Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Ιστορικό Αρχείο
25134
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
12136
Σχολή Φιλοσοφική
10786
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8423
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
7432
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Σχολή Νομική
5237
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
1921
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1430
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
1161
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
977
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
938
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
938
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
719
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τομέας Παθολογίας
567
Πληροφορική
553
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
515
Τομέας Χειρουργικής
495
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
349
Τμήμα Νομικής
347
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
340
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
323
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
323
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
320
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
297
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
272
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
233
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
224
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
222
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
214
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
198
Τομέας Βασικών Επιστημών
195
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
194
Τμήμα Φυσικής
192
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
191
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
189
Τμήμα Βιολογίας
186
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
167
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
165
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
161
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
156
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
156
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
155
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
153
Τμήμα Χημείας
148
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
148
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
133
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
129
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
124
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
123
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
120
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
117
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
110
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
109
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
109
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
109
Τμήμα Ιατρικής
106
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
106
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
103
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
101
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
98
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
94
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
94
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
91
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
89
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
88
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
81
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
78
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
77
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
76
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
75
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
75
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
74
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
74
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
74
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
74
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
72
Κατεύθυνση Λογιστικής
72
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
70
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
70
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
70
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
69
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
68
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
67
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
67
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
67
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
66
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
65
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
65
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
65
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
64
Τμήμα Φιλολογίας
64
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
62
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
60
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
60
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
59
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
56
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
56
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
56
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
55
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
55
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
55
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
54
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
53
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
52
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
52
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
52
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
51
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
51
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
51
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
50
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
50
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
49
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
49
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
48
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
48
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
48
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
47
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
47
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
47
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
47
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
46
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
46
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
44
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
44
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
44
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
43
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
42
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
42
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
42
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
42
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
41
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
41
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
41
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
40
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
39
Τμήμα Φαρμακευτικής
38
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
38
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
38
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
37
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
37
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
37
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
37
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
36
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
36
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
36
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
35
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
35
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
35
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
35
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
35
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
35
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
35
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
35
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
34
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
34
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
34
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
34
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
34
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
34
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
33
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
32
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
32
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
32
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
32
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
31
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
31
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
31
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
30
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
30
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
29
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
29
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
29
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
28
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
28
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
28
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
27
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
27
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
27
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
27
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
27
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
27
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
26
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
26
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
26
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
26
Κατεύθυνση Ψυχολογία
26
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
26
Τμήμα Μαθηματικών
25
Τμήμα Νοσηλευτικής
25
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
25
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
25
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
25
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
24
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
24
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
24
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
24
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
23
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
23
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
23
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
23
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
23
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
23
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
23
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
23
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
23
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
23
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
23
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
22
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
22
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
22
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
22
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
22
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
22
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
22
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
22
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
21
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
20
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
20
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
20
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
20
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
20
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
19
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
19
Τομέας Μορφολειτουργικός
19
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
19
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
19
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
19
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
19
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
18
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
18
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
18
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
18
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
18
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
18
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
18
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
18
Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας
18
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
17
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
17
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
16
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
16
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
16
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
16
Κατεύθυνση Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας
16
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
16
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
15
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
15
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
15
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
15
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
15
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
15
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
15
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
15
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
15
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
15
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
15
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
15
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
15
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
14
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
14
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
14
Κατεύθυνση Λαογραφία
14
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
14
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
14
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
14
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
14
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
14
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
14
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
13
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
13
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
13
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
13
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
13
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
13
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
13
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
13
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
13
Κατεύθυνση Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
13
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
13
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
13
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
13
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
12
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
12
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
12
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
12
Κατεύθυνση Τεκτονική
12
Κατεύθυνση Ιστορικών Σπουδών
12
Τμήμα Ψυχολογίας
12
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
12
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
12
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
12
Κατεύθυνση Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία
12
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
12
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
12
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
11
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
11
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
11
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
11
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά
11
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
10
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
10
Τμήμα Θεολογίας
10
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
10
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
10
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
10
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
10
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
10
Λογοτεχνία
10
Γλωσσολογία
10
Τμήμα Οδοντιατρικής
9
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
9
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
9
Κατεύθυνση Λογοτεχνία
9
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
9
Τομέας Διεθνών Σπουδών
9
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
9
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
9
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
9
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
8
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
8
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
8
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
8
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
8
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
8
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
7
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
7
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
7
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
7
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
7
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
7
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
7
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
7
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
6
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
6
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
6
Κατεύθυνση Ηθική
6
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
6
Κατεύθυνση Λαογραφικές Σπουδές - Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού
6
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
6
Κατεύθυνση Μετάφραση
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Κατεύθυνση Φυσική Αποκατάσταση-Χειροθεραπεία
6
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
5
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Γεωφυσική
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Ερμηνευτικής Θεολογίας
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία: Δημόσια Υγεία
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»
5
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
5
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου (παλαιά κατεύθυνση)
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
5
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη και Τεχνολογία
5