ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Αστεροσκοπείο
Υποφάκελος uoadl:65994
2019-09-13
Βρεφοκομείο
Υποφάκελος uoadl:65993
2019-09-13
Οφθαλμιατρείο
Υποφάκελος uoadl:65992
2019-09-13
Νομισματική Συλλογή
Υποφάκελος uoadl:65990
2019-09-13
Εθνική Βιβλιοθήκη
Υποφάκελος uoadl:65987
2019-09-13
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Υποφάκελος uoadl:65985
2019-09-13
Αστυκλινική - Πολυκλινική
Υποφάκελος uoadl:65983
2019-09-13
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Υποφάκελος uoadl:65977
2019-09-13
Βοτανικό Μουσείο
Υποφάκελος uoadl:65972
2019-09-13
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Υποφάκελος uoadl:65967
2019-09-13
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
43073
Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
35519
Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
12379
Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
7965
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
7867
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
6309
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
5513
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
5497
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
4671
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
4654