Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Διπλωματική Εργασία
18772
Άρθρο Συνεδρίου
15758
Πρακτικά
13460
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης
6735
Μητρώο
6394
Υποφάκελος
4381
Χειρόγραφο Λαογραφίας
3834
Διδακτορική Διατριβή
3803
Πτυχιακή Εργασία
2393
Πρακτικά Συνεδρίου
633
Αντικείμενο
543
Φωτογραφικό Άλμπουμ Επίσημης Τελετής
529
Τόμος Αρχειακού Υλικού
488
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού
457
Αντικείμενο (πέτρωμα)
452
Ντοσιέ / Φυλλάδιο
376
Προσβάσιμο σύγγραμμα
249
Τιμητική Έκδοση
229
Πρυτανικοί Λόγοι
151
Φάκελος
132
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου
130
Αρχειακή Έκδοση
129
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου
83
Χειρόγραφος Κώδικας
82
Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων
70
Κόσμημα
67
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο
43
Ένδυμα
40
Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο
38
Συλλογή
37
Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων
30
Εργασία εν εξελίξει (Preprint)
26
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper)
25
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων
20
Σειρά
14
Αρχείο
11
Μουσικό Κομμάτι
8
Τεχνική αναφορά
7
Αρχείο Εφημερίδας
6
Κώδικας / Κατάστιχο
5