Ανοικτά δεδομένα Διαλειτουργικότητα και ανοικτά πρότυπα

OAI-PMH & Dublin Core

Η "Πέργαμος" υποστηρίζει το ανοικτό πρωτόκολλο Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) και το πρότυπο Dublin Core για τη διαλειτουργικότητα του υλικού με συσσωρευτές μεταδεδομένων (metadata harvesters).

Ειδικότερα, υποστηρίζεται το metadata format oai_dc για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων του υλικού σε μορφή XML.

/oai-pmh

Europeana Digital Library

Η "Πέργαμος" υποστηρίζει το ανοικτό πρωτόκολλο OAI-PMH και το πρότυπο Europeana Data Model (EDM) για τη διαλειτουργικότητα του υλικού με τη Europeana, την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Ειδικότερα, υποστηρίζεται το metadata format edm για την κωδικοποίηση των μεταδεδομένων του υλικού σε μορφή XML συμβατή με τη Europeana.

/edm

REST/JSON API

Η "Πέργαμος" υποστηρίζει ανοικτό REST/JSON API για τη διαλειτουργικότητα του υλικού με τρίτες εφαρμογές.

/rest