ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Welcome to Pergamos, the unified Institutional Repository / Digital Library of the University of Athens (UoA).

 

For students

Deposit PhD, graduate and postgraduate theses.

For professors and researchers

Deposit research papers.

For the general public

Easy access UoA research data

 

Navigation & Search

Unified access to scientific, cultural and archival items of UoA.

Personalized services

My items, Favorites, Social networking, Notifications.

Open Data

Interoperability based on international standards and best practices.

Recent items

1 Novel disposable bismuth-sputtered electrodes for the determination of trace metals by stripping voltammetry
Scientific publication - Journal Article uoadl:2961091
2021-09-20
2 Lithographically fabricated disposable bismuth-film electrodes for the trace determination of Pb(II) and Cd(II) by anodic stripping voltammetry
Scientific publication - Journal Article uoadl:2961090
2021-09-20
3 Stripping Analysis at Bismuth-Based Electrodes
Scientific publication - Journal Article uoadl:2961089
2021-09-20
4 Disposable mercury-free cell-on-a-chip devices with integrated microfabricated electrodes for the determination of trace nickel(II) by adsorptive stripping voltammetry
Scientific publication - Journal Article uoadl:2961088
2021-09-20
5 Determination of trace cobalt(II) by adsorptive stripping voltammetry on disposable microfabricated electrochemical cells with integrated planar metal-film electrodes
Scientific publication - Journal Article uoadl:2961087
2021-09-20
6 Novel disposable microfabricated antimony-film electrodes for adsorptive stripping analysis of trace Ni(II)
Scientific publication - Journal Article uoadl:2961086
2021-09-20
7 Determination of Trace Tl(I) by Anodic Stripping Voltammetry on Novel Disposable Microfabricated Bismuth-Film Sensors
Scientific publication - Journal Article uoadl:2961085
2021-09-20
8 Disposable lithographically fabricated bismuth microelectrode arrays for stripping voltammetric detection of trace metals
Scientific publication - Journal Article uoadl:2961084
2021-09-20
9 Disposable Nafion-modified micro-fabricated bismuth-film sensors for voltammetric stripping analysis of trace metals in the presence of surfactants
Scientific publication - Journal Article uoadl:2961083
2021-09-20
10 Microfabricated disposable lab-on-a-chip sensors with integrated bismuth microelectrode arrays for voltammetric determination of trace metals
Scientific publication - Journal Article uoadl:2961082
2021-09-20
1 Scientific publications, research and other material
Collection uoadl:1081404
2021-06-23
2 Preprints - Working papers
Collection uoadl:1712611
2021-06-23
3 Αναπτυξιακή ψυχολογία
Accessible textbook uoadl:2947838
2021-06-22
4 Πολιτισμική θεωρία
Accessible textbook uoadl:2947833
2021-06-22
5 Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων
Accessible textbook uoadl:2946789
2021-06-04
6 Δια λόγους τιμής
Accessible textbook uoadl:2946785
2021-06-04
7 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : ΟΙ ΑΝΏΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ
Accessible textbook uoadl:2946406
2021-05-31
8 Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Καινούρ(γ)ιο (τ. Ντέμη), της επαρχίας Τριχωνίδος, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Folklore Manuscript uoadl:173324
2021-03-11
9 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κλειδωνιά, της επαρχίας Κονίτσης, του νομού Ιωαννίνων.
Folklore Manuscript uoadl:168155
2021-03-01
10 Συλλογή λαογραφικής ύλης (εκ του κοινωνικού βίου) από το χωρίο Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.
Folklore Manuscript uoadl:22423
2021-02-01