Συντελεστές

Η υλοποίηση της Ενιαίας Πλατφόρμας Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "ΠΕΡΓΑΜΟΣ" έγινε στο πλαίσιο της Πράξης: "Δημιουργία Ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για τη βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ" (κωδικός ΟΠΣ 304160), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Unisystems
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών