Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Διπλωματική Εργασία
16717
Άρθρο Συνεδρίου
15768
Πρακτικά
13460
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης
6735
Μητρώο
5941
Υποφάκελος
4273
Χειρόγραφο Λαογραφίας
3845
Διδακτορική Διατριβή
3487
Πτυχιακή Εργασία
2043
Πρακτικά Συνεδρίου
633
Αντικείμενο
543
Φωτογραφικό Άλμπουμ Επίσημης Τελετής
529
Τόμος Αρχειακού Υλικού
487
Αντικείμενο (πέτρωμα)
452
Ντοσιέ / Φυλλάδιο
376
Προσβάσιμο σύγγραμμα
232
Τιμητική Έκδοση
229
Πρυτανικοί Λόγοι
151
Φάκελος
131
Αρχειακή Έκδοση
129
Χειρόγραφος Κώδικας
82
Άρθρο Περιοδικού (Journal Article)
75
Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων
70
Κόσμημα
67
Ένδυμα
40
Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο
38
Συλλογή
37
Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper)
37
Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων
30
Μονογραφία (Κεφάλαιο Βιβλίου)
29
Μονογραφία (Βιβλίο)
24
Εργασία εν εξελίξει (Preprint)
19
Σειρά
14
Αρχείο
11
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων
11
Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper)
11
Μουσικό Κομμάτι
8
Αρχείο Εφημερίδας
6
Κώδικας / Κατάστιχο
5