ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

1 ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ. E-BOOK ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2956099
2021-08-04
2 Η συνάρτηση μεταξύ των εννοιών της ηθικής και του δικαίου στο «Πραγματικό και το Ισχύον» του Jürgen Habermas και η σημασία της ηθικής του διαλόγου - Between Facts and Norms: Law, Ethics, Morality and the importance of communicative action
Τεχνική αναφορά uoadl:2959169
2021-08-03
3 Pure bronchial tuberculosis of the right lower lung field
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2959313
2021-08-03
4 IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization: Preface
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2959312
2021-08-03
5 Nanostructured multigraft copolymers as novel: Thermoplastic elastomers
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2959311
2021-08-03
6 Pure bronchial tuberculosis of the right lower lung field
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2959310
2021-08-03
7 Synthesis of a model 3-miktoarm star terpolymer
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2959309
2021-08-03
8 Synthesis and characterization of model 4-miktoarm star co- and quaterpolymers
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2959308
2021-08-03
9 Regular star polymers with 64 and 128 arms. Models for polymeric micelles
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2959306
2021-08-03
10 Morphology and miscibility of miktoarm styrene-diene copolymers and terpolymers
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2959307
2021-08-03
1 Αποκατάσταση ρήξης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στην καλαθοσφαίριση
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2958586
2021-08-04
2 Σύνθεση αμφίφιλων συμπολυμερών βασισμένα στα πολυπεπτίδια με ομάδες για στοχοποίηση καρκινικών κυττάρων
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2959326
2021-08-03
3 Μελέτη υλικών με διασπορά και μεταϋλικών σε 1 και 2 διαστάσεις
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2955650
2021-08-03
4 Σχέση προσωπικότητας, κινήτρων και προσανατολισμού στόχων των αθλητών
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2958933
2021-08-03
5 Study the air-sea interaction processes with the development of a coupled modeling system
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2955897
2021-08-03
6 Μελλοντικοί εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν Μαθηματικά έργα για τη διδασκαλία Μαθηματικών σε πολυπολιτισμικές τάξεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:2956398
2021-08-03
7 Protection of Sensitive Data: Creating, Analyzing and Testing Protocols of Differential Privacy
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2958792
2021-08-03
8 Ανθρωπομετρικο-δυναμικη σχέση λαβής του χεριού και απόδοσης σε διάφορα κτυπήματα της αντισφαίρισης.
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2958716
2021-08-03
9 Κινηματική σύγκριση μεταξύ μονοποδικής και διποδικής προσγείωσης από χαμηλό ύψος, ατόμων με ανασυγκρότηση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2958818
2021-08-03
10 Η επίδραση της καφεΐνης στην αναερόβια αθλητική απόδοση
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2898189
2021-08-03
1 Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό
Συλλογή uoadl:1081404
2021-06-23
2 Προδημοσιεύσεις - Εργασίες εν εξελίξει
Συλλογή uoadl:1712611
2021-06-23
3 Αναπτυξιακή ψυχολογία
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947838
2021-06-22
4 Πολιτισμική θεωρία
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947833
2021-06-22
5 Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946789
2021-06-04
6 Δια λόγους τιμής
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946785
2021-06-04
7 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : ΟΙ ΑΝΏΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946406
2021-05-31
8 Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Καινούρ(γ)ιο (τ. Ντέμη), της επαρχίας Τριχωνίδος, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:173324
2021-03-11
9 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κλειδωνιά, της επαρχίας Κονίτσης, του νομού Ιωαννίνων.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:168155
2021-03-01
10 Συλλογή λαογραφικής ύλης (εκ του κοινωνικού βίου) από το χωρίο Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:22423
2021-02-01

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
100573
2 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36881
3 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
31379
4 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30198
5 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28200
6 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28069
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
24317
8 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
23378
9 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
19918
10 Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
19281