Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Κατεύθυνση Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
5
Κατεύθυνση Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών
5
Κατεύθυνση Διδασκαλία και Μάθηση
5
Κατεύθυνση Ειδησεογραφική Κάλυψη των Προσφυγικών Ροών
5
Κατεύθυνση Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Εκκλησιαστική Ιστορία και Δογματική Θεολογία
5
Κατεύθυνση Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη
5
Κατεύθυνση Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα
5
ΠΜΣ Εμπορικό Δίκαιο
5
Κατεύθυνση Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
5
Κατεύθυνση Αρχαία Ιστορία
5
Κατεύθυνση Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
5
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικής Γραμματείας: Εκκλησιαστική Ιστορία
5
Κατεύθυνση Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία: Δημόσια Υγεία
5
Κατεύθυνση Μετάφραση
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Κατεύθυνση Εργοφυσιολογία
5
Κατεύθυνση Αθλητική Φυσικοθεραπεία
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Σεισμολογία
5
Κατεύθυνση Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
5
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Κατεύθυνση Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική
6
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης
6
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική
6
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
6
Κατεύθυνση Αναπτυξιακή και Εφηβική Ιατρική και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους
6
Κατεύθυνση Θρησκευτικός Τουρισμός
6
Κατεύθυνση Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου
6
Κατεύθυνση Νεφρολογική Νοσηλευτική
6
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών
6
Κατεύθυνση Δραματουργία και Παράσταση
6
Κατεύθυνση Ιστορία του Δικαίου
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
6
Κατεύθυνση Λογοτεχνία και Πολιτισμός
6
Κατεύθυνση Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου
6
Κατεύθυνση Χριστιανικής Αγωγής, Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας: Επικοινωνιακή Θεολογία
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
Κατεύθυνση Παιδαγωγικό πεδίο
6
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές Σπουδές
6
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
6
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
6
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Ορυκτολογία και Πετρολογία
6
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
7
Κατεύθυνση Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων
7
Κατεύθυνση Πατερικές και Ιστορικές Σπουδές - Χριστιανική Αρχαιολογία
7
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ
7
Κατεύθυνση Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
7
Κατεύθυνση Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική
7
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
7
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Ερμηνευτικής Θεολογίας
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Κατεύθυνση Ερμηνεία της Έντεχνης Μουσικής
8
Κατεύθυνση Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)
8
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική
8
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ
8
Κατεύθυνση Διδακτική του θεάτρου
8
Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
8
Κατεύθυνση Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
8
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
8
Κατεύθυνση Εκτέλεση / Ερμηνεία της Jazz Μουσικής και Νέες Τεχνολογίες
8
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
Κατεύθυνση Ηθική
8
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
8
Κατεύθυνση Γεωφυσική
8
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
8
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας
9
Κατεύθυνση Πολιτική Φιλοσοφία
9
Κατεύθυνση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
9
Κατεύθυνση Ιστορία της Τέχνης
9
Κατεύθυνση Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
9
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου (παλαιά κατεύθυνση)
9
Κατεύθυνση Βιβλικών Σπουδών: Καινή Διαθήκη
9
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
9
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
9
Τομέας Διεθνών Σπουδών
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Κατεύθυνση Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα
10
Κατεύθυνση Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
10
Κατεύθυνση Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
10
Κατεύθυνση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό
10
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός
10
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
10
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
10
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
10
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
10
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
10
Κατεύθυνση Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
11
Κατεύθυνση Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών
11
Κατεύθυνση Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Νοητικές Νευροεπιστήμες
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
11
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
11
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
Κατεύθυνση Το Ελληνικό Στοιχείο στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Εκπαίδευση-Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους
12
Κατεύθυνση Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική
12
Κατεύθυνση Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση
12
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η)
12
Κατεύθυνση Φαρμακολογία
12
Κατεύθυνση Εσωτερικός Έλεγχος
12
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων
12
Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
12
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
12
Κατεύθυνση Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
12
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
12
Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
12
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
12
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
12
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
12
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
12
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
12
Τομέας Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων
12
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
13
Κατεύθυνση Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων
13
Κατεύθυνση Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα
13
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Χημεία
13
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών
13
Κατεύθυνση Δικτύωση Υπολογιστών
13
Γλωσσολογία
13
Κατεύθυνση Λαογραφικές Σπουδές - Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού
13
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
13
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Κατεύθυνση Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό
14
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
14
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
14
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
14
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Ιστορία
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
14
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Γερμανική Λογοτεχνία - Ελληνογερμανικές Σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
14
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
14
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
14
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
14
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
14
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
14
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
14
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Κατεύθυνση Προπονητική Αθλημάτων
15
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
15
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
15
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
15
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
15
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
15
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
15
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
15
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Κατεύθυνση Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής
16
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
16
Κατεύθυνση Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα
16
Κατεύθυνση Αναζωογόνηση
16
Κατεύθυνση Θεραπευτική-Ιαματική Άσκηση
16
Κατεύθυνση Κοινοτική Νοσηλευτική
16
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (H/A)
16
Κατεύθυνση Jazz μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες
16
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές
16
Κατεύθυνση Μετάφραση
16
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»
16
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
16
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
16
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
16
Κατεύθυνση Λογοτεχνία
16
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
16
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
16
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
16
Κατεύθυνση Τεκτονική
16
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
16
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
16
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
16
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
16
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
16
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
17
Κατεύθυνση Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα
17
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
17
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
17
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
17
Κατεύθυνση Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
17
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές
17
Κατεύθυνση Άθληση και Υγεία
17
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
17
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
17
Κατεύθυνση Φυσική Αποκατάσταση-Χειροθεραπεία
18
Κατεύθυνση Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη
18
Κατεύθυνση Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία
18
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
18
Κατεύθυνση Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
18
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
18
Τμήμα Ψυχολογίας
18
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
19
Κατεύθυνση Smart Telecom and Sensing Networks (SMARTNET)
19
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
19
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
19
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
19
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
20
Κατεύθυνση Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
20
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
20
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός
20
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
20
Κατεύθυνση Science, Technology, Society-Science and Technology Studies
20
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
20
Κατεύθυνση Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά
20
Κατεύθυνση Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ
20
Κατεύθυνση Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
20
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
20
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
20
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση Χειρουργική Νοσηλευτική
21
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
21
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
21
Κατεύθυνση Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία
21
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
21
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
21
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων
22
Κατεύθυνση Επικοινωνιακή Διαχείριση Προσφυγικών/Μεταναστευτικών Ροών
22
Κατεύθυνση Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
22
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
22
Κατεύθυνση Ιστορικών Σπουδών
22
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
22
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
22
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση
23
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
23
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
23
Κατεύθυνση Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
23
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
23
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
23
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
23
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
23
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
23
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο και Εμπορικές Συναλλαγές
24
Κατεύθυνση Βασική Έρευνα
24
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
24
Κατεύθυνση Αστροφυσική
24
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
24
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
24
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
24
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
24
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Τμήμα Γενικό
25
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία
25
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη και Τεχνολογία
25
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
25
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
25
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
25
Κατεύθυνση Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική
25
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
25
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
25
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
25
Κατεύθυνση Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
26
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
26
Κατεύθυνση Λαογραφία
26
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
26
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
26
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
26
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
26
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
26
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
26
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
27
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
27
Κατεύθυνση Μετάφραση - Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα
27
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
27
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
27
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
28
Κατεύθυνση Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία
28
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
28
Κατεύθυνση Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
28
Τμήμα Οδοντιατρικής
28
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Κατεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές
