ΕΚΠΑ

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΕΚΠΑ

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης σας καλωσορίζουν στην "Πέργαμο", την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του ΕΚΠΑ.

 

Για τους φοιτητές

Κατάθεση των διδακτορικών διατριβών, των πτυχιακών & διπλωματικών εργασιών.

Για τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές

Καταχώριση των ερευνητικών δημοσιεύσεων.

Για το ευρύ κοινό

Αποτελεσματικότερη πρόσβαση στην ερευνητική παραγωγή του ΕΚΠΑ.

 

Πλογήση & Αναζήτηση

Ενιαία πρόσβαση στο επιστημονικό, πολιστικό και αρχειακό υλικό του ΕΚΠΑ.

Προσωποποιημένες υπηρεσίες

Το υλικό μου, Αγαπημένα, Κοινωνικά δίκτυα, Ενημερώσεις.

Ανοικτά δεδομένα

Διαλειτουργικότητα και ανοικτή πρόσβαση με βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

Τεκμήριο Ημερομηνία
Επίπτωση, διάγνωση και προγνωστική σημασία της προσβολής του υπεζωκότα σε ασθενείς με Καρκίνο Πνεύμονα
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838263
2019-01-16
When States fail to Rescue Persons in Distress in the Mediterranean; International Judicial Remedies for the Unassisted Migrants
Διπλωματική Εργασία uoadl:2839607
2019-01-16
Environmental Considerations in the defence of the host State in international investment arbitration
Διπλωματική Εργασία uoadl:2839602
2019-01-16
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ: Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση ως στάδιο προς μια πιο ουσιαστική ΟΝΕ και η διαμάχη ανάμεσα στο υπερεθνικό και το εθνικό στοιχείο
Διπλωματική Εργασία uoadl:2839599
2019-01-16
Σύγκριση φορολογικού συστήματος Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου ως προς τον φόρο εισοδήματος εταιρειών με έμφαση και σε ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου
Διπλωματική Εργασία uoadl:2839596
2019-01-16
«(Α)όρατες λεσβιακές πρακτικές και επιθυμίες: (Α)διανόητες σχέσεις ή στρατηγικές αντίστασης»;
Διπλωματική Εργασία uoadl:2838848
2019-01-16
Ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός υπό το πρίσμα του Δημοσίου Διεθνούς και του Ευρωπαϊκού Δικαίου
Διπλωματική Εργασία uoadl:2839593
2019-01-16
Disconnection Clauses in International Law Resolving Normative Conflicts in times of Regionalism
Διπλωματική Εργασία uoadl:2839590
2019-01-16
Οι ασύμμετρες απειλές της τρομοκρατίας σε μια αυξανόμενα παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και οι τρόποι αντιμετώπισής τους
Διπλωματική Εργασία uoadl:2839581
2019-01-16
Συγκριτική μελέτη δικαιωμάτων διοργανώτριας αρχής αθλητικής εκδήλωσης στην Ελλάδα και σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διπλωματική Εργασία uoadl:2839571
2019-01-16
Τεκμήριο Αναγνώσεις
Παράγοντες Διαμόρφωσης της Αμερικανικής Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας επί Προεδρίας George W. Bush
Διπλωματική Εργασία uoadl:2780746
30151
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1891-1895
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:202728
6250
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570
3847
Πρυτανικοί Λόγοι
Σειρά uoadl:col_rectorspeeches
3810
Ο ρόλος του Μεσαιωνικού Ισλάμ στην ιστορία της επιστήμης
Πτυχιακή Εργασία uoadl:1915795
3601
Έντυπα
Αρχείο uoadl:col_histarchbooks
3547
Γενικόν Μητρώον Φοιτητών Εθνικού Πανεπιστημίου 1875-1880
Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:237571
3382
Αρχείο Λυτών Εγγράφων Πρωτοκόλλου
Σειρά uoadl:col_eggrafa1
2896
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η διαπάλη των συνταγματικών διατάξεων για την «επικρατούσα θρησκεία» (άρθρο 3), «την ανάπτυξη της θρησκευτικής συνειδήσεως» (άρθρο 16 παρ. 2) και "το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας" (άρθρο 13)».
Διπλωματική Εργασία uoadl:2005312
2520
Η αποδοχή της παροχής και η σύμπραξη ως υποχρεώσεις του δανειστή
Διπλωματική Εργασία uoadl:1926336
2459