ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Η σημασία της ανάπτυξης συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας στη συμπτωματολογία και στην κλινική έκβαση ασθενών με καρκίνο πνεύμονα
Διπλωματική Εργασία uoadl:2748081
2018-04-23
Η επίδραση πλειομετρικής προπόνησης τεσσάρων εβδομάδων στο μέσο ύψος των αλμάτων και στο δείκτη αντιδραστικής δύναμης σε αθλητές-τριες του kung fu.
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2748067
2018-04-23
Ο ρόλος των μορφογενετικών πρωτεϊνών (BMPs) στην κρανιοπροσωπική χειρουργική
Διπλωματική Εργασία uoadl:2748072
2018-04-23
Μετρήσεις λιποφιλίας σε όξινα, βασικά και ουδέτερα φαρμακευτικά μόρια με ισοκρατική και βαθμιδωτή έκλουση
Διπλωματική Εργασία uoadl:2660954
2018-04-23
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2738738
2018-04-23
Βιοψίες μαστού υπό υπέρηχο, ενδείξεις και αποτελέσματα
Διπλωματική Εργασία uoadl:2748056
2018-04-23
Δικαιώματα και ανάγκες ασθενών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων: γνώσεις και οπτική των ιατρών που εργάζονται στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών οκτώ νοσοκομείων της Αττικής
Διπλωματική Εργασία uoadl:2748031
2018-04-23
ΠΟΙΝΙΚΌ ΔΊΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΌ ΜΈΡΟΣ
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2748013
2018-04-20
Σχολική ένταξη παιδιου με αυτισμό: Μελέτη Περίπτωσης
Διπλωματική Εργασία uoadl:2716852
2018-04-20
Η έννοια της ψυχής και της φαντασίας στο << Περί Ψυχής>> του Αριστοτέλη
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2738702
2018-04-20
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
2815
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
2166
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
1816
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
1567
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1875-1880
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:237571
1514
Η αποδοχή της παροχής και η σύμπραξη ως υποχρεώσεις του δανειστή
Διπλωματική Εργασία uoadl:1926336
1485
Ανάλυση δεδομένων της Ελληνικής Βιοτράπεζας για τη νόσο Πάρκινσον: παράγοντες κινδύνου και πιθανές κλινικές συσχετίσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1624934
1358
Λόγιοι κληρικοί και Νεοελληνικός Διαφωτισμός: μια κρίσιμη σχέση
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327869
1343
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
1316
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η διαπάλη των συνταγματικών διατάξεων για την «επικρατούσα θρησκεία» (άρθρο 3), «την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως» (άρθρο 16 παρ. 2) και "το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας" (άρθρο 13)».
Διπλωματική Εργασία uoadl:2005312
1312