Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Διπλωματική Εργασία
20765
Άρθρο Συνεδρίου
15758
Πρακτικά
13460
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης
6735
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού
5102
Υποφάκελος
4381
Διδακτορική Διατριβή
4036
Χειρόγραφο Λαογραφίας
3834
Μητρώο
3591
Πτυχιακή Εργασία
2643
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου
924
Πρακτικά Συνεδρίου
633
Αντικείμενο
543
Φωτογραφικό Άλμπουμ Επίσημης Τελετής
529
Τόμος Αρχειακού Υλικού
486
Αντικείμενο (πέτρωμα)
452
Ντοσιέ / Φυλλάδιο
377
Προσβάσιμο σύγγραμμα
255
Τιμητική Έκδοση
229
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου
187
Πρυτανικοί Λόγοι
151
Φάκελος
132
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper)
130
Αρχειακή Έκδοση
129
Χειρόγραφος Κώδικας
82
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο
81
Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων
70
Κόσμημα
67
Ένδυμα
40
Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο
38
Συλλογή
37
Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων
30
Εργασία εν εξελίξει (Preprint)
29
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων
26
Σειρά
14
Αρχείο
11
Τεχνική αναφορά
9
Μουσικό Κομμάτι
8
Αρχείο Εφημερίδας
6
Κώδικας / Κατάστιχο
5