Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική
5
Κατεύθυνση Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
5
ΠΜΣ Εμπορικό Δίκαιο
5
Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
5
Κατεύθυνση Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
5
Κατεύθυνση Αρχαία Ιστορία
5
Κατεύθυνση Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
5
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικής Γραμματείας: Εκκλησιαστική Ιστορία
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία: Δημόσια Υγεία
5
Κατεύθυνση Μετάφραση
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Κατεύθυνση Εργοφυσιολογία
5
Κατεύθυνση Αθλητική Φυσικοθεραπεία
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
5
Κατεύθυνση Σεισμολογία
5
Κατεύθυνση Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
5
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Κατεύθυνση Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική
6
Κατεύθυνση Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό
6
Κατεύθυνση Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας
6
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική
6
Κατεύθυνση Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου
6
Κατεύθυνση Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
6
Κατεύθυνση Νεφρολογική Νοσηλευτική
6
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών
6
Κατεύθυνση Εσωτερικός Έλεγχος
6
Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
6
Κατεύθυνση Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
6
Κατεύθυνση Λογοτεχνία και Πολιτισμός
6
Κατεύθυνση Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
Κατεύθυνση Παιδαγωγικό πεδίο
6
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές Σπουδές
6
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
6
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Ορυκτολογία και Πετρολογία
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)
7
Κατεύθυνση Πατερικές και Ιστορικές Σπουδές - Χριστιανική Αρχαιολογία
7
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ
7
Κατεύθυνση Πολιτική Φιλοσοφία
7
Κατεύθυνση Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα
7
Κατεύθυνση Ιστορία της Τέχνης
7
Κατεύθυνση Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
7
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
7
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
7
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Ερμηνευτικής Θεολογίας
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Κατεύθυνση Ερμηνεία της Έντεχνης Μουσικής
8
Κατεύθυνση Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών
8
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ
8
Κατεύθυνση Κοινοτική Νοσηλευτική
8
Κατεύθυνση Φαρμακολογία
8
Κατεύθυνση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό
8
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
8
Κατεύθυνση Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
8
Κατεύθυνση Εκτέλεση / Ερμηνεία της Jazz Μουσικής και Νέες Τεχνολογίες
8
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
Κατεύθυνση Γερμανική Λογοτεχνία - Ελληνογερμανικές Σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
8
Κατεύθυνση Ηθική
8
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
8
Κατεύθυνση Γεωφυσική
8
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
8
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική
9
Κατεύθυνση Αναζωογόνηση
9
Κατεύθυνση Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων
9
Κατεύθυνση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
9
Κατεύθυνση Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
9
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
9
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου (παλαιά κατεύθυνση)
9
Κατεύθυνση Βιβλικών Σπουδών: Καινή Διαθήκη
9
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
9
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
9
Τομέας Διεθνών Σπουδών
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Κατεύθυνση Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
9
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
10
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα
10
Κατεύθυνση Εκπαίδευση-Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους
10
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
10
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός
10
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
10
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
10
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
10
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
10
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
10
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
10
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
11
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η)
11
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Χημεία
11
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων
11
Κατεύθυνση Δικτύωση Υπολογιστών
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Νοητικές Νευροεπιστήμες
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
12
Κατεύθυνση Το Ελληνικό Στοιχείο στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής
12
Κατεύθυνση Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση
12
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
12
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
12
Κατεύθυνση Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη
12
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Ιστορία
12
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
12
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
12
Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
12
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
12
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
12
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
12
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
12
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
12
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
12
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
12
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
12
Κατεύθυνση Θεραπευτική-Ιαματική Άσκηση
13
Κατεύθυνση Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
13
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
13
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (H/A)
13
Κατεύθυνση Jazz μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες
13
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών
13
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
13
Γλωσσολογία
13
Κατεύθυνση Άθληση και Υγεία
13
Κατεύθυνση Λαογραφικές Σπουδές - Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού
13
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
13
Κατεύθυνση Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής
13
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση
14
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
14
Κατεύθυνση Smart Telecom and Sensing Networks (SMARTNET)
14
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός
14
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
14
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
14
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
14
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
14
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
14
Κατεύθυνση Λογοτεχνία
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
14
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
14
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
14
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Κατεύθυνση Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα
15
Κατεύθυνση Φυσική Αποκατάσταση-Χειροθεραπεία
15
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
15
Κατεύθυνση Προπονητική Αθλημάτων
15
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
15
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
15
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
15
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
15
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
15
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
15
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
15
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
15
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
15
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Κατεύθυνση Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
16
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
16
Κατεύθυνση Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα
16
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές
16
Κατεύθυνση Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά
16
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές
16
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
16
Κατεύθυνση Μετάφραση
16
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»
16
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
16
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
16
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
16
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
16
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
16
Κατεύθυνση Τεκτονική
16
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
16
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
16
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
16
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
16
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων
17
Κατεύθυνση Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
17
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
17
Κατεύθυνση Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
17
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
17
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
18
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία
18
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
18
Κατεύθυνση Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία
18
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
18
Τμήμα Ψυχολογίας
18
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
18
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
19
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
19
Κατεύθυνση Χειρουργική Νοσηλευτική
19
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
19
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
19
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
19
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
19
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
19
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
19
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
19
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
19
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
19
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
20
Κατεύθυνση Βασική Έρευνα
20
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη και Τεχνολογία
20
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
20
Κατεύθυνση Science, Technology, Society-Science and Technology Studies
20
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
20
Κατεύθυνση Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ
20
Κατεύθυνση Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
20
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
20
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο και Εμπορικές Συναλλαγές
21
Κατεύθυνση Επικοινωνιακή Διαχείριση Προσφυγικών/Μεταναστευτικών Ροών
21
Κατεύθυνση Πληροφορική της Υγείας
21
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
22
Κατεύθυνση Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία
22
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
22
Κατεύθυνση Ιστορικών Σπουδών
22
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
22
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
22
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
22
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
22
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
Κατεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές
23
Τμήμα Γενικό
23
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
23
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
23
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
23
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Κατεύθυνση Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
24
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
24
Κατεύθυνση Αστροφυσική
24
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική
24
Κατεύθυνση Μετάφραση - Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα
24
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
24
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
24
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
24
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
24
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
24
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
25
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
25
Κατεύθυνση Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική
25
Κατεύθυνση Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
25
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
25
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
25
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
25
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
25
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
26
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
26
Κατεύθυνση Λαογραφία
26
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
26
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
26
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
26
Κατεύθυνση Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
27
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
27
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
28
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
28
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
28
Τμήμα Οδοντιατρικής
28
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
29
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Κατεύθυνση Παιδιατρική Πνευμονολογία
30
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά
30
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος
30
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
