ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Welcome to Pergamos, the unified Institutional Repository / Digital Library of the University of Athens (UoA).

 

For students

Deposit PhD, graduate and postgraduate theses.

For professors and researchers

Deposit research papers.

For the general public

Easy access UoA research data

 

Navigation & Search

Unified access to scientific, cultural and archival items of UoA.

Personalized services

My items, Favorites, Social networking, Notifications.

Open Data

Interoperability based on international standards and best practices.

Recent items

Other collections

1 Η αίτηση αναιρέσεως στις διοικητικές διαφορές: Ένα ένδικο μέσο υπό κατάργηση
Paper in Honorific Edition uoadl:3390912
2024-02-28
2 Τα δικαιώματα εκδοτών τύπου στην ενιαία αγορά
Paper in Honorific Edition uoadl:3390910
2024-02-28
3 La doctrine en droit de l' U.E.: Homogénéité ou héterogénéité?
Paper in Honorific Edition uoadl:3390907
2024-02-28
4 Τα δικαιώματα του ασθενούς
Paper in Honorific Edition uoadl:3390904
2024-02-28
5 Reichtsmittelverfahren im Griechischen Recht - Insbesondere das Rechtsmittel der Kassation unter Rechtsvergleichender Betrachtung
Paper in Honorific Edition uoadl:3390902
2024-02-28
6 Εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος και ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Paper in Honorific Edition uoadl:3390901
2024-02-28
7 Η εμπορική υπαξία οχήματος ως αποκαταστατέα ζημία
Paper in Honorific Edition uoadl:3390898
2024-02-28
8 Ο Αριστοτέλης ως παιδαγωγός και διδάσκαλος
Paper in Honorific Edition uoadl:3390896
2024-02-28
9 Η κοινωνική προσαρμογή ως κριτήριον των ψυχικών νόσων της παιδικής ηλικίας
Paper in Honorific Edition uoadl:3390892
2024-02-28
10 Νόμος 1946/1991 "Γενικά Αρχεία του Κράτους και άλλες διατάξεις": Ο σχεδιασμός και η καθιέρωση του Εθνικού Αρχειακού Δικτύου
Paper in Honorific Edition uoadl:3390886
2024-02-28