ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Welcome to Pergamos, the unified Institutional Repository / Digital Library of the University of Athens (UoA).

 

For students

Deposit PhD, graduate and postgraduate theses.

For professors and researchers

Deposit research papers.

For the general public

Easy access UoA research data

 

Navigation & Search

Unified access to scientific, cultural and archival items of UoA.

Personalized services

My items, Favorites, Social networking, Notifications.

Open Data

Interoperability based on international standards and best practices.

Recent items

1 Η λειτουργία των παιχνιδιών στην ελληνική θεατρική πρόβα
Scientific publication - Conference Paper uoadl:2947454
2021-06-15
2 From sample preparation to NMR‐based metabolic profiling in food commodities: The case of table olives
Scientific publication - Journal Article uoadl:2947053
2021-06-11
3 Οικονομική κρίση και θρησκευτικότητα - κοινωνιολογική διερεύνηση / Economic crisis and religiosity - sociological overview
Scientific publication - Book uoadl:2947063
2021-06-09
4 Ethics and equity in rare disease research and healthcare
Scientific publication - Journal Article uoadl:2946971
2021-06-08
5 Η κοινωνία της διακινδύνευσης κατά τον U. Beck - κοινωνιολογική διερεύνηση
Scientific publication - Book uoadl:2946937
2021-06-07
6 Οικονομική κρίση και θρησκευτικότητα - κοινωνιολογική διερεύνηση
Research data set uoadl:2937008
2021-06-07
7 Το ελληνικό θέατρο στην Αμερική τη δεκαετία του 1940
Scientific publication - Journal Article uoadl:2946012
2021-05-24
8 Διαδικτυακή πύλη του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Scientific publication - Journal Article uoadl:2945877
2021-05-21
9 Οι απαρχές του ελληνικού θεάτρου στην Αμερική
Scientific publication - Conference Paper uoadl:2943637
2021-05-21
10 Οιδίπους Τύραννος ή αλλιώς ένα πρώιμο μανιφέστο της πρόσληψης του αρχαίου δράματος
Scientific publication - Conference Paper uoadl:2945856
2021-05-21
1 The Mother of God in St. Nicholas Kavasilas's teaching
Postgraduate Thesis uoadl:2947951
2021-06-24
2 Feeding disorders and nutritional needs in patients with spinal cord injuries
Postgraduate Thesis uoadl:2947372
2021-06-24
3 Frequency-domain optical coherence tomography in the evaluation of the left main coronary artery stenosis. Correlation with fractional flow reserve
Postgraduate Thesis uoadl:2947340
2021-06-24
4 Correlation of salivary cortisol levels in women with Functional hypothalamic amenorrhea and women with normal menstrual cycle
Postgraduate Thesis uoadl:2947402
2021-06-24
5 New advances in the systemic treatment for Hepatocellular carcinoma. How do they modify the therapeutic plan?
Postgraduate Thesis uoadl:2947253
2021-06-24
6 Music Topology: The Circle Of Fifths As a Harmonic Depiction And Reharmonization Tool
Postgraduate Thesis uoadl:2944215
2021-06-24
7 Louis Andriessen's Music Theatre Works: Collaborations with Peter Greenaway and Hal Hartley
Postgraduate Thesis uoadl:2946900
2021-06-24
8 The evaluation of the stethoscope and auscultation findings as means of approaching the diagnosis of respiratory diseases by health professionals
Postgraduate Thesis uoadl:2947790
2021-06-24
9 A meta-analysis of randomized controlled trials compairing the efficacy of use of DCB versus CB for endovascular treatment of hemodialysis vascular access stenosis
Postgraduate Thesis uoadl:2947627
2021-06-24
10 Personalized, organ-specific dosimetric comparison in patients undergoing diagnostic and treatment planning CT using Monte Carlo simulations
Postgraduate Thesis uoadl:2947841
2021-06-24
1 Scientific publications, research and other material
Collection uoadl:1081404
2021-06-23
2 Preprints - Working papers
Collection uoadl:1712611
2021-06-23
3 Αναπτυξιακή ψυχολογία
Accessible textbook uoadl:2947838
2021-06-22
4 Πολιτισμική θεωρία
Accessible textbook uoadl:2947833
2021-06-22
5 Pittakos P. Pavlos
Registry uoadl:2947437
2021-06-14
6 Doukas E. Nikolaos
Registry uoadl:2947435
2021-06-14
7 Fasoulopoulos K. Dimitrios
Registry uoadl:2947434
2021-06-14
8 Venizelos A. Con/nos
Registry uoadl:2947433
2021-06-14
9 Charalampis A. Georgios
Registry uoadl:2947431
2021-06-14
10 Gkotsopoulos G. Kon/nos
Registry uoadl:2947430
2021-06-14