30
Κατεύθυνση Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας
30
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
30
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
30
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
31
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
31
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
31
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
31
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Τμήμα Φιλοσοφίας
32
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
32
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
32
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
32
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
32
Κατεύθυνση Πολιτική και διαδίκτυο
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
Κατεύθυνση Ψυχολογία
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
33
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
34
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
34
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
34
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
34
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
34
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
34
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
34
Κατεύθυνση Ιατρική Καταστροφών-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
35
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων
35
Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας
35
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
35
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
35
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
35
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
36
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
36
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
36
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
36
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
36
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
36
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση ποιότητας
37
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
37
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
37
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
37
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
37
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
37
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
37
Τμήμα Μαθηματικών
37
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
38
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
38
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
38
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
39
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
39
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
39
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
40
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
40
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
40
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
41
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
41
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
42
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
42
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
42
Τμήμα Νοσηλευτικής
42
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
42
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
42
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
43
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
43
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
43
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
43
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
44
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
44
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
45
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
45
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
46
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
47
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
47
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
47
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
47
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
47
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
47
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
47
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
48
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
48
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
48
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
50
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
50
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
51
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
51
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
51
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
51
Κατεύθυνση Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας
52
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
52
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
52
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
52
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
52
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
52
Κατεύθυνση Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης
53
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
53
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
53
ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών
54
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Κατεύθυνση Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
55
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
55
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
55
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
55
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
55
Κατεύθυνση Λοιμωξιολογία
56
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
56
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
56
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
56
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
57
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
57
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
57
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
57
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
57
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
58
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
59
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
59
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
59
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
59
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
60
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
60
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
60
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
60
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
61
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
63
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
64
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
64
Κατεύθυνση Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση
65
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
65
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
65
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
66
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
66
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
66
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
66
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
66
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
67
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
68
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
68
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
69
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
69
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
69
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
70
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
70
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
71
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
72
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
73
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
73
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
75
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
75
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
75
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
75
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
75
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
75
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
75
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
76
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
76
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
77
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
79
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
79
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
79
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
82
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
83
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
83
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
84
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
84
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
84
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
84
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
86
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
87
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
88
Τμήμα Θεολογίας
89
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
92
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
94
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
95
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
96
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
96
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
97
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
101
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
103
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
105
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
105
Τμήμα Φαρμακευτικής
107
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
108
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
110
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
113
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
114
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
116
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
116
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
116
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
118
Τμήμα Φιλολογίας
118
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
121
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
122
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
123
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
123
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
124
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
131
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
134
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
137
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
138
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
143
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
145
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
146
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
148
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
149
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
152
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
156
Κατεύθυνση Λογιστική
158
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
158
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
164
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
165
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
177
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
178
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
184
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
188
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
191
Τομέας Βασικών Επιστημών
196
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
197
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
205
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
209
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
213
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
225
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
227
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
233
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
247
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
261
Τμήμα Φυσικής
263
Τμήμα Βιολογίας
266
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
272
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
285
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
290
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
296
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
332
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
348
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
360
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
360
Τμήμα Νομικής
419
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
432
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
479
Τομέας Χειρουργικής
494
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
504
Τομέας Παθολογίας
567
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
671
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
692
Πληροφορική
884
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
939
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1295
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Τμήμα Χημείας
1376
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1518
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
1673
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
1680
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
2674
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
2862
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Σχολή Νομική
5237
Τμήμα Ιατρικής
5283
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8402
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
10700
Σχολή Φιλοσοφική
10777
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
14014
Ιστορικό Αρχείο
22866
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
81932