Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Ιστορικό Αρχείο
22865
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
13435
Σχολή Φιλοσοφική
10777
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
9770
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8402
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Σχολή Νομική
5237
Τμήμα Ιατρικής
5153
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
2427
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
2309
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
1534
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
1417
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1348
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Τμήμα Χημείας
1252
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1131
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
938
Πληροφορική
809
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
652
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
647
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τομέας Παθολογίας
567
Τομέας Χειρουργικής
494
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
454
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
409
Τμήμα Νομικής
391
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
388
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
357
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
348
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
324
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
276
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
273
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
272
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
265
Τμήμα Βιολογίας
254
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
245
Τμήμα Φυσικής
243
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
242
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
226
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
209
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
205
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
204
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
203
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
203
Τομέας Βασικών Επιστημών
196
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
191
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
183
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
182
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
177
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
176
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
172
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
159
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
159
Κατεύθυνση Λογιστική
158
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
156
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
155
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
155
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
149
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
149
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
141
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
137
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
132
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
131
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
128
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
123
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
123
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
120
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
120
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
112
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
108
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
108
Τμήμα Φιλολογίας
107
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
106
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
106
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
102
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
102
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
101
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
100
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
99
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
97
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
97
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
96
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
95
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
94
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
86
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
86
Τμήμα Θεολογίας
86
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
84
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
84
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
84
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
83
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
83
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
83
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Τμήμα Φαρμακευτικής
80
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
79
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
78
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
78
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
76
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
75
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
75
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
75
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
75
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
75
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
70
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
70
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
70
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
69
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
69
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
69
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
68
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
67
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
67
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
67
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
67
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
66
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
65
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
65
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
64
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
63
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
63
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
62
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
62
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
61
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
60
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
60
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
59
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
59
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
59
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
59
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
58
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
57
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
57
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
56
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
56
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
56
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
56
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
56
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
56
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
55
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
55
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
55
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
55
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
55
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
54
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
53
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
53
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
52
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
52
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
52
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
52
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
51
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
51
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
51
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
51
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
50
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
50
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
50
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
50
ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών
50
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
49
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
49
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
48
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
48
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
48
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
48
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
47
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
47
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
47
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
47
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
47
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
46
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
46
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
45
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
45
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
45
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
44
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
44
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
43
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
43
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
43
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
42
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
42
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
42
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
42
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
42
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
41
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
41
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
40
Κατεύθυνση Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας
40
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
39
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
39
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
39
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
39
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
38
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
37
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
37
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
37
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
37
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
37
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
37
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
37
Κατεύθυνση Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης
37
Κατεύθυνση Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση
37
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
36
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
36
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
36
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
36
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
36
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
36
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
35
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
35
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
35
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
35
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
35
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
35
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
35
Τμήμα Νοσηλευτικής
34
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
34
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
34
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
34
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
34
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
34
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
33
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
33
Κατεύθυνση Ψυχολογία
33
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
33
Τμήμα Μαθηματικών
32
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
32
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
32
Κατεύθυνση Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
32
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων
32
Κατεύθυνση Λοιμωξιολογία
32
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
31
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
31
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
31
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
30
Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας
30
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
30
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
30
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
29
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
29
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
29
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
29
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
29
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
28
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση ποιότητας
28
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
27
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
27
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
27
