Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Κατεύθυνση Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Διάγνωση, σύγχρονη θεραπεία και έρευνα
5
Κατεύθυνση Νερό σε συνθήκες έλλειψης
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Ιδιωτικό Δίκαιο
5
Κατεύθυνση Προηγμένη Νεογνολογική Νοσηλευτική Φροντίδα
5
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική
5
ΠΜΣ Αναζωογόνηση
5
Κατεύθυνση Λειτουργική-Αγιολογία
5
Κατεύθυνση Βιοηθική των Θρησκειών
5
Κατεύθυνση Θρησκειολογία
5
Κατεύθυνση Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα
5
ΠΜΣ Εμπορικό Δίκαιο
5
Κατεύθυνση Κλιματικές Μεταβολές και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία: Δημόσια Υγεία
5
Κατεύθυνση Μετάφραση
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
ΠΜΣ Κοραής (Νεοελληνική Φιλολογία)
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Κατεύθυνση Ιστορία του Δικαίου
5
Κατεύθυνση Εργοφυσιολογία
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Σεισμολογία
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
5
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Κατεύθυνση Λαϊκός πολιτισμός και λογοτεχνία
6
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία
6
Τμήμα Κοινωνιολογίας
6
Κατεύθυνση Προληπτική και Κλινική Καρδιολογία
6
Κατεύθυνση Εκκλησία, Διαθρησκειακός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις
6
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών
6
Κατεύθυνση Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Κατεύθυνση Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου
6
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικής Γραμματείας: Εκκλησιαστική Ιστορία
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
Κατεύθυνση Παιδαγωγικό πεδίο
6
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές Σπουδές
6
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Αθλητική Φυσικοθεραπεία
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Νέες Τεχνολογίες Χειρουργικής Πεπτικού, Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές, Βαρϊατρική Χειρουργική
7
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική και Βιοϋλικά στην Ορθοπαιδική
7
Κατεύθυνση Συστηματική Θεολογία και Επιστήμες της Αγωγής
7
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ
7
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
7
Κατεύθυνση Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη
7
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία
7
Κατεύθυνση Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
7
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
7
Κατεύθυνση Χριστιανικής Λατρείας: Λειτουργική
7
Κατεύθυνση Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός
7
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
7
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Κατεύθυνση Ορυκτολογία και Πετρολογία
7
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Διαστημική Τεχνολογία
8
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)
8
Κατεύθυνση Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία
8
Κατεύθυνση Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη
8
Κατεύθυνση Εκτέλεση / Ερμηνεία της Jazz Μουσικής και Νέες Τεχνολογίες
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
Κατεύθυνση Ηθική
8
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Γεωφυσική
8
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
8
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
8
Κατεύθυνση Θρησκευτικός Τουρισμός
9
Κατεύθυνση Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Εκκλησιαστική Ιστορία και Δογματική Θεολογία
9
Κατεύθυνση Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
9
Κατεύθυνση Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
9
ΠΜΣ Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
9
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
9
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
9
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου (παλαιά κατεύθυνση)
9
Κατεύθυνση Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική
9
Κατεύθυνση Επείγουσα Θεραπεία Παίδων
9
Κατεύθυνση Χριστιανικής Αγωγής, Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας: Επικοινωνιακή Θεολογία
9
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
9
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
9
Τομέας Διεθνών Σπουδών
9
Κατεύθυνση Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής
9
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Κατεύθυνση Ερμηνευτικής Θεολογίας
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
9
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
9
Κατεύθυνση Βιοτεχνολογία
10
Κατεύθυνση Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών
10
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική
10
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική
10
Κατεύθυνση Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση
10
Κατεύθυνση Αρχαία Ιστορία
10
Κατεύθυνση Λογοτεχνία και Πολιτισμός
10
Κατεύθυνση Βιβλικών Σπουδών: Καινή Διαθήκη
10
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
10
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
10
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
10
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
10
Κατεύθυνση Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
10
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
10
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
10
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
10
Κατεύθυνση Μυοσκελετική Ογκολογία: Διάγνωση-Θεραπεία-Έρευνα
11
Κατεύθυνση Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
11
Κατεύθυνση Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών
11
Κατεύθυνση Ειδησεογραφική Κάλυψη των Προσφυγικών Ροών
11
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
11
Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
11
Κατεύθυνση Ιστορία της Τέχνης
11
Κατεύθυνση Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Περιβάλλον
11
Κατεύθυνση Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στον Αθλητισμό
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
11
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
11
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
11
Κατεύθυνση Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
Κατεύθυνση Ανακουφιστική Φροντίδα Ενηλίκων
12
Κατεύθυνση Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική
12
Κατεύθυνση Το Ελληνικό Στοιχείο στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων
12
Κατεύθυνση Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες
12
Κατεύθυνση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
12
Κατεύθυνση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό
12
Κατεύθυνση Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
12
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
12
Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
12
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
12
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
12
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
12
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
12
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
12
Τομέας Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων
12
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
13
Κατεύθυνση Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση
13
Κατεύθυνση Διδασκαλία και Μάθηση
13
Κατεύθυνση Ιστορία του Δικαίου
13
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
13
Γλωσσολογία
13
Κατεύθυνση Νοητικές Νευροεπιστήμες
13
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
13
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
14
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ
14
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γεωλογία - Γεωφυσική
14
Κατεύθυνση Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
14
Κατεύθυνση Λαογραφικές Σπουδές - Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
14
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
14
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
14
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
14
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
14
Κατεύθυνση Γλωσσική Τεχνολογία
15
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
15
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός του 19ου και 20ου Αιώνα
15
Τμήμα Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
15
Κατεύθυνση Πατερικές και Ιστορικές Σπουδές - Χριστιανική Αρχαιολογία
15
Κατεύθυνση Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία
15
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
15
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
15
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
15
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
15
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
15
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
15
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
15
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
16
Κατεύθυνση Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση
16
Κατεύθυνση Δικτύωση Υπολογιστών
16
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
16
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
16
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
16
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
16
Κατεύθυνση Λογοτεχνία
16
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
16
Κατεύθυνση Τεκτονική
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
16
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
16
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
16
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Κυβερνοψυχολογία
17
Κατεύθυνση Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών
17
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
17
Κατεύθυνση Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου
17
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία
17
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»
17
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
17
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
17
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
17
Κατεύθυνση Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα
18
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ηθική
18
Κατεύθυνση Εμβρυομητρική Ιατρική
18
Κατεύθυνση Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
18
Κατεύθυνση Νεφρολογική Νοσηλευτική
18
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
18
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
18
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
18
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
18
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
18
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
Κατεύθυνση Ερμηνεία της Έντεχνης Μουσικής
19
Κατεύθυνση Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών
19
Κατεύθυνση Δραματουργία και Παράσταση
19
Κατεύθυνση Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα
19
Κατεύθυνση Smart Telecom and Sensing Networks (SMARTNET)
19
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
19
Κατεύθυνση Γερμανική Λογοτεχνία - Ελληνογερμανικές Σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
19
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
19
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
19
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
19
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
19
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
19
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας
20
Κατεύθυνση Φυσική Αποκατάσταση-Χειροθεραπεία
20
