ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

Γκρίζα βιβλιογραφία

1 Η πολιτική εκχωρήσεως προνομίων από την Ύστερη Ρωμαϊκή Δημοκρατία μέχρι και την περίοδο της Ηγεμονίας
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3359164
2023-09-22
2 Η επίδραση της μετεγχειρητικής λοίμωξης στην επανεμφάνιση και την επιβίωση ασθενών με καρκίνο του μαστού: συστηματική ανασκόπηση
Διπλωματική Εργασία uoadl:3359290
2023-09-22
3 Statistical Techniques for Hydroponic Greenhouse's Irrigation Management Driven By Functional-Structural Plant Models
Διπλωματική Εργασία uoadl:3359241
2023-09-22
4 Κατανομή και αφθονία λεσσεψιανών μεταναστών στην περιοχή της Ρόδου
Διπλωματική Εργασία uoadl:3337953
2023-09-22
5 Η εκτελεστική πρακτική του σαξοφωνίστα Eric Dolphy. Μουσική και ακουστική ανάλυση
Διπλωματική Εργασία uoadl:3352102
2023-09-22
6 Ανάπτυξη σύνθετων δεικτών κλιματικών παραμέτρων και ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα
Διδακτορική Διατριβή uoadl:3349577
2023-09-22
7 Η χρήση του Twitter από Έλληνες αθλητικούς δημοσιογράφους και ο ρόλος τους στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Διπλωματική Εργασία uoadl:3359209
2023-09-22
8 Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας, Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας - Κλινική σημασία
Διπλωματική Εργασία uoadl:3359231
2023-09-22
9 Ο ρόλος της ανοσοθρόμβωσης σε μυελοϋπερπλαστικά νοσήματα
Διπλωματική Εργασία uoadl:3335753
2023-09-22
10 Covid-19 στην περιγεννητική περίοδο: επιπτώσεις στη μητέρα και το νεογνό
Διπλωματική Εργασία uoadl:3354085
2023-09-22

Λοιπές συλλογές

1 Prudentia Juris: η συμβολή των νομομαθών του Μεσαίωνα στην καλλιέργεια της νομικής επιστήμης στη Δυτική Ευρώπη (Glossatores - Commentatores)
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3338938
2023-09-22
2 Η ευθύνη του αντιπροσώπου του μετόχου κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359285
2023-09-22
3 Νομική θεμελίωση της προστασίας του περιβάλλοντος στο ιδιωτικό δίκαιο
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359283
2023-09-22
4 Die Treuepflicht des Vorstands der Aktiengesellschaft
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359279
2023-09-22
5 The Evolution of European Banking Law: from the principle of national treatment to the European Banking Union
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3359278
2023-09-22
6 Προς μία διεύρυνση της έννοιας του έννομου συμφέροντος: η περίπτωση της διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3358033
2023-09-19
7 Τρόποι προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3357655
2023-09-19
8 Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου (τ.2)
Τιμητική Έκδοση uoadl:3357514
2023-09-19
9 Συμβάσεις εργασίας και ανωτέρα βία
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3357587
2023-09-19
10 Ζητήματα από την ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης uoadl:3356672
2023-09-19

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
101642
2 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
47150
3 Scapegoat trees: a comparative performance assessment
Πτυχιακή Εργασία uoadl:3217992
45363
4 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
37409
5 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30746
6 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28779
7 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
28753
8 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28680
9 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
28168
10 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
24011