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
27
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
27
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
27
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
26
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
26
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
26
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
26
Κατεύθυνση Παιδιατρική Πνευμονολογία
26
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
25
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
25
Κατεύθυνση Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας
25
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
25
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
24
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
24
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
24
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
24
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
24
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
24
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
24
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
24
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
23
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
23
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
23
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
23
Κατεύθυνση Πολιτική και διαδίκτυο
23
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά
23
Τμήμα Γενικό
23
Τμήμα Οδοντιατρικής
22
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
22
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
22
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
22
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
22
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
22
Κατεύθυνση Λαογραφία
22
Κατεύθυνση Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
22
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
22
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
21
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
21
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
21
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος
21
Κατεύθυνση Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
21
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση Ιστορικών Σπουδών
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
20
Κατεύθυνση Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ
20
Κατεύθυνση Μετάφραση - Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα
20
Κατεύθυνση Αστροφυσική
20
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
19
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
19
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
19
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
19
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
19
Κατεύθυνση Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία
19
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
19
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
19
Κατεύθυνση Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
19
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
18
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
18
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
18
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
18
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
17
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
17
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
17
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
17
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
17
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
17
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
17
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
17
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
17
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
16
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
16
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
16
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
16
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
16
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
16
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Τεκτονική
16
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
16
Τμήμα Ψυχολογίας
16
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
16
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
16
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
16
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές
16
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
16
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
16
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
16
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
16
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
15
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
15
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
15
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
15
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
15
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
15
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
15
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»
15
Κατεύθυνση Μετάφραση
15
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
15
Κατεύθυνση Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική
15
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία
15
Κατεύθυνση Βασική Έρευνα
15
Κατεύθυνση Ιατρική Καταστροφών-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
15
Τμήμα Φιλοσοφίας
15
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
14
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
14
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
14
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
14
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
14
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
14
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
14
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
14
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
14
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη και Τεχνολογία
14
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
13
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
13
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
13
Κατεύθυνση Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής
13
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
13
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
13
Κατεύθυνση Λαογραφικές Σπουδές - Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού
13
Γλωσσολογία
13
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
13
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
13
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές
13
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική
13
Κατεύθυνση Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα
13
Κατεύθυνση Επικοινωνιακή Διαχείριση Προσφυγικών/Μεταναστευτικών Ροών
13
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
12
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
12
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
12
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
12
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
12
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
12
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
12
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
12
Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
12
Κατεύθυνση Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά
12
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
12
Κατεύθυνση Φυσική Αποκατάσταση-Χειροθεραπεία
12
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
12
Κατεύθυνση Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
12
Κατεύθυνση Το Ελληνικό Στοιχείο στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
12
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Κατεύθυνση Λογοτεχνία
11
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
11
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Προπονητική Αθλημάτων
11
Κατεύθυνση Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη
11
Κατεύθυνση Smart Telecom and Sensing Networks (SMARTNET)
11
Κατεύθυνση Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
11
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
10
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
10
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
10
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
10
Κατεύθυνση Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
10
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων
10
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών
10
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
10
Κατεύθυνση Science, Technology, Society-Science and Technology Studies
10
Κατεύθυνση Jazz μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες
10
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (H/A)
10
Κατεύθυνση Πληροφορική της Υγείας
10
Κατεύθυνση Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
10
Κατεύθυνση Θεραπευτική-Ιαματική Άσκηση
10
Κατεύθυνση Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα
10
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
9
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
9
Τομέας Διεθνών Σπουδών
9
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
9
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός
9
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
9
Κατεύθυνση Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία
9
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
9
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
9
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα
9
Κατεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές
9
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
8
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
8
Κατεύθυνση Γεωφυσική
8
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
8
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου
8
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
8
Κατεύθυνση Ηθική
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
8
Κατεύθυνση Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία
8
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
8
Κατεύθυνση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
8
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Χημεία
8
Κατεύθυνση Χειρουργική Νοσηλευτική
8
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
7
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Κατεύθυνση Ερμηνευτικής Θεολογίας
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
7
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
7
Κατεύθυνση Νοητικές Νευροεπιστήμες
7
Κατεύθυνση Εκτέλεση / Ερμηνεία της Jazz Μουσικής και Νέες Τεχνολογίες
7
Κατεύθυνση Άθληση και Υγεία
7
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου (παλαιά κατεύθυνση)
7
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
7
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός
7
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
7
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ
7
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
7
Κατεύθυνση Ερμηνεία της Έντεχνης Μουσικής
7
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
Κατεύθυνση Ορυκτολογία και Πετρολογία
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
6
Κατεύθυνση Γερμανική Λογοτεχνία - Ελληνογερμανικές Σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
6
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές Σπουδές
6
Κατεύθυνση Παιδαγωγικό πεδίο
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
6
Κατεύθυνση Βιβλικών Σπουδών: Καινή Διαθήκη
6
Κατεύθυνση Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου
6
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
6
Κατεύθυνση Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
6
Κατεύθυνση Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
6
Κατεύθυνση Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
6
Κατεύθυνση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό
6
Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
6
Κατεύθυνση Δικτύωση Υπολογιστών
6
Κατεύθυνση Εσωτερικός Έλεγχος
6
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η)
6
Κατεύθυνση Κοινοτική Νοσηλευτική
6
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
6
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ
6
Κατεύθυνση Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση
6
Κατεύθυνση Πατερικές και Ιστορικές Σπουδές - Χριστιανική Αρχαιολογία
6
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση
6
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
6
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
5
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Σεισμολογία
5
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Αθλητική Φυσικοθεραπεία
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Μετάφραση
5
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία: Δημόσια Υγεία
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικής Γραμματείας: Εκκλησιαστική Ιστορία
5
Κατεύθυνση Λογοτεχνία και Πολιτισμός
5
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Ιστορία
5
Κατεύθυνση Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
5
Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
5
Κατεύθυνση Φαρμακολογία
5
Κατεύθυνση Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα
5
Κατεύθυνση Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων
5
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
5
Κατεύθυνση Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική
5
Κατεύθυνση Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)
5
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο και Εμπορικές Συναλλαγές
5