ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Ερευνητικές δημοσιεύσεις

1 Active Labor market policies and Lifelong Learning in Greece
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3228975
2022-08-12
2 The electron affinity of gallium nitride (GaN) and digallium nitride (GaNGa): The importance of the basis set superposition error in strongly bound systems
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2955589
2022-08-07
3 Mind the basis set superposition error
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2955591
2022-08-07
4 Interpreting airborne pandemics spreading using fractal kinetics' principles
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2999991
2022-08-07
5 Correction to: Revising Pharmacokinetics of Oral Drug Absorption: II Bioavailability-Bioequivalence Considerations (Pharmaceutical Research, (2021), 38, 8, (1345-1356), 10.1007/s11095-021-03078-w)
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3020223
2022-08-07
6 Correction to: Re-examining digoxin bioavailability after half a century: Time for changes in the bioavailability concepts (Pharmaceutical Research, (2021), 38, 10, (1635-1638), 10.1007/s11095-021-03121-w)
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3020140
2022-08-07
7 Columbus egg: Oral drugs are absorbed in finite time
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3228863
2022-08-07
8 Re-examining digoxin bioavailability after half a century: Time for changes in the bioavailability concepts
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3228864
2022-08-07
9 Revising Pharmacokinetics of Oral Drug Absorption: II Bioavailability-Bioequivalence Considerations
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3228865
2022-08-07

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 Η προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των κρατουμένων και ο έλεγχος παραβίασής της από τα Διοικητικά Δικαστήρια κατά το γαλλικό πρότυπο
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3228821
2022-08-14
2 Προειδοποιήσεις έναρξης των μειώσεων Forbush της έντασης της κοσμικής ακτινοβολίας με δεδομένα μετρητών νετρονίων και δορυφόρων.
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3228934
2022-08-12
3 Η Ευθανασία Υγιών Ζώων και οι Επιπτώσεις της στη Ζωή των Κτηνιάτρων. Νομικές, Βιοηθικές και Θρησκειολογικές Διαστάσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:3228780
2022-08-10
4 «H Ψυχολογική Επίδραση της Υγειονομικής Κρίσης του COVID-19 σε Προσωπικό και Χρήστες της Βιβλιοθήκης της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ»
Διπλωματική Εργασία uoadl:2937170
2022-08-10
5 Η επίδραση της χρήσης των ενδοστοματικών συσκευών σε ασθενείς με αποφρακτική άπνοια ύπνου και ροχαλητό
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3228796
2022-08-08
6 Μία μετά-ανάλυση του αποτελέσματος του nocebo σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες στα διφωσφονικά φάρμακα.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3228184
2022-08-05
7 Επιπτώσεις της επιλεκτικότητας του αλιευτικού εργαλείου τράτα βυθού σε ιχθυοπληθυσμούς, αλιεία και βιοποικιλότητα
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3228785
2022-08-05
8 Μελέτη εφαρμογής τρισδιάστατης χημικής δοσιμετρίας στον ποιοτικό έλεγχο στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής
Διπλωματική Εργασία uoadl:3228492
2022-08-05
9 Δομοστοιχειωτός έλεγχος κύκλου πίεσης αντιδραστήρα παρουσία σφαλμάτων
Διπλωματική Εργασία uoadl:3228806
2022-08-05
10 Διασύνδεση Μαθηματικών και Φυσικής: Μελέτη περίπτωσης δύο εκπαιδευτικών
Διπλωματική Εργασία uoadl:3228802
2022-08-05

Λοιπές συλλογές

1 Ψυχολογία της τρίτης ηλικίας
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3228817
2022-08-05
2 Οικογένεια και οικογενειακή πολιτική
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3228815
2022-08-05
3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΉ ΑΓΩΓΉ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:3228813
2022-08-05

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101283
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
45325
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
44642
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37130
5 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30450
6 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28457
7 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28356
8 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
26181
9 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
25758
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
21922