Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Ιστορικό Αρχείο
25133
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
12083
Σχολή Φιλοσοφική
10786
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8423
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
7352
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Σχολή Νομική
5237
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
1918
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1375
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
1153
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
938
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
936
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
906
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
678
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τομέας Παθολογίας
565
Πληροφορική
524
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
513
Τομέας Χειρουργικής
494
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
346
Τμήμα Νομικής
345
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
334
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
323
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
317
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
309
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
288
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
271
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
233
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
221
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
212
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
211
Τομέας Βασικών Επιστημών
195
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
194
Τμήμα Φυσικής
191
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
191
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
189
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
189
Τμήμα Βιολογίας
182
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
167
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
164
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
161
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
156
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
154
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
153
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
149
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
148
Τμήμα Χημείας
147
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
133
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
123
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
123
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
120
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
116
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
115
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
110
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
109
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
108
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
107
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
106
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
101
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
101
Τμήμα Ιατρικής
100
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
97
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
94
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
89
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
86
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
85
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
85
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
80
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
77
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
77
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
75
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
75
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
74
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
74
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
74
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
74
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
74
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
73
Κατεύθυνση Λογιστικής
72
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
70
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
68
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
67
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
67
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
67
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
67
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
67
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
66
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
66
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
65
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
65
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
65
Τμήμα Φιλολογίας
64
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
62
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
62
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
60
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
57
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
56
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
56
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
56
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
56
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
55
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
55
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
55
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
54
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
52
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
52
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
51
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
51
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
51
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
50
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
50
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
50
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
49
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
49
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
48
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
48
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
47
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
47
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
46
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
46
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
46
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
46
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
45
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
44
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
44
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
44
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
43
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
42
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
42
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
42
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
42
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
42
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
41
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
40
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
39
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
39
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
38
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
38
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
38
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
37
Τμήμα Φαρμακευτικής
36
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
36
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
36
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
36
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
36
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
36
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
36
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
35
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
35
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
35
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
35
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
35
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
35
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
34
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
34
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
34
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
34
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
34
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
34
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
33
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
32
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
32
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
32
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
32
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
31
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
31
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
31
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
30
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
30
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
29
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
29
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
28
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
28
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
28
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
27
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
27
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
27
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
27
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
27
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
26
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
26
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
26
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
26
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
26
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
26
Τμήμα Μαθηματικών
25
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
25
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
25
Τμήμα Νοσηλευτικής
25
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
25
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
25
Κατεύθυνση Ψυχολογία
25
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
25
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
25
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
24
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
24
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
24
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
23
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
23
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
23
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
23
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
23
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
23
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
23
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
23
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
22
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
22
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
22
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
22
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
22
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
22
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
22
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
22
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
22
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
22
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
22
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
21
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
21
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
20
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
20
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
20
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
19
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
19
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
19
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
19
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
19
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
19
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
19
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
18
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
18
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
18
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
18
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
18
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
18
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
18
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
18
Τομέας Μορφολειτουργικός
18
Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας
18
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
17
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
17
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
16
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
16
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
16
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
16
Κατεύθυνση Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας
16
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
16
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
15
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
15
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
15
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
15
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
15
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
15
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
15
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
15
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
15
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
15
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
15
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
15
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
14
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
14
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
14
Κατεύθυνση Λαογραφία
14
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
14
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
14
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
14
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
14
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
14
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
14
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
14
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
14
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
13
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
13
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
13
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
13
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
13
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
13
Κατεύθυνση Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
13
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
13
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
13
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
12
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
12
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
12
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
12
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
12
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
12
Κατεύθυνση Τεκτονική
12
Κατεύθυνση Ιστορικών Σπουδών
12
Τμήμα Ψυχολογίας
12
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
12
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
12
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
12
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
12
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
12
Κατεύθυνση Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία
12
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
12
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
12
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
11
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
11
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
11
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά
11
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
10
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
10
Τμήμα Θεολογίας
10
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
10
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
10
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
10
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
10
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
10
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
10
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
10
Λογοτεχνία
10
Γλωσσολογία
10
Τμήμα Οδοντιατρικής
9
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
9
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Κατεύθυνση Λογοτεχνία
9
Τομέας Διεθνών Σπουδών
9
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
9
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
9
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
8
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
8
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
8
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
8
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
8
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
8
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
8
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
7
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
7
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
7
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
7
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
7
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
7
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
7
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
7
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
6
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
6
Κατεύθυνση Ηθική
6
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
6
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
6
Κατεύθυνση Μετάφραση
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Κατεύθυνση Φυσική Αποκατάσταση-Χειροθεραπεία
6
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
5
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Γεωφυσική
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Ερμηνευτικής Θεολογίας
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία: Δημόσια Υγεία
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»
5
Κατεύθυνση Λαογραφικές Σπουδές - Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού
5
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
5
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου (παλαιά κατεύθυνση)
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
5
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη και Τεχνολογία
5