Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Διπλωματική Εργασία
18504
Άρθρο Συνεδρίου
15758
Πρακτικά
13460
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης
6735
Μητρώο
6003
Υποφάκελος
4381
Χειρόγραφο Λαογραφίας
3834
Διδακτορική Διατριβή
3754
Πτυχιακή Εργασία
2377
Πρακτικά Συνεδρίου
633
Αντικείμενο
543
Φωτογραφικό Άλμπουμ Επίσημης Τελετής
529
Τόμος Αρχειακού Υλικού
488
Αντικείμενο (πέτρωμα)
452
Ντοσιέ / Φυλλάδιο
376
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού
322
Προσβάσιμο σύγγραμμα
240
Τιμητική Έκδοση
229
Πρυτανικοί Λόγοι
151
Φάκελος
132
Αρχειακή Έκδοση
129
Χειρόγραφος Κώδικας
82
Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων
70
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου
68
Κόσμημα
67
Ένδυμα
40
Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο
38
Συλλογή
37
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου
36
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο
33
Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων
30
Εργασία εν εξελίξει (Preprint)
24
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων
20
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper)
14
Σειρά
14
Αρχείο
11
Μουσικό Κομμάτι
8
Τεχνική αναφορά
7
Αρχείο Εφημερίδας
6
Κώδικας / Κατάστιχο
5