ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 Επιπολασμός καρδιακής ανεπάρκειας στην μελέτη κορινθίας. υπερηχογραφικά και κλινικά ευρήματα
Διπλωματική Εργασία uoadl:3410713
2024-07-22
2 Τοσιλιζουμάμπη και ανοσιακή δυσρύθμιση στη σοβαρή νόσο COVID-19
Διπλωματική Εργασία uoadl:3410816
2024-07-22
3 Παρεμβάσεις πρόληψης εργατικών ατυχημάτων στους μετανάστες: συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση
Διπλωματική Εργασία uoadl:3410350
2024-07-22
4 Σύγκριση Της Δρομικής Αγωνιστικής Δραστηριότητας Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών Των Ομάδων Besiktas Και Galatasaray Στην Τουρκία Για Τη Σεζόν 2020-2021
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3392796
2024-07-22
5 Ο ρόλος του μήκους σπειρώματος στην εμβιομηχανική απόκριση οστεοσύνθεσης σπογγώδους οστού υπό καθαρή διάτμηση
Διπλωματική Εργασία uoadl:3410861
2024-07-22
6 Ανατομική μελέτη του κρημνού TRAM και εφαρμογές του στην πλαστική και επανορθωτική χειρουργική
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3410629
2024-07-22
7 Ορισμοί σήψης- νέοι ορισμοί, σύγκριση με παλαιότερους, πλεονεκτήματα των νεότερων έναντι των παλαιότερων
Διπλωματική Εργασία uoadl:3410622
2024-07-22
8 Μουσικές Προτιμήσεις στους φοιτητές Μουσικών Σπουδών στο Ε.Κ.Π.Α.
Διπλωματική Εργασία uoadl:3410286
2024-07-22
9 The role of 360-degree endolaser in the treatment of retinal detachment
Διπλωματική Εργασία uoadl:3410609
2024-07-22
10 Μελέτη φυσικής πορείας, συχνότητας υποτροπών και διακοπής θεραπείας σε ασθενείς με γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού μητρώου καταγραφής (registry)
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3410370
2024-07-22

Λοιπές συλλογές

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101987
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
47482
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45593
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37687
5 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
34729
6 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
31378
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
30678
8 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
29103
9 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
29029
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
26859