Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Ιστορικό Αρχείο
25154
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
11189
Σχολή Φιλοσοφική
10785
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8402
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
5850
Σχολή Νομική
5237
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
1008
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
936
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
903
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
756
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
679
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τομέας Παθολογίας
530
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
502
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Τομέας Χειρουργικής
447
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
445
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Πληροφορική
375
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
374
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
311
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
290
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
245
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
236
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
230
Τμήμα Νομικής
226
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
212
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
185
Τομέας Βασικών Επιστημών
183
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
180
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία
178
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
171
Τμήμα Φυσικής
164
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
163
Τμήμα Βιολογίας
154
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
153
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
148
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
146
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
145
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
143
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
142
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
140
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
137
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
133
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
128
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
126
Κατεύθυνση Θρόμβωση - Αιμορραγία - Ιατρική των μεταγγίσεων
124
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
123
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
122
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας - Καρδιολογική Νοσηλευτική
122
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
117
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
109
Τμήμα Χημείας
109
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
104
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
104
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
100
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
99
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
95
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
94
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
93
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
91
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
83
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
81
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
79
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
76
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
74
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
66
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
65
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
64
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
64
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
62
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
62
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
60
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
60
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
59
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
58
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
57
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
56
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
55
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
55
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
54
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
53
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
53
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
52
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
50
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
50
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
49
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
47
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
47
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
46
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
45
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
44
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
43
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
42
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
42
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
41
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
41
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
40
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
39
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
38
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
37
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
37
Τμήμα Φιλολογίας
37
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
36
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
36
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
36
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
34
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
34
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
33
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
33
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
33
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
32
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
32
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
32
Τμήμα Ιατρικής
31
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
31
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
31
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
31
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
31
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
31
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
31
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
30
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
30
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
30
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
29
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
29
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
29
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
28
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
28
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
27
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
27
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
26
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
26
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
26
Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Eπιχειρήσεων
26
Τμήμα Φαρμακευτικής
25
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
25
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
25
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
25
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
25
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
25
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
25
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
24
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
24
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
24
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
23
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
23
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
22
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
22
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
22
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
21
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
21
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
21
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
21
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
20
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
20
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
20
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
20
Τμήμα Μαθηματικών
19
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
19
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
19
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
19
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
19
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
19
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
18
Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
ΠΜΣ Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία
18
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
18
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
18
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
18
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
18
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
18
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
18
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
18
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
17
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
17
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
16
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
16
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική
15
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
15
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
15
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
15
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
15
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
14
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
14
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
14
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
14
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
14
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
14
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
14
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
14
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
13
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
13
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
13
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
13
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
13
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
13
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
13
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
13
Κατεύθυνση Λογιστικής
13
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
13
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
12
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
12
Τμήμα Νοσηλευτικής
12
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
12
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
12
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
12
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
12
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
12
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
12
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
12
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
12
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
11
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
11
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
11
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
11
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
11
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
11
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
10
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
10
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
10
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
10
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
10
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
10
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
10
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
10
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
10
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
10
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
9
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
9
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
9
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
9
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
9
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
9
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
9
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
9
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
9
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
9
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
9
Τομέας Μορφολειτουργικός
9
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
8
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
8
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
8
Κατεύθυνση Τεκτονική
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
8
Κατεύθυνση Λαογραφία
8
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
8
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
8
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
8
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
8
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
8
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
8
Τομέας Διεθνών Σπουδών
8
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
8
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
8
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
8
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
7
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
7
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
7
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
7
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
7
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
7
Τμήμα Ψυχολογίας
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
7
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
7
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
7
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
7
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
6
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
6
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
6
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
6
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
6
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
6
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
6
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
6
Κατεύθυνση Ψυχολογία
6
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
6
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
6
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
6
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
6
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
Κατεύθυνση Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία
6
Κατεύθυνση Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Έρευνα
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
6
Τμήμα Οδοντιατρικής
5
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
5
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
5
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
5
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
5
Κατεύθυνση Ηθική
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
5