Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Διπλωματική Εργασία
20177
Άρθρο Συνεδρίου
15758
Πρακτικά
13460
Μητρώο
7320
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης
6735
Υποφάκελος
4381
Διδακτορική Διατριβή
3966
Χειρόγραφο Λαογραφίας
3834
Πτυχιακή Εργασία
2551
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού
1110
Πρακτικά Συνεδρίου
633
Αντικείμενο
543
Φωτογραφικό Άλμπουμ Επίσημης Τελετής
529
Τόμος Αρχειακού Υλικού
489
Αντικείμενο (πέτρωμα)
452
Ντοσιέ / Φυλλάδιο
377
Προσβάσιμο σύγγραμμα
255
Τιμητική Έκδοση
229
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου
204
Πρυτανικοί Λόγοι
151
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου
134
Φάκελος
132
Αρχειακή Έκδοση
129
Χειρόγραφος Κώδικας
82
Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων
70
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο
69
Κόσμημα
67
Ένδυμα
40
Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο
38
Συλλογή
37
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper)
33
Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων
30
Εργασία εν εξελίξει (Preprint)
28
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων
25
Σειρά
14
Αρχείο
11
Μουσικό Κομμάτι
8
Τεχνική αναφορά
8
Αρχείο Εφημερίδας
6
Κώδικας / Κατάστιχο
5