ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

1 Προγράµµατα εκπαίδευσης χρηστών σε υπηρεσίες βιβλιοθηκών: Νοµικό Σπουδαστήριο και Σπουδαστήριο Κλασικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ (= User education programs in Law Library and Classics Library of National and Kapodistrian University of Athens)
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2943003
2021-04-12
2 Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών: έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2942995
2021-04-12
3 Οικονομική κρίση και θρησκευτικότητα - κοινωνιολογική διερεύνηση
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:2937008
2021-04-12
4 Η Θρησκευτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα αλλάζει: η παιδαγωγική και διδακτική καινοτομία των νέων ΠΣ
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2940707
2021-04-10
5 INCORPORATING BIOETHICS EDUCATION INTO SCHOOL ANALYTICAL CURRICULUMS OF PRIMARY EDUCATION-A NECESSARY PROPOSAL REGENERATING A REVISION OF GREEK PEDAGOGIK CURRICULUM. A SOCIAL INTERVENTION DURING THE EDUCATIONAL FUNCTION
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2942880
2021-04-10
6 SHORT TERM PITCH MEMORY IN WESTERN vs OTHER EQUAL TEMPERAMENT TUNING SYSTEMS
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2942747
2021-04-08
7 ADBIS, TPDL and EDA 2020 Common Workshops and Doctoral Consortium: International Workshops: DOING, MADEISD, SKG, BBIGAP, SIMPDA, AIMinScience 2020 and Doctoral Consortium, Lyon, France, August 25–27, 2020, Proceedings
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο uoadl:2942632
2021-04-07
8 Mapping Derivative Relationships from BIBFRAME 2.0 to RDA
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2942625
2021-04-07
9 Μπορεί να είναι αποτελεσματικός ο διδακτικός διαθρησκειακός διάλογος; Μια εμπειρική έρευνα
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2941078
2021-04-05
10 Η θέση της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης στο ελληνικό σχολείο του 21ου αιώνα: Ζητήματα υποχρεωτικότητας, προγράμματος σπουδών και παιδαγωγικής προσέγγισης
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:2941067
2021-04-05
1 «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Απόψεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αττικής»
Διπλωματική Εργασία uoadl:2939249
2021-04-12
2 H αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των Κρατών Μελών: περιεχόμενο και όρια
Διπλωματική Εργασία uoadl:2942924
2021-04-12
3 Διαπροσωπικές σχέσεις - Τύποι δεσμού και ψυχική υγεία σε άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα
Διπλωματική Εργασία uoadl:2941873
2021-04-12
4 Υπογλώσσιο νεύρο, ανατομία, ανατομικές παραλλαγές και κλινική σημασία
Διπλωματική Εργασία uoadl:2942777
2021-04-12
5 Οι κληρικοί της κωμωδίας Chrysis του Aenea Silvius Piccolomini: προσλήψεις από τη Ρωμαϊκή Κωμωδία
Διπλωματική Εργασία uoadl:2942593
2021-04-12
6 Random quantum states and random matrix theory techniques in quantum information theory
Διπλωματική Εργασία uoadl:2942912
2021-04-12
7 Ταυτίζεται πάντα η οριακή διαταραχή προσωπικότητας κατά DSM-5 με την οριακή οργάνωση κατά Kernberg; Στάθμιση του ερωτηματολογίου οργάνωσης της προσωπικότητας IPO-GR (Inventory of Personality Organization, IPO)
Διπλωματική Εργασία uoadl:2942758
2021-04-12
8 Η αναπαράσταση της γυναίκας-θύτριας στις ειδήσεις: Η μελέτη της περίπτωσης απαγωγής δεκάχρονης και της επίθεσης με βιτριόλι
Διπλωματική Εργασία uoadl:2940786
2021-04-12
9 Αγχώδεις και καταθλιπτικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Διπλωματική Εργασία uoadl:2942719
2021-04-09
10 Στάθμιση του δείκτη σοβαρότητας οριακής διαταραχής προσωπικότητας, BPDSI-IV, μελέτη της αξιοπιστίας μεταξύ εξεταστών
Διπλωματική Εργασία uoadl:2942728
2021-04-09
1 Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Καινούρ(γ)ιο (τ. Ντέμη), της επαρχίας Τριχωνίδος, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:173324
2021-03-11
2 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κλειδωνιά, της επαρχίας Κονίτσης, του νομού Ιωαννίνων.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:168155
2021-03-01
3 Τορναρίτης Χριστόφορος
Μητρώο uoadl:2937054
2021-02-25
4 Παπαδάκης Κωνσταντίνος
Μητρώο uoadl:2937052
2021-02-25
5 Λουκάκης Εμμανουήλ
Μητρώο uoadl:2937050
2021-02-25
6 Δρακόπουλος Χαρίλαος
Μητρώο uoadl:2937046
2021-02-25
7 Ζέρβας Θωμάς
Μητρώο uoadl:2937044
2021-02-25
8 Μαλλκαράκης Νικόλαος
Μητρώο uoadl:2937042
2021-02-25
9 Κουτήρας Κωνσταντίνος
Μητρώο uoadl:2937040
2021-02-25
10 Σαραντάσης Ιωάννης
Μητρώο uoadl:2937038
2021-02-25

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
100476
2 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36798
3 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30124
4 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
29114
5 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28104
6 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
27985
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
23786
8 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
22678
9 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
19310
10 Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
18735