Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1672570 29018 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-20
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σκόντζος Αθανάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αυγουστιανάκης Μιχαήλ, Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Καραμπατζός Αντώνιος, Αν. Καθηγητής Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Λαδογιάννης Γεώργιος, Λέκτορας Αστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η προσυμβατική ευθύνη: συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.
Περίληψη:
Η προσυμβατική ευθύνη συνιστά το λαμπρότερο ίσως παράδειγμα της θέσης ότι η εξέλιξη των κοινωνικών αναγκών και ιδίως των συναλλακτικών σχέσεων, διαμορφώνει το εκάστοτε ισχύον δίκαιο, καθώς και την περί αυτού αντίληψη των συναλλακτικώς δρώντων υποκειμένων. Πράγματι, σε ορισμένη βαθμίδα οικονομικής εξέλιξης, νομικές κατασκευές και αταβιστικές δικαϊκές προσεγγίσεις δίνουν διαλεκτικά τη θέση τους σε θεσμούς που ανταποκρίνονται πλέον αποτελεσματικότερα στις συναλλακτικές ανάγκες της εποχής τους. Και την εξέλιξη αυτή, μάλλον κατά κανόνα, την εντοπίζουμε είτε στο κριτικό πνεύμα και τη συνθετική ικανότητα ανθρώπων της Επιστήμης μας, είτε στο δικαιοπλαστικό ακτιβισμό του Δικαστή. Στην περίπτωσή μας, μόλις 40 χρόνια πριν την εισαγωγή του BGB και 60 σχεδόν χρόνια από την εισαγωγή του Code Civil, το δόγμα της culpa in contrahendo εγκαινιάζεται στην ηπειρωτική Ευρώπη για την αντιμετώπιση των πρακτικών αναγκών που το έως τότε ισχύον Ρωμαϊκό Δίκαιο αδυνατούσε να καλύψει: Η θεωρία του Jhering επικρατεί και δίνει το έναυσμα για θετικοποίηση της εν λόγω αρχής στο κωδικοποιημένο ιδιωτικό δίκαιο των ηπειρωτικών ευρωπαϊκών κρατών. Η σύγχρονη συναλλακτική πραγματικότητα, χαρακτηριζόμενη από ραγδαία αύξηση των διεθνών συναλλαγών, καθώς και τα νέα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα που συνεπάγεται η προσπάθεια ενοποίησης της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς, επιβάλλουν την επανεξέταση των σχετικών ρυθμιστικών κανόνων προς αυτή την κατεύθυνση.

Με την παρούσα μελέτη επιδιώκεται η αποτύπωση της ιστορικής εξέλιξης και των δογματικών χαρακτηριστικών της ευθύνης από διαπραγματεύσεις (προσυμβατικής ευθύνης), καθώς και η συγκριτική επισκόπηση των προϋποθέσεων ίδρυσης και των εννόμων συνεπειών αυτής, όπως αυτές προσδιορίζονται στις ευρωπαϊκές οικογένειες δικαίων. Ερευνάται επίσης η αντιμετώπιση του υπό εξέταση ζητήματος στο πλαίσιο της προσπάθειας εναρμόνισης των κανόνων του ευρωπαϊκού και διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, καθώς και η εξέλιξη της σχετικής προβληματικής υπό το πρίσμα ενός ραγδαία εξελισσόμενου ευρωπαϊκού δικονομικού δικαίου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
προσυμβατική ευθύνη, ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις, προσυμβατικό πταίσμα, αρνητικό διαφέρον, προσυμβατικό στάδιο, διαπραγματεύσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
292
Αριθμός σελίδων:
199
Η προσυμβατική ευθύνη. Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 197 - 198 ΑΚ. Ιστορικοσυγκριτική, δικαιοσυγκριτική και νομολογιακή προσέγγιση.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο