ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Ερευνητικές δημοσιεύσεις

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 Το μοτίβο της μελαγχολίας και του πένθους στην ποίηση του Κ.Γ. Καρυωτάκη
Διπλωματική Εργασία uoadl:3389529
2024-02-22
2 Η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας ως θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου
Διπλωματική Εργασία uoadl:3386731
2024-02-22
3 Ανάπτυξη και εφαρμογή βιοαναλυτικής LC-MS/MS μεθοδολογίας προσδιορισμού λιπιδικών μεσολαβητών της φλεγμονής σε ανθρώπινο πλάσμα/ορό από ασθενείς Covid-19
Διπλωματική Εργασία uoadl:3390098
2024-02-22
4 Re-defining Quality in Journalism and Audience Engagement in the Digital Era: A Computational Approach Using Big Data and AI
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3360089
2024-02-22
5 «Ο Ευτυχισμένος Πρίγκιπας και άλλες Ιστορίες και Το Σπίτι με τις Ροδιές. Παρουσίαση, Κριτική Θεώρηση και Αναγνωστική Ανταπόκριση των Μαθητών»
Διπλωματική Εργασία uoadl:3389764
2024-02-22
6 Απόψεις επιμορφούμενων για τη Δια Βίου Μάθηση του Ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης: φύλο και ηλικία εκπαιδευόμενων εκπαιδευτικών
Διπλωματική Εργασία uoadl:3390243
2024-02-22
7 Investigation of the existence of predominant chemical mixtures in top predators and their prey using High Resolution Mass Spectrometry data
Διπλωματική Εργασία uoadl:3390049
2024-02-22
8 Analysis of temporal variation (1996-2018) in high-resolution mass spectrometry data from apex predators and their prey
Διπλωματική Εργασία uoadl:3390226
2024-02-22
9 Διερεύνηση του ρόλου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και του gatekeeping στην αποδοτική διαχείριση της πανδημίας COVID-19
Διπλωματική Εργασία uoadl:3390145
2024-02-22
10 Αποκατάσταση της ενδοτικότητας του πνεύμονα μετά από έναν χειρισμό επιστράτευσης κυψελίδων σε λαπαροσκοπικά γυναικολογικά χειρουργεία
Διπλωματική Εργασία uoadl:3389744
2024-02-22

Λοιπές συλλογές

1 Χαιρετισμός
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390294
2024-02-22
2 Χαιρετισμός
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390289
2024-02-22
3 Χαιρετισμός
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390288
2024-02-22
4 The Court's evolving response to the States' failure to cooperate
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390287
2024-02-22
5 Χαιρετισμός
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3390283
2024-02-22
6 La Convention européenne des droits de l'homme, un instrument vivant: mélangés en l'honneur de Christos L. Rozakis
Τιμητική Έκδοση uoadl:3390250
2024-02-22
7 Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: ευκαιρίες για τη νεολαία, δικαστική προστασία και θεμελιώδη δικαιώματα
Τιμητική Έκδοση uoadl:3390024
2024-02-22
8 Youkali: ένα liber amicorum για τον Σταύρο Μουδόπουλο
Τιμητική Έκδοση uoadl:3389918
2024-02-22
9 50 χρόνια δίκαιο περιβάλλοντος : από τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης στη Νομική της Αθήνας - Συμβάλλοντας στην εξέλιξη του δικαίου περιβάλλοντος : αφιέρωμα στην καθηγήτρια Γλυκερία Σιούτη από τους φοιτητές της
Τιμητική Έκδοση uoadl:3389832
2024-02-22
10 Ανθρωπολογικές αναζητήσεις στην Ελλάδα του 21ου αιώνα : τόμος προς τιμήν της Δήμητρας Γκέφου-Μαδιανού
Τιμητική Έκδοση uoadl:3389501
2024-02-22

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101780
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
47267
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45459
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37529
5 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30857
6 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
30468
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
29043
8 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28913
9 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28829
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
25143