ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Ερευνητικές δημοσιεύσεις

1 Η Ηθική ως Λυδία Λίθος της Πολιτικής
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:3260189
2023-01-31
2 Crimina Carnis contra Naturam: Από τον Αυγουστίνο στον Kant
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:3260185
2023-01-31
3 Άνθρωπος, Ζώα και Ηθική: Εισαγωγικές Σκέψεις για Έναν Απαιτητικό Γρίφο
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3260176
2023-01-31
4 Philosophical Management of Stress based on Science and Epicurean Pragmatism: A Pilot Study
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3260161
2023-01-31
5 La Sorbonne : pôle d’études géopolitiques prometteur
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3259944
2023-01-29
6 Ο ρόλος της μετάφρασης και της διερμηνείας στη διαχείριση κρίσεων
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper) uoadl:3259955
2023-01-29
7 Ioannis Kapodistrias: The man who wrote the 1st chapter
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:3259952
2023-01-29
8 The Emerging Role of Translation and Interpreting in Crisis Management
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου uoadl:3259901
2023-01-29

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 Το προφίλ εφήβων αθλητών και αθλητριών αντισφαίρισης ως προς τα ανθρωπομετρικά, φυσιολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους
Διπλωματική Εργασία uoadl:3260380
2023-02-03
2 Ανοσία έναντι Sars-CoV 2 μετά από φυσική νόσηση και ορολογικές μέθοδοι διάγνωσης λοίμωξης από Sars-CoV 2
Διπλωματική Εργασία uoadl:3259744
2023-02-03
3 Σχεδιασμός Ελεγκτή Συνεχούς Χρόνου για την Ρύθμιση των Μεταβλητών Απόδοσης Συστήματος Μαγνητικής Αιώρησης
Διπλωματική Εργασία uoadl:3257855
2023-02-02
4 ’ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ κ-ΟΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑ
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3260278
2023-02-02
5 Αρχιτεκτονική και εντοίχια ζωγραφική στα εκκλησιαστικά μνημεία του οικισμού των Αχαρνών
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3257567
2023-02-02
6 Η ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και παράλληλες εισαγωγές
Διπλωματική Εργασία uoadl:3260298
2023-02-02
7 Γενικοί όροι συναλλαγών στην ασφαλιστική σύμβαση (άρθρα 2-2α του Ν. 2251/1994)
Διπλωματική Εργασία uoadl:3258406
2023-02-02
8 Οι τίτλοι παραστατικοί δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) ως υβριδικός τίτλος χρηματοδότησης
Διπλωματική Εργασία uoadl:3257222
2023-02-02
9 Η προστασία του διοικουμένου στους φορολογικούς ελέγχους
Διπλωματική Εργασία uoadl:3257915
2023-02-02
10 The Role and Function of Homeric Δημιοεργοί
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3260053
2023-02-02

Λοιπές συλλογές

1 Τιμητικός τόμος Ελίζας Δ. Αλεξανδρίδου
Τιμητική Έκδοση uoadl:3260192
2023-01-31
2 Ενδοοικογενειακή βία και Αστικό Δίκαιο
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260188
2023-01-31
3 Το τέλειο έγκλημα
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260186
2023-01-31
4 Η ατελής - λευκή νομοθετική ρύθμιση της ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος και η άστοχη εξειδίκευσή της από τα όργανα της διοίκησης
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260182
2023-01-31
5 Η από κρατικούς φορείς ηλεκτρονική παρακολούθηση δημόσιων χώρων ως εργαλείο πρόληψης και καταστολής αξιόποινων πράξεων. Από την προσθήκη β΄ και γ΄ περ. στο άρθρο 3 § 2 Ν 2472/1997 μέχρι την κατάργησή τους και την ενιαία διευθέτηση του ζητήματος
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260179
2023-01-31
6 Τα εγκλήματα της μη υποβολής και της υποβολής ανακριβούς δήλωσης "πόθεν έσχες" (άρ. 6 N 3213/2003)
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260175
2023-01-31
7 Η ποινική ευθύνη των μελών του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας έναντι του Δημοσίου και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Νομοθετικές επιλογές, νομολογιακές διακυμάνσεις και κριτική αξιολόγηση αυτών
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260173
2023-01-31
8 «Νομιμοποίηση εσόδων» από την τέλεση εγκλημάτων φοροδιαφυγής
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260169
2023-01-31
9 Οι (ηθικοί) αυτουργοί της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260158
2023-01-31
10 Η αξιόποινη υπερημερία προς το Δημόσιο (άρθρο 25 Ν 1882/1990) - Η ουσιαστική (ανομιμοποίητη) απαξία του εγκλήματος, τα ανακύπτοντα προβλήματα συρροής προς τα φορολογικά εγκλήματα και ο προφανής κίνδυνος της (ανεπίτρεπτης) διπλής τιμωρίας της ίδιας πράξεως
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3260157
2023-01-31

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101426
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
46962
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45199
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37244
5 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30568
6 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28587
7 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28490
8 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
27101
9 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
27100
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
22914