Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Διπλωματική Εργασία
22186
Άρθρο Συνεδρίου
15758
Πρακτικά
13460
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης
6735
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού
5369
Υποφάκελος
4354
Διδακτορική Διατριβή
4186
Χειρόγραφο Λαογραφίας
3834
Μητρώο
3591
Πτυχιακή Εργασία
2869
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου
947
Πρακτικά Συνεδρίου
633
Αντικείμενο
543
Φωτογραφικό Άλμπουμ Επίσημης Τελετής
529
Τόμος Αρχειακού Υλικού
486
Αντικείμενο (πέτρωμα)
452
Ντοσιέ / Φυλλάδιο
377
Προσβάσιμο σύγγραμμα
258
Τιμητική Έκδοση
229
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου
199
Πρυτανικοί Λόγοι
151
Φάκελος
132
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper)
132
Αρχειακή Έκδοση
129
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο
92
Χειρόγραφος Κώδικας
82
Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων
70
Κόσμημα
67
Ένδυμα
40
Εργασία εν εξελίξει (Preprint)
39
Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο
38
Συλλογή
37
Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων
30
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων
27
Σειρά
14
Αρχείο
11
Τεχνική αναφορά
11
Μουσικό Κομμάτι
8
Αρχείο Εφημερίδας
6
Κώδικας / Κατάστιχο
5