Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Διπλωματική Εργασία
18127
Άρθρο Συνεδρίου
15768
Πρακτικά
13460
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης
6735
Μητρώο
5941
Υποφάκελος
4381
Χειρόγραφο Λαογραφίας
3840
Διδακτορική Διατριβή
3719
Πτυχιακή Εργασία
2340
Πρακτικά Συνεδρίου
633
Αντικείμενο
543
Φωτογραφικό Άλμπουμ Επίσημης Τελετής
529
Τόμος Αρχειακού Υλικού
487
Αντικείμενο (πέτρωμα)
452
Ντοσιέ / Φυλλάδιο
376
Προσβάσιμο σύγγραμμα
240
Τιμητική Έκδοση
229
Πρυτανικοί Λόγοι
151
Φάκελος
132
Αρχειακή Έκδοση
129
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού
110
Χειρόγραφος Κώδικας
82
Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων
70
Κόσμημα
67
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου
65
Ένδυμα
40
Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο
38
Συλλογή
37
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου
31
Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων
30
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο
29
Εργασία εν εξελίξει (Preprint)
24
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων
19
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper)
14
Σειρά
14
Αρχείο
11
Μουσικό Κομμάτι
8
Τεχνική αναφορά
7
Αρχείο Εφημερίδας
6
Κώδικας / Κατάστιχο
5