ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Τεχνολογίες ΠΕ και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Η περίπτωση της ΑΣΠΑΙΤΕ https://pesypproject.weebly.com
Διπλωματική Εργασία uoadl:2874866
2019-05-20
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού: ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού
Διπλωματική Εργασία uoadl:2874860
2019-05-20
Μία μεθοδολογία για την εκτίμηση πληθυσμιακών φαρμακοκινητικών παραμέτρων από συγκεντρωτικά δεδομένα συγκέντρωσης-χρόνου και η εφαρμογή αυτής στην γκεβοκιζουμάμπη
Διπλωματική Εργασία uoadl:2874808
2019-05-20
Phraseme und ihre projektorientierte Vermittlung im DaF-Unterricht
Διπλωματική Εργασία uoadl:2874702
2019-05-20
Romantic Orientalism in Byron's Grecian Verse: Discovering the Self in a Decadent Orient
Διπλωματική Εργασία uoadl:2874683
2019-05-20
Ενίσχυση σκέδασης Raman σε φωτονικούς κρυστάλλους TiO2 τροποποιημένους με νανοκολλοειδή οξειδίου γραφενίου
Διπλωματική Εργασία uoadl:2874821
2019-05-20
Influence in social networks
Διπλωματική Εργασία uoadl:2874791
2019-05-20
Die Artikulation der Vokale des Deutschen von griechischen DaF-Lernern. Tonaufnahmen, Aussprachefehler und Ausspracheschulung.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2874657
2019-05-20
Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τη στοματική υγεία σε τυπικούς φροντιστές ηλικιωμένων που διαμένουν σε μονάδα φροντίδας: Ημι-πειραματική μελέτη
Διπλωματική Εργασία uoadl:2874625
2019-05-20
Ausspracheschulung und Spracherwerbstheorien. Anwendung im Unterricht griechischer Lerner des Deutschen
Διπλωματική Εργασία uoadl:2873745
2019-05-20
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
40605
Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
35160
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
7182
Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
6706
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
5273
Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
5222
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
4579
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
4263
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
4212
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
4085