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η)
20
Κατεύθυνση Jazz μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες
20
Κατεύθυνση Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ
20
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
20
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
20
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
21
Κατεύθυνση Φαρμακολογία
21
Κατεύθυνση Εσωτερικός Έλεγχος
21
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών
21
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
21
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία
22
Κατεύθυνση Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας
22
Κατεύθυνση Πολιτική Φιλοσοφία
22
Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
22
Κατεύθυνση Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
22
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
23
Κατεύθυνση Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων
23
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
23
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
23
Κατεύθυνση Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία
23
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
23
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
23
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
23
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
23
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
23
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
23
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
23
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
24
Τμήμα Ψυχολογίας
24
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο
25
Κατεύθυνση Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
25
Κατεύθυνση Μετάφραση
25
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
25
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
25
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
25
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
25
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
25
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
25
Κατεύθυνση Διδακτική του θεάτρου
26
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Ιστορία
26
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
26
Κατεύθυνση Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία
26
Κατεύθυνση Προπονητική Αθλημάτων
26
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
26
Κατεύθυνση Ιστορικών Σπουδών
26
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
26
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
26
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
26
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
26
Τμήμα Γενικό
27
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
27
Κατεύθυνση Εκπαίδευση-Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους
27
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
27
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
27
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές
27
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
27
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
27
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
27
Κατεύθυνση Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
28
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
28
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα
28
Κατεύθυνση Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα
28
Κατεύθυνση Θεραπευτική-Ιαματική Άσκηση
28
Κατεύθυνση Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων
28
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (H/A)
28
Κατεύθυνση Science, Technology, Society-Science and Technology Studies
28
Κατεύθυνση Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά
28
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
28
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
28
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
28
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
29
Κατεύθυνση Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής
29
Κατεύθυνση Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα
29
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων
29
Κατεύθυνση Λαογραφία
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Χημεία
30
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές
30
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
30
Κατεύθυνση Άθληση και Υγεία
30
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
30
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
30
Κατεύθυνση Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής
30
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
30
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
30
ΠΜΣ Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
30
Τμήμα Οδοντιατρικής
30
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
31
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
31
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Κατεύθυνση Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)
32
Κατεύθυνση Αστροφυσική
32
Κατεύθυνση Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
32
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
32
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
32
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
32
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
33
Κατεύθυνση Αναπτυξιακή και Εφηβική Ιατρική και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους
33
Κατεύθυνση Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική
33
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
33
Κατεύθυνση Μετάφραση - Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα
33
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
Κατεύθυνση Ψυχολογία
33
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας
33
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
34
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
34
Κατεύθυνση Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
34
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
34
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
34
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
34
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
34
Κατεύθυνση Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
35
Κατεύθυνση Βασική Έρευνα
35
Κατεύθυνση Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
35
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
35
Κατεύθυνση Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
35
Κατεύθυνση Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
35
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
35
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
35
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Κατεύθυνση Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό
36
Κατεύθυνση Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
36
Κατεύθυνση Χειρουργική Νοσηλευτική
36
Κατεύθυνση Κοινοτική Νοσηλευτική
36
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός
36
Κατεύθυνση Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη
36
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
36
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
36
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
36
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
36
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Επικοινωνιακή Διαχείριση Προσφυγικών/Μεταναστευτικών Ροών
37
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
37
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία
37
Κατεύθυνση Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία
37
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
37
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
37
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
37
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
37
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη και Τεχνολογία
38
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
38
Κατεύθυνση Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
38
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
38
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
39
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
39
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
39
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
39
Κατεύθυνση Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
40
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
40
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
40
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
40
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
40
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
40
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
41
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
41
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
41
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
41
Κατεύθυνση Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας
41
Κατεύθυνση Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
42
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
42
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
42
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
43
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
43
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
43
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
43
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος
44
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
44
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
44
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
44
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
44
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευση
45
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
45
Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας
45
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
45
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
45
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
45
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
45
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
45
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
46
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
46
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Παιδιατρική Πνευμονολογία
47
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
47
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
47
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
47
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
47
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
47
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
47
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
48
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
48
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
48
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση
49
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική
49
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
49
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
50
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
50
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
51
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
51
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
51
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
51
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
51
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
52
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
52
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
52
