ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

1 Novel disposable bismuth-sputtered electrodes for the determination of trace metals by stripping voltammetry
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961091
2021-09-20
2 Lithographically fabricated disposable bismuth-film electrodes for the trace determination of Pb(II) and Cd(II) by anodic stripping voltammetry
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961090
2021-09-20
3 Stripping Analysis at Bismuth-Based Electrodes
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961089
2021-09-20
4 Disposable mercury-free cell-on-a-chip devices with integrated microfabricated electrodes for the determination of trace nickel(II) by adsorptive stripping voltammetry
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961088
2021-09-20
5 Determination of trace cobalt(II) by adsorptive stripping voltammetry on disposable microfabricated electrochemical cells with integrated planar metal-film electrodes
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961087
2021-09-20
6 Novel disposable microfabricated antimony-film electrodes for adsorptive stripping analysis of trace Ni(II)
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961086
2021-09-20
7 Determination of Trace Tl(I) by Anodic Stripping Voltammetry on Novel Disposable Microfabricated Bismuth-Film Sensors
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961085
2021-09-20
8 Disposable lithographically fabricated bismuth microelectrode arrays for stripping voltammetric detection of trace metals
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961084
2021-09-20
9 Disposable Nafion-modified micro-fabricated bismuth-film sensors for voltammetric stripping analysis of trace metals in the presence of surfactants
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961083
2021-09-20
10 Microfabricated disposable lab-on-a-chip sensors with integrated bismuth microelectrode arrays for voltammetric determination of trace metals
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961082
2021-09-20
1 Η επίδραση ενός προγράμματος βάδισης με περιορισμένη ροή αίματος στην λειτουργικότητα ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση
Διπλωματική Εργασία uoadl:2961289
2021-09-24
2 Το έθιμο της καύσης των νεκρών στα νησιά του Αιγαίου από την Πρωτογεωμετρική Περίοδο έως και την Πρώιμη Αρχαϊκή Εποχή
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2961133
2021-09-24
3 "Ικανοποίηση πελατών στα ιδιωτικά γυμναστήρια της Σπάρτης"
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2933856
2021-09-24
4 Παράγοντες κινδύνου και προστασίας για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων προσφύγων. Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση
Διπλωματική Εργασία uoadl:2961307
2021-09-24
5 H δυναμική των μεταρρυθμίσεων στα συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση. Η περίπτωση της Ελλάδας
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2886732
2021-09-24
6 Pronoun Reference in Greek speakers with Alzheimer's Disease
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2961027
2021-09-24
7 Endomyocardial fibrosis and Chagas disease: The neglected cardiomyopathies and the promising role of cardiac magnetic resonance in diagnosis. A systematic review
Διπλωματική Εργασία uoadl:2920107
2021-09-24
8 «Τα ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα την εποχή του Covid-19»
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2961246
2021-09-24
9 Η επίδραση ενός υπερμαραθωνίου στα επίπεδα ορμονών θυροειδή, στρες και ανοσοποιητικού
Διπλωματική Εργασία uoadl:2960881
2021-09-24
10 Seismic Stratigraphy of Offshore Cenozoic Sedimentary Basins in NW Aegean
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2961270
2021-09-24
1 Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό
Συλλογή uoadl:1081404
2021-06-23
2 Προδημοσιεύσεις - Εργασίες εν εξελίξει
Συλλογή uoadl:1712611
2021-06-23
3 Αναπτυξιακή ψυχολογία
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947838
2021-06-22
4 Πολιτισμική θεωρία
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947833
2021-06-22
5 Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946789
2021-06-04
6 Δια λόγους τιμής
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946785
2021-06-04
7 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : ΟΙ ΑΝΏΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946406
2021-05-31
8 Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Καινούρ(γ)ιο (τ. Ντέμη), της επαρχίας Τριχωνίδος, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:173324
2021-03-11
9 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κλειδωνιά, της επαρχίας Κονίτσης, του νομού Ιωαννίνων.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:168155
2021-03-01
10 Συλλογή λαογραφικής ύλης (εκ του κοινωνικού βίου) από το χωρίο Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:22423
2021-02-01

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
100662
2 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36915
3 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
32130
4 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30230
5 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28235
6 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28113
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
24600
8 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
23640
9 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
20204
10 Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
19567