ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Welcome to Pergamos, the unified Institutional Repository / Digital Library of the University of Athens (UoA).

 

For students

Deposit PhD, graduate and postgraduate theses.

For professors and researchers

Deposit research papers.

For the general public

Easy access UoA research data

 

Navigation & Search

Unified access to scientific, cultural and archival items of UoA.

Personalized services

My items, Favorites, Social networking, Notifications.

Open Data

Interoperability based on international standards and best practices.

Recent items

Other collections

1 Prudentia Juris: η συμβολή των νομομαθών του Μεσαίωνα στην καλλιέργεια της νομικής επιστήμης στη Δυτική Ευρώπη (Glossatores - Commentatores)
Paper in Honorific Edition uoadl:3338938
2023-09-22
2 Η ευθύνη του αντιπροσώπου του μετόχου κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου
Paper in Honorific Edition uoadl:3359285
2023-09-22
3 Νομική θεμελίωση της προστασίας του περιβάλλοντος στο ιδιωτικό δίκαιο
Paper in Honorific Edition uoadl:3359283
2023-09-22
4 Die Treuepflicht des Vorstands der Aktiengesellschaft
Paper in Honorific Edition uoadl:3359279
2023-09-22
5 The Evolution of European Banking Law: from the principle of national treatment to the European Banking Union
Paper in Honorific Edition uoadl:3359278
2023-09-22
6 Προς μία διεύρυνση της έννοιας του έννομου συμφέροντος: η περίπτωση της διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών
Paper in Honorific Edition uoadl:3358033
2023-09-19
7 Τρόποι προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος
Paper in Honorific Edition uoadl:3357655
2023-09-19
8 Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου (τ.2)
Honorific Edition uoadl:3357514
2023-09-19
9 Συμβάσεις εργασίας και ανωτέρα βία
Paper in Honorific Edition uoadl:3357587
2023-09-19
10 Ζητήματα από την ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης
Paper in Honorific Edition uoadl:3356672
2023-09-19