of bis in article 54 of the Convention Implementing the Schengen Agreement and article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union
Postgraduate Thesis uoadl:2937824
2021-03-04
10 Commitments and discretions of the Member States when transposing the European Union Directives on public procurement and concession contracts
Postgraduate Thesis uoadl:2934920
2021-03-04
1 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κλειδωνιά, της επαρχίας Κονίτσης, του νομού Ιωαννίνων.
Folklore Manuscript uoadl:168155
2021-03-01
2 Τορναρίτης Χριστόφορος
Registry uoadl:2937054
2021-02-25
3 Παπαδάκης Κωνσταντίνος
Registry uoadl:2937052
2021-02-25
4 Λουκάκης Εμμανουήλ
Registry uoadl:2937050
2021-02-25
5 Δρακόπουλος Χαρίλαος
Registry uoadl:2937046
2021-02-25
6 Ζέρβας Θωμάς
Registry uoadl:2937044
2021-02-25
7 Μαλλκαράκης Νικόλαος
Registry uoadl:2937042
2021-02-25
8 Κουτήρας Κωνσταντίνος
Registry uoadl:2937040
2021-02-25
9 Σαραντάσης Ιωάννης
Registry uoadl:2937038
2021-02-25
10 Λενταράκης Ιωάννης
Registry uoadl:2937036
2021-02-25