ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Πρόσφατο υλικό

1 Quelques considérations sur le culte héroïque à Akrai (Sicile)
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2963255
2021-10-21
2 Αποσπάσματα κρητικής λατρείας στις εν Σικελία ροδοκρητικές αποικίες (7ος -6ος αι. π.Χ.)
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2963031
2021-10-19
3 About the Boeotian origin of the Emmenidai’s genos: an indication from Gela
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2962650
2021-10-14
4 On the usefulness of four in vitro methods in assessing the intraluminal performance of poorly soluble, ionisable compounds in the fasted state
Εργασία εν εξελίξει (Preprint) uoadl:2962522
2021-10-12
5 Italy’s Lost Greece. Η χαμένη Μεγάλη Ελλάς
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2962468
2021-10-12
6 Η συνάρτηση μεταξύ των εννοιών της ηθικής και του δικαίου στο «Πραγματικό και το Ισχύον» του Jürgen Habermas και η σημασία της ηθικής του διαλόγου - Between Facts and Norms: Law, Ethics, Morality and the importance of communicative action
Τεχνική αναφορά uoadl:2959169
2021-10-11
7 Heroes, Gods and Demons in the Religious Life of Akrai (Sicily) in Hellenistic Age
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2962388
2021-10-11
8 Ο θρησκευτικός προσδιορισμός της Αγοράς των Ακρών (Σικελίας)
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2961855
2021-10-04
9 THE NATIONAL ACTION PLAN FOR GENDER EQUALITY: WOMEN, SPORTS AND MILITARY INSTITUTIONS
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού uoadl:2961752
2021-10-02
10 Η θρησκευτική πολιτική του Ιέρωνος του Β’ στις Άκρες (Σικελίας)
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου uoadl:2961729
2021-10-01
1 Έκφραση της γκαλεκτίνης 3 στον καρκίνο του μαστού
Διπλωματική Εργασία uoadl:2963300
2021-10-22
2 Therapeutic approach with mesenchymal stem cells secretome on a cell model of inflammation and fibrosis
Διπλωματική Εργασία uoadl:2963203
2021-10-22
3 Διάδοση κυμάτων ύλης σε μονοδιάστατες, περιοδικά χρονικά μεταβαλλόμενες δομές δυναμικού-Ένα απλό μονοδιάστατο μοντέλο για εισαγωγή χρονικής εξάρτησης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:2945598
2021-10-22
4 Εκτίμηση εκπαιδευτικού προγράμματος ιχνηλάτησης επαφών για COVID-19 στην Ελλάδα, εστιασμένο σε ευάλωτους πληθυσμούς
Διπλωματική Εργασία uoadl:2963218
2021-10-22
5 Synthesis and studies of photoactive organic compounds with potential biological applications
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2963246
2021-10-22
6 Ο επιπολασμός των διαφόρων μορφών καρκίνου του θυρεοειδούς στις ολικές θυρεοειδεκτομές της Α’ xειρουργικής κλινικής του 401 ΓΣΝΑ την περίοδο Ιούνιος 2017 – Ιούνιος 2018
Διπλωματική Εργασία uoadl:2947290
2021-10-22
7 Ανίχνευση επιπέδων έκφρασης λεπτίνης στα κοκκώδη κύτταρα ωοθυλακικού υγρού γυναικών που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση
Διπλωματική Εργασία uoadl:2963273
2021-10-22
8 Έννομες συνέπειες δικαστικών αποφάσεων στο Αστικό και Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο
Διδακτορική Διατριβή uoadl:2963305
2021-10-22
9 Ηλεκτροχημικός προσδιορισμός γλυκόζης σε τεχνητό ιδρώτα με χρήση αισθητήρων τροποποιημένων με σύμπλοκες ενώσεις
Διπλωματική Εργασία uoadl:2963048
2021-10-22
10 Design and Implementation of an Adaptive Signal Processing Scheme through Software Defined Radio
Διπλωματική Εργασία uoadl:2962732
2021-10-22
1 Επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικό και άλλο υλικό
Συλλογή uoadl:1081404
2021-06-23
2 Προδημοσιεύσεις - Εργασίες εν εξελίξει
Συλλογή uoadl:1712611
2021-06-23
3 Αναπτυξιακή ψυχολογία
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947838
2021-06-22
4 Πολιτισμική θεωρία
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2947833
2021-06-22
5 Ζητήματα από την εφαρμογή του Κανονισμού 1215/2012 για τη Διεθνή Δικαιοδοσία και την Εκτέλεση Αποφάσεων
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946789
2021-06-04
6 Δια λόγους τιμής
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946785
2021-06-04
7 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ : ΟΙ ΑΝΏΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ
Προσβάσιμο σύγγραμμα uoadl:2946406
2021-05-31
8 Συλλογή λαογραφικής ύλης από το χωριό Καινούρ(γ)ιο (τ. Ντέμη), της επαρχίας Τριχωνίδος, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:173324
2021-03-11
9 Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ του χωρίου Κλειδωνιά, της επαρχίας Κονίτσης, του νομού Ιωαννίνων.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:168155
2021-03-01
10 Συλλογή λαογραφικής ύλης (εκ του κοινωνικού βίου) από το χωρίο Πάκια Επιδαύρου Λιμηράς, του νομού Λακωνίας.
Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:22423
2021-02-01

Δημοφιλές υλικό

Τεκμήριο Αναγνώσεις
1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
100687
2 Reduce Blockchain Nodes Storage Requirements by using Distributed Hash Table.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2866576
36926
3 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053
32144
4 Η πολιτική απελευθέρωσης των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ως διαρθρωτική αλλαγή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838072
30245
5 Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
28249
6 Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477
28128
7 Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
24751
8 Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
23790
9 Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
20372
10 Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
19727