Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Διπλωματική Εργασία
16118
Άρθρο Συνεδρίου
15768
Πρακτικά
13460
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης
6735
Μητρώο
5941
Υποφάκελος
4255
Χειρόγραφο Λαογραφίας
3846
Διδακτορική Διατριβή
3403
Πτυχιακή Εργασία
1956
Πρακτικά Συνεδρίου
633
Αντικείμενο
543
Φωτογραφικό Άλμπουμ Επίσημης Τελετής
529
Τόμος Αρχειακού Υλικού
487
Αντικείμενο (πέτρωμα)
452
Ντοσιέ / Φυλλάδιο
376
Προσβάσιμο σύγγραμμα
229
Τιμητική Έκδοση
229
Πρυτανικοί Λόγοι
151
Φάκελος
131
Αρχειακή Έκδοση
129
Χειρόγραφος Κώδικας
82
Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων
70
Άρθρο Περιοδικού (Journal Article)
70
Κόσμημα
67
Ένδυμα
40
Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο
38
Συλλογή
37
Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper)
37
Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων
30
Μονογραφία (Βιβλίο)
21
Εργασία εν εξελίξει (Preprint)
18
Μονογραφία (Κεφάλαιο Βιβλίου)
15
Σειρά
14
Αρχείο
11
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων
11
Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper)
11
Μουσικό Κομμάτι
8
Αρχείο Εφημερίδας
6
Κώδικας / Κατάστιχο
5