Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Ιστορικό Αρχείο
26175
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
12782
Σχολή Φιλοσοφική
10777
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
8502
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8402
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Σχολή Νομική
5237
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
2226
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1800
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
1298
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
1195
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1148
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
938
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
926
Πληροφορική
669
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
581
Τομέας Παθολογίας
567
Τομέας Χειρουργικής
494
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
454
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
390
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
377
Τμήμα Νομικής
365
Τμήμα Χημείας
364
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
350
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
349
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
317
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Τμήμα Ιατρικής
286
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
286
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
272
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
251
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
249
Τμήμα Βιολογίας
240
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
238
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
231
Τμήμα Φυσικής
213
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
212
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
211
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
200
Τομέας Βασικών Επιστημών
196
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
183
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
179
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
174
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
174
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
173
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
168
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
165
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
155
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
151
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
149
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
145
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
145
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
142
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
137
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
136
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
134
Κατεύθυνση Λογιστική
131
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
123
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
121
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
120
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
120
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
117
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
116
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
115
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
113
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
111
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
108
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
108
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
107
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
94
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
93
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
91
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
91
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
87
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
82
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
81
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
79
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
79
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
79
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
79
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
77
Τμήμα Φιλολογίας
77
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
76
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
76
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
75
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
75
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
75
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
75
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
74
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
72
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
70
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
70
Τμήμα Φαρμακευτικής
69
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
68
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
67
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
66
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
66
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
66
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
66
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
66
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
65
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
65
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
65
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
63
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
63
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
62
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
61
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
60
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
60
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
57
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
57
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
57
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
56
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
56
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
56
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
56
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
56
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
56
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
55
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
55
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
55
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
54
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
54
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
53
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
52
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
52
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
52
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
52
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
51
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
51
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
51
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
50
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
50
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
50
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
50
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
49
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
48
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
48
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
48
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
47
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
47
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
47
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
47
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
47
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
46
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
44
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
44
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
44
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
43
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
43
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
43
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
43
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
43
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
42
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
42
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
41
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
41
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
41
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
41
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
40
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
40
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
40
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
40
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
39
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
38
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
38
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
38
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
38
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
38
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
38
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
38
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
38
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
38
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
37
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
37
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
37
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
36
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
36
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
36
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
36
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
35
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
35
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
35
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
35
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
35
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
35
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
35
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
35
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
34
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
34
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
33
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
33
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
33
Κατεύθυνση Ψυχολογία
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
33
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
32
ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών
32
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
31
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
31
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
31
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
30
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
30
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
30
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
30
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Τμήμα Νοσηλευτικής
29
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
29
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
29
Τμήμα Μαθηματικών
28
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
28
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
28
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
28
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
28
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
28
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
28
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
27
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
26
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
26
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
26
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
26
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
26
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
26
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
26
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
26
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
25
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
25
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
25
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
25
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
25
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
25
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
25
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
24
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
24
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
24
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
24
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
24
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
24
Κατεύθυνση Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας
24
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
24
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
23
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
23
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
23
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
23
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
23
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά
23
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
22
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
22
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
22
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
22
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
21
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
21
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
21
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
21
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
21
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Λαογραφία
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
20
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
20
Τμήμα Γενικό
20
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Τμήμα Θεολογίας
19
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
19
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
19
Κατεύθυνση Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
19
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
19
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
18
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
18
Κατεύθυνση Ιστορικών Σπουδών
18
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
18
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
18
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
18
Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας
18
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
18
Τμήμα Οδοντιατρικής
17
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
17
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
17
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
17
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
17
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
17
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
17
Κατεύθυνση Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης
17
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
16
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
16
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
16
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
16
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
16
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
16
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
16
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
16
Κατεύθυνση Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας
16
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
16
Κατεύθυνση Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
16
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
16
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
15
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
15
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
15
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
15
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
15
Τμήμα Ψυχολογίας
15
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
15
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
15
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
15
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
15
Κατεύθυνση Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία
15
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
14
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση ποιότητας
14
Κατεύθυνση Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
14
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
13
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
13
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
13
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
13
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
13
Κατεύθυνση Τεκτονική
13
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
13
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
13
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
13
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
13
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
13
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
13
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
13
Κατεύθυνση Βασική Έρευνα
13
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
13
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
13
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
12
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
12
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
12
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
12
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
12
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
12
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
12
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»
12
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
12
Γλωσσολογία
12
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
12
Κατεύθυνση Παιδιατρική Πνευμονολογία
12
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
11
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
11
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
11
Κατεύθυνση Λαογραφικές Σπουδές - Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού
11
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
11
Λογοτεχνία
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
11
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος
11
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
11
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
11
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
11
Τμήμα Φιλοσοφίας
11
Κατεύθυνση Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
11
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
10
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
10
Κατεύθυνση Λογοτεχνία
10
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
10
Κατεύθυνση Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ
10
Κατεύθυνση Αστροφυσική
10
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
9
Τομέας Διεθνών Σπουδών
9
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
9
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
9
Κατεύθυνση Science, Technology, Society-Science and Technology Studies
9
Κατεύθυνση Φυσική Αποκατάσταση-Χειροθεραπεία
9
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
9
Κατεύθυνση Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση
9
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
8
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
8
Κατεύθυνση Γεωφυσική
8
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
8
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
8
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
8
Κατεύθυνση Ηθική
8
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
8
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
8
Κατεύθυνση Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία
8
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
8
Κατεύθυνση Θεραπευτική-Ιαματική Άσκηση
8
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
7
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Κατεύθυνση Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
7
Κατεύθυνση Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής
7
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
7
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
7
Κατεύθυνση Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
7
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός
7
Κατεύθυνση Νοητικές Νευροεπιστήμες
7
Κατεύθυνση Εκτέλεση / Ερμηνεία της Jazz Μουσικής και Νέες Τεχνολογίες
7
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου (παλαιά κατεύθυνση)
7
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
7
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
7
Κατεύθυνση Προπονητική Αθλημάτων
7
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
7
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
7
Κατεύθυνση Πολιτική και διαδίκτυο
7
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
7
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
7
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
7
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη και Τεχνολογία
7
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία
7
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
7
Κατεύθυνση Πληροφορική της Υγείας
7
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
6
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
6
Κατεύθυνση Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου
6
Κατεύθυνση Μετάφραση
6
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
6
Κατεύθυνση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
6
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ
6
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
5
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Σεισμολογία
5
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Ορυκτολογία και Πετρολογία
5
Κατεύθυνση Αθλητική Φυσικοθεραπεία
5
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου
5
Κατεύθυνση Ερμηνευτικής Θεολογίας
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Μετάφραση
5
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία: Δημόσια Υγεία
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Βιβλικών Σπουδών: Καινή Διαθήκη
5
Κατεύθυνση Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
5
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
5
Κατεύθυνση Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη
5
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών
5
Κατεύθυνση Jazz μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες
5
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
5
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
5
Κατεύθυνση Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα
5
Κατεύθυνση Επικοινωνιακή Διαχείριση Προσφυγικών/Μεταναστευτικών Ροών
5