ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Δάνεια σε συνάλλαγμα υπό το Ελληνικό Δίκαιο: Οικονομική και Νομική Ανάλυση των στεγαστικών δανείων σε Ελβετικό φράγκο
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780555
2018-08-09
Αποφάσεις Σχολών και Οικονομικού Συμβουλίου - Προϋπολογισμοί Σχολών - Εκπαιδευτηρίων, Αναγορεύσεις Επιτίμων - Διδακτόρων
Υποφάκελος uoadl:66594
2018-08-07
Υποτροφίες
Υποφάκελος uoadl:66592
2018-08-07
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως – Συγκλητικών – Κοσμητόρων)
Υποφάκελος uoadl:66589
2018-08-07
Επιστημονικά Συνέδρια – Εξωτερικού
Υποφάκελος uoadl:66588
2018-08-07
Αναθέσεις διδασκαλίας
Υποφάκελος uoadl:66585
2018-08-07
Άδειες (Καθηγητών και υπαλλήλων)
Υποφάκελος uoadl:66581
2018-08-07
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού – Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Υποφάκελος uoadl:66580
2018-08-07
Η κατανομή της Can1 στα εισοσώματα και ο ρόλος της ως μηχανισμός ρύθμισης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2778877
2018-08-06
Ζητήματα της αποδεικτικής διαδικασίας στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό , αγγλικό και κυπριακό δίκαιο-ιδίως η εμμάρτυρη απόδειξη.
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2779413
2018-08-06
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
4489
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
2777
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1875-1880
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:237571
2490
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
2400
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
2371
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
2240
Η αποδοχή της παροχής και η σύμπραξη ως υποχρεώσεις του δανειστή
Διπλωματική Εργασία uoadl:1926336
1895
Ανάλυση δεδομένων της Ελληνικής Βιοτράπεζας για τη νόσο Πάρκινσον: παράγοντες κινδύνου και πιθανές κλινικές συσχετίσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:1624934
1863
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η διαπάλη των συνταγματικών διατάξεων για την «επικρατούσα θρησκεία» (άρθρο 3), «την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως» (άρθρο 16 παρ. 2) και "το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας" (άρθρο 13)».
Διπλωματική Εργασία uoadl:2005312
1858
Λόγιοι κληρικοί και Νεοελληνικός Διαφωτισμός: μια κρίσιμη σχέση
Διπλωματική Εργασία uoadl:1327869
1846