30
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος
30
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
30
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
30
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
30
ΠΜΣ Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
30
Κατεύθυνση Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
31
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
31
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
31
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
31
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Κατεύθυνση Παιδιατρική Πνευμονολογία
32
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
32
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
32
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
32
Κατεύθυνση Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
Κατεύθυνση Ψυχολογία
33
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας
33
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
34
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
34
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
34
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
34
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
34
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
34
Κατεύθυνση Πληροφορική της Υγείας
35
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
35
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
35
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
35
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Κατεύθυνση Πολιτική και διαδίκτυο
36
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
36
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
36
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
36
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων
37
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
37
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
37
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
37
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
37
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
37
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
38
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
38
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
38
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
38
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
39
Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας
39
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
39
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
39
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
39
Τμήμα Μαθηματικών
39
Τμήμα Φιλοσοφίας
40
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
40
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
40
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
40
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
41
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
41
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση ποιότητας
42
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
42
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
42
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
42
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
42
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
42
Κατεύθυνση Ιατρική Καταστροφών-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
43
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
43
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
43
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
43
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
43
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
43
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
44
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
44
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά
45
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
45
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
45
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
45
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
45
Κατεύθυνση Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
46
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
46
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
47
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
47
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
47
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
47
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
47
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
47
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
48
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
48
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
48
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
48
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
48
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
48
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
49
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
50
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
50
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
50
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
50
Τμήμα Νοσηλευτικής
50
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
Κατεύθυνση Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
51
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
51
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
51
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
51
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
51
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
52
Κατεύθυνση Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας
52
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
52
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
52
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
52
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
54
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
55
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
55
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
55
Κατεύθυνση Λοιμωξιολογία
56
ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών
56
Κατεύθυνση Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης
56
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
56
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
56
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
56
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
56
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
57
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
57
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
57
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
57
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
58
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
59
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
59
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
60
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
60
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
60
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
61
Κατεύθυνση Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
61
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
61
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
61
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
63
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
64
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
64
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
66
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
66
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
66
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
67
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
67
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
68
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
69
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
69
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
69
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
70
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
70
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
70
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
70
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
70
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
70
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
71
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
72
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
72
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
73
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
74
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
75
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
75
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
75
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
75
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
75
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
76
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
77
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
77
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
78
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
78
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
78
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
79
Κατεύθυνση Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση
80
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
80
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
80
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
81
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
81
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
82
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
83
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
84
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
84
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
86
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
87
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
87
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
88
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
89
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
89
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
92
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
94
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
Τμήμα Θεολογίας
95
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
96
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
96
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
101
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
101
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
102
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
104
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
105
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
108
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
110
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
114
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
117
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
117
Τμήμα Φαρμακευτικής
117
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Τμήμα Φιλολογίας
121
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
122
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
123
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
123
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
125
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
125
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
126
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
126
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
127
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
127
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
132
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
134
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
138
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
138
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
139
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
146
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
149
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
149
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
150
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
152
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
154
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
156
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
158
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
169
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
173
Κατεύθυνση Λογιστική
178
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
179
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
183
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
184
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
192
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
196
Τομέας Βασικών Επιστημών
196
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
197
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
206
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
210
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
225
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
230
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
235
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
241
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
247
Τμήμα Φυσικής
271
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
272
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
274
Τμήμα Βιολογίας
274
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
299
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
302
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
308
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
335
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
348
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
360
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
362
Τμήμα Νομικής
435
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
441
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Τομέας Χειρουργικής
494
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
505
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
529
Τομέας Παθολογίας
567
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
692
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
820
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
939
Πληροφορική
951
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1337
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Τμήμα Χημείας
1384
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1563
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
1758
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
1825
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
2876
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
3222
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Σχολή Νομική
5237
Τμήμα Ιατρικής
5359
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8402
Σχολή Φιλοσοφική
10777
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
11166
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
14249
Ιστορικό Αρχείο
22866
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
81932