Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Κώδικας / Κατάστιχο
5
Αρχείο Εφημερίδας
6
Μουσικό Κομμάτι
8
Αρχείο
10
Τεχνική αναφορά
11
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Poster)
11
Σειρά
14
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων
30
Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων
30
Συλλογή
37
Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο
38
Εργασία εν εξελίξει (Preprint)
40
Ένδυμα
40
Κόσμημα
67
Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων
70
Χειρόγραφος Κώδικας
82
Αρχειακή Έκδοση
129
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper)
132
Φάκελος
132
Πρυτανικοί Λόγοι
151
Τιμητική Έκδοση
229
Προσβάσιμο σύγγραμμα
277
Ντοσιέ / Φυλλάδιο
377
Αντικείμενο (πέτρωμα)
452
Τόμος Αρχειακού Υλικού
486
Φωτογραφικό Άλμπουμ Επίσημης Τελετής
529
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου
536
Αντικείμενο
543
Πρακτικά Συνεδρίου
633
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο
1605
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου
2218
Πτυχιακή Εργασία
3118
Μητρώο
3591
Χειρόγραφο Λαογραφίας
3834
Υποφάκελος
4353
Διδακτορική Διατριβή
4460
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης
6735
Πρακτικά
13460
Άρθρο Συνεδρίου
15758
Διπλωματική Εργασία
24310
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού
84327