Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Ιστορικό Αρχείο
25141
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
11788
Σχολή Φιλοσοφική
10786
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8426
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
6781
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Σχολή Νομική
5237
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
1503
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
1157
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
1035
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
938
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
856
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
653
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
607
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τομέας Παθολογίας
552
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
507
Τομέας Χειρουργικής
474
Πληροφορική
459
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Τμήμα Νομικής
336
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
332
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
307
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
307
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
269
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
267
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
265
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
224
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
202
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
197
Τομέας Βασικών Επιστημών
189
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
187
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
186
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
185
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
185
Τμήμα Φυσικής
181
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
175
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
175
Τμήμα Βιολογίας
170
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
162
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
155
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
150
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
148
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
147
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
146
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
143
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
142
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Τμήμα Χημείας
132
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
128
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
120
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
118
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
114
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
110
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
108
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
106
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
101
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
98
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
97
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
96
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
94
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
90
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
84
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
83
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
82
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
76
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
75
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
74
Τμήμα Ιατρικής
73
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
72
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
70
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
70
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
70
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
69
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
69
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
68
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
68
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
68
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
67
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
67
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
67
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
65
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
64
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
63
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
63
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
60
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
60
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
60
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
58
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
56
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
56
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
56
Τμήμα Φιλολογίας
56
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
55
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
54
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
53
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
53
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
52
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
52
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
52
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
51
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
51
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
49
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
49
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
49
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
48
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
48
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
47
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
46
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
45
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
45
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
45
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
44
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
44
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
43
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
43
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
43
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
42
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
42
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
42
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
40
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
40
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
39
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
39
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
38
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
37
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
37
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
36
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
35
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
35
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
35
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
34
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
34
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
34
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
34
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
34
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
34
Τμήμα Φαρμακευτικής
33
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
33
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
33
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
33
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
33
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
32
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
32
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
31
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
30
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
30
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
30
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Eπιχειρήσεων
29
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
28
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
28
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
28
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
28
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
28
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
27
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
27
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
27
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
26
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
26
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
26
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
26
Τμήμα Μαθηματικών
25
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
25
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
25
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
25
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
25
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
25
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
25
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
25
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Τμήμα Νοσηλευτικής
24
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
24
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
24
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
24
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
23
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
23
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
23
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
23
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
22
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
22
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
22
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
22
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
22
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
22
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
22
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
21
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
21
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
21
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
20
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
20
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
19
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
18
Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
18
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
18
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
18
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
18
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
18
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
18
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
18
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
18
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
17
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
17
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
17
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
17
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
17
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
17
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
16
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
16
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
16
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
16
Κατεύθυνση Ψυχολογία
16
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
15
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
15
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
15
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
15
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
15
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
15
Τομέας Μορφολειτουργικός
15
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
15
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
15
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
14
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
14
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
14
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
14
Κατεύθυνση Λογιστικής
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
14
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
13
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Κατεύθυνση Λαογραφία
13
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
13
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
13
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
13
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
13
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
13
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
13
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
13
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
12
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
12
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
12
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
12
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
12
Τμήμα Ψυχολογίας
12
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
12
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
12
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
12
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
12
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
12
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
12
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
11
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
11
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
11
Κατεύθυνση Τεκτονική
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
11
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
11
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
11
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
11
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
10
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
10
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
10
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
10
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
10
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
10
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
10
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
10
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
10
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
10
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
10
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
10
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
10
Κατεύθυνση Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Έρευνα
10
Λογοτεχνία
10
Γλωσσολογία
10
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
9
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
9
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
9
Τομέας Διεθνών Σπουδών
9
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
9
Κατεύθυνση Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
9
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
9
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
9
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
9
Τμήμα Οδοντιατρικής
8
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
8
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
8
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
8
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
8
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
8
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
8
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
7
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
7
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
7
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
7
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
7
Κατεύθυνση Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία
7
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
7
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
6
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
6
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
6
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
6
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
6
Κατεύθυνση Ηθική
6
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
6
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
6
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
6
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
6
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
6
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
5
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Γεωφυσική
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
5
Κατεύθυνση Λογοτεχνία
5
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία: Δημόσια Υγεία
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
5
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
5
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
5
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
5