Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Διπλωματική Εργασία
19702
Άρθρο Συνεδρίου
15758
Πρακτικά
13460
Μητρώο
6872
Άρθρο Τιμητικής Έκδοσης
6735
Υποφάκελος
4381
Διδακτορική Διατριβή
3879
Χειρόγραφο Λαογραφίας
3834
Πτυχιακή Εργασία
2454
Επιστημονική δημοσίευση - Άρθρο Περιοδικού
798
Πρακτικά Συνεδρίου
633
Αντικείμενο
543
Φωτογραφικό Άλμπουμ Επίσημης Τελετής
529
Τόμος Αρχειακού Υλικού
488
Αντικείμενο (πέτρωμα)
452
Ντοσιέ / Φυλλάδιο
377
Προσβάσιμο σύγγραμμα
250
Τιμητική Έκδοση
229
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου
182
Πρυτανικοί Λόγοι
151
Φάκελος
132
Αρχειακή Έκδοση
129
Επιστημονική δημοσίευση - Κεφάλαιο Βιβλίου
119
Χειρόγραφος Κώδικας
82
Ενότητα Εκλογικών Αποτελεσμάτων
70
Κόσμημα
67
Επιστημονική δημοσίευση - Βιβλίο
62
Ένδυμα
40
Σπάνιο Μουσικό Βιβλίο
38
Συλλογή
37
Τόμος Εκλογικών Αποτελεσμάτων
30
Επιστημονική δημοσίευση - Ανακοίνωση Συνεδρίου (Short Paper)
30
Εργασία εν εξελίξει (Preprint)
28
Σύνολο ερευνητικών δεδομένων
24
Σειρά
14
Αρχείο
11
Μουσικό Κομμάτι
8
Τεχνική αναφορά
8
Αρχείο Εφημερίδας
6
Κώδικας / Κατάστιχο
5