Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Άρθρο Συνεδρίου
15768
Πρακτικά
13489
Διπλωματική Εργασία
12322
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης
6735
Μητρώο
5941
Υποφάκελος
4263
Χειρόγραφο Λαογραφίας
3825
Διδακτορική Διατριβή
2940
Πτυχιακή Εργασία
1564
Πρακτικά Συνεδρίου
633
Αντικείμενο
543
Φωτογραφικό Άλμπουμ Επίσημης Τελετής
529
Τόμος Αρχειακού Υλικού
488
Αντικείμενο (πέτρωμα)
452
Ντοσιέ / Φυλλάδιο
376
Τιμητική Έκδοση
229
Προσβάσιμο σύγγραμμα
192
Πρυτανικοί Λόγοι
151
Φάκελος
131
Αρχειακή Έκδοση
127
Χειρόγραφος Κώδικας
82
Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων
70
Κόσμημα
67
Άρθρο Περιοδικού (Journal Article)
47
Ένδυμα
40
Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο
38
Συλλογή
37
Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων
30
Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Paper)
23
Μονογραφία (Βιβλίο)
21
Σειρά
15
Αρχείο
11
Μονογραφία (Κεφάλαιο Βιβλίου)
9
Ανακοίνωση Συνεδρίου (Conference Short Paper)
9
Εργασία εν εξελίξει (Preprint)
8
Μουσικό Κομμάτι
8
Αρχείο Εφημερίδας
6
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων
6
Κώδικας / Κατάστιχο
5