ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Ερευνητικές δημοσιεύσεις

1 Supporting Preservice Teachers’ Civic Competence as a Strategy for Internationalisation in the Digital Era
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3398962
2024-05-19

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 Temporal Perceptual Learning in Unisensory and Multisensory Stimuli
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3399232
2024-05-27
2 Η Αυτοαποτελεσματικότητα και ο Ρόλος του Βιογραφικού Σημειώματος ως o ‘Δούρειος Ίππος’ στην Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης, Αυτοπροβολής και Προώθησης του Ατόμου στην Αγορά Εργασίας
Διπλωματική Εργασία uoadl:3397062
2024-05-27
3 Οι μουσειακές συλλογές ως τροφοδότες διαλόγου για κοινωνικά ζητήματα. Το παράδειγμα σχεδιασμού ενός προγράμματος για ενήλικες με θέμα την τέχνη και το κοινωνικό φύλο.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3399643
2024-05-27
4 Ξένες γλώσσες και η Τεχνητή Νοημοσύνη στη Διδασκαλία τους: Προοπτικές και Προκλήσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:3399692
2024-05-27
5 Η έννοια του Συμμετοχικού Μουσείου: Από την Θεωρία στην Πράξη
Διπλωματική Εργασία uoadl:3399333
2024-05-27
6 «Τα μπαούλα της ξενιτειάς ως σύμβολα μνήμης μίας τοπικής κοινότητας. Μία πρόταση για τη διαχείριση της μνήμης σε έναν πολιτιστικό χώρο»
Διπλωματική Εργασία uoadl:3389681
2024-05-27
7 Μουσεία και επικοινωνία: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία επικοινωνίας. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Rijksmuseum και του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
Διπλωματική Εργασία uoadl:3398620
2024-05-27
8 Το βυζάντιο μέσα από περιοδικές εκθέσεις σε μουσεία της ευρώπης και των ηπα (δεύτερο μισό 20ου - αρχές 21ου αιώνα με έμφαση στην τελευταία δεκαετία)
Διπλωματική Εργασία uoadl:3399336
2024-05-27
9 Ο ρόλος της διατροφής στην παιδική και εφηβική ηλικία: εκπαίδευση και εκμάθηση νέων διατροφικών συνηθειών μέσω νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης
Διπλωματική Εργασία uoadl:3399639
2024-05-27
10 Ο υλικός πολιτισμός των υπαίθριων παζαριών. Η ερμηνεία του υπαίθριου παζαριού ως εναλλακτικής μορφής ανοιχτού μουσείου.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3399414
2024-05-27

Λοιπές συλλογές

1 Nouveaux aspects du droit des frontières en Afrique a la lumière de la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399679
2024-05-27
2 Provisional measures in disputes between African States before the International Court of Justice
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399678
2024-05-27
3 L’opportunité dans les décisions de la Cour Internationale de Justice
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399677
2024-05-27
4 Part. IV. The judicial function in the international legal system: the quest for justice
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399670
2024-05-27
5 Part III. Promoting values in teh interntional legal system: the quest for humanization
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399550
2024-05-27
6 The concept of ‘The State’: variable geometry and dualist perceptions
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399676
2024-05-27
7 La Palestine et les conventions de Genève du 12 août 1949 ou l’histoire d’une adhésion avortée
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399666
2024-05-27
8 Les progrès du droit international humanitaire et la circulaire du Secrétaire Général des Nations Unies du 6 août 1999
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399664
2024-05-27
9 Remarques politico-historiques sur l’étiologie des guerres civiles
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399556
2024-05-27
10 Le droit humanitaire et les troubles internes
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3399656
2024-05-27

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101894
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
47392
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45534
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37614
5 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
33620
6 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
31299
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
30046
8 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
29021
9 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28925
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
26223