Τμήμα Φιλοσοφίας
53
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
53
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
53
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά
54
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
54
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
55
Κατεύθυνση Αναζωογόνηση
56
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
56
Κατεύθυνση Πολιτική και διαδίκτυο
56
Κατεύθυνση Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας
56
Τμήμα Μαθηματικών
56
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
57
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
57
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
57
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
57
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
57
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
58
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
58
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
58
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
58
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
58
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
59
ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών
60
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
60
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο και Εμπορικές Συναλλαγές
61
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
61
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
61
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
61
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
61
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
61
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
62
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
62
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
62
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
62
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
62
Κατεύθυνση Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική
63
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
65
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
65
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
65
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
66
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
66
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
66
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
66
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
68
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
68
Κατεύθυνση Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
69
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων
69
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
69
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
69
Τμήμα Νοσηλευτικής
69
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
70
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
70
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
71
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
71
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
72
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
72
Κατεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές
73
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
74
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση ποιότητας
75
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
75
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
75
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
75
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
75
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
76
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
77
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
77
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
78
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
78
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
79
Κατεύθυνση Πληροφορική της Υγείας
80
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
80
Κατεύθυνση Ιατρική Καταστροφών-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
81
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
81
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
81
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
81
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
82
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
83
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
83
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
84
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
85
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
89
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
89
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
90
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
91
Κατεύθυνση Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης
92
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
Κατεύθυνση Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
94
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
94
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
96
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Κατεύθυνση Λοιμωξιολογία
97
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
97
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
99
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
99
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
99
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
100
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
101
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
102
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
102
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
103
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
103
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
104
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
106
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
106
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
107
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
108
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
108
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
109
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
110
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
111
Τμήμα Θεολογίας
111
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
114
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
115
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων
116
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
116
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
117
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
119
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
119
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
120
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
122
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
122
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
123
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
124
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
124
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
124
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
124
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
126
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
128
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
136
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
139
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
140
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
141
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
Τμήμα Φαρμακευτικής
142
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
148
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
148
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
149
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
149
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
151
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
152
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
154
Τμήμα Φιλολογίας
154
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
155
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
156
Κατεύθυνση Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση
158
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
158
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
158
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
159
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
162
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
164
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
164
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
170
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
171
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
175
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
176
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
178
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
182
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
185
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
192
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
196
Τομέας Βασικών Επιστημών
196
Κατεύθυνση Λογιστική
197
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
198
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
204
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
207
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
208
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
211
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
239
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
250
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
250
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
252
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
272
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
277
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
285
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
296
Τμήμα Βιολογίας
299
Τμήμα Φυσικής
326
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
328
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
331
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
332
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
343
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
345
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
348
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
365
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
478
Τμήμα Νομικής
487
Τομέας Χειρουργικής
494
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
519
Τομέας Παθολογίας
567
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
592
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
598
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
756
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
940
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
967
Πληροφορική
1146
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Τμήμα Χημείας
1431
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1679
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1927
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
2069
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
2453
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3672
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
3854
Σχολή Νομική
5171
Τμήμα Ιατρικής
5683
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
6370
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8399
Σχολή Φιλοσοφική
10777
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
13453
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
15291
Ιστορικό Αρχείο
22866
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
86787