Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Κατεύθυνση Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών
5
Κατεύθυνση Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση
5
Κατεύθυνση Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών
5
Κατεύθυνση Προληπτική και Κλινική Καρδιολογία
5
Κατεύθυνση Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Εκκλησιαστική Ιστορία και Δογματική Θεολογία
5
Κατεύθυνση Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη
5
Κατεύθυνση Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα
5
ΠΜΣ Εμπορικό Δίκαιο
5
Κατεύθυνση Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
5
Κατεύθυνση Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση
5
Κατεύθυνση Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Περιβάλλον
5
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γεωλογία - Γεωφυσική
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων
5
Κατεύθυνση Επείγουσα Θεραπεία Παίδων
5
Κατεύθυνση Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία: Δημόσια Υγεία
5
Κατεύθυνση Μετάφραση
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Κατεύθυνση Εργοφυσιολογία
5
Κατεύθυνση Αθλητική Φυσικοθεραπεία
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Σεισμολογία
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
5
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Κατεύθυνση Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική
6
Κατεύθυνση Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες
6
Κατεύθυνση Εκκλησία, Διαθρησκειακός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις
6
Κατεύθυνση Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών
6
Κατεύθυνση Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
6
Κατεύθυνση Αρχαία Ιστορία
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
6
Κατεύθυνση Λογοτεχνία και Πολιτισμός
6
Κατεύθυνση Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου
6
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικής Γραμματείας: Εκκλησιαστική Ιστορία
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
Κατεύθυνση Παιδαγωγικό πεδίο
6
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές Σπουδές
6
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
6
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Ορυκτολογία και Πετρολογία
6
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ηθική
7
Κατεύθυνση Ειδησεογραφική Κάλυψη των Προσφυγικών Ροών
7
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική
7
Κατεύθυνση Πατερικές και Ιστορικές Σπουδές - Χριστιανική Αρχαιολογία
7
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ
7
Κατεύθυνση Θρησκευτικός Τουρισμός
7
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία
7
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία
7
Κατεύθυνση Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στον Αθλητισμό
7
Κατεύθυνση Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
7
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
7
Κατεύθυνση Ερμηνευτικής Θεολογίας
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Κατεύθυνση Εμβρυομητρική Ιατρική
8
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική
8
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ
8
Κατεύθυνση Ιστορία του Δικαίου
8
Κατεύθυνση Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
8
Κατεύθυνση Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική
8
Κατεύθυνση Εκτέλεση / Ερμηνεία της Jazz Μουσικής και Νέες Τεχνολογίες
8
Κατεύθυνση Χριστιανικής Αγωγής, Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας: Επικοινωνιακή Θεολογία
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
Κατεύθυνση Ηθική
8
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
8
Κατεύθυνση Γεωφυσική
8
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
8
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
9
Κατεύθυνση Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
9
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
9
Κατεύθυνση Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων
9
Κατεύθυνση Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)
9
Κατεύθυνση Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου
9
Κατεύθυνση Δραματουργία και Παράσταση
9
Κατεύθυνση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
9
Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
9
Κατεύθυνση Ιστορία της Τέχνης
9
Κατεύθυνση Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
9
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου (παλαιά κατεύθυνση)
9
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
9
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
9
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
9
Τομέας Διεθνών Σπουδών
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Κατεύθυνση Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Κατεύθυνση Διδασκαλία και Μάθηση
10
Κατεύθυνση Ερμηνεία της Έντεχνης Μουσικής
10
Κατεύθυνση Νεφρολογική Νοσηλευτική
10
Κατεύθυνση Διδακτική του θεάτρου
10
Κατεύθυνση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό
10
Κατεύθυνση Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
10
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός
10
Κατεύθυνση Βιβλικών Σπουδών: Καινή Διαθήκη
10
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
10
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
10
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
10
Κατεύθυνση Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
10
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
10
Κατεύθυνση Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών
11
Κατεύθυνση Αναπτυξιακή και Εφηβική Ιατρική και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους
11
Κατεύθυνση Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Νοητικές Νευροεπιστήμες
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
11
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
11
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
11
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
12
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
12
Κατεύθυνση Το Ελληνικό Στοιχείο στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Πολιτική Φιλοσοφία
12
Κατεύθυνση Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση
12
Κατεύθυνση Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
12
Κατεύθυνση Εσωτερικός Έλεγχος
12
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
12
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
12
Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
12
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
12
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
12
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
12
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
12
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
12
Τομέας Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων
12
Κατεύθυνση Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας
13
Κατεύθυνση Δικτύωση Υπολογιστών
13
Γλωσσολογία
13
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
13
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης
14
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
14
Κατεύθυνση Φαρμακολογία
14
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών
14
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων
14
Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
14
Κατεύθυνση Λαογραφικές Σπουδές - Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού
14
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
14
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
14
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
14
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
14
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
14
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός του 19ου και 20ου Αιώνα
15
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
15
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
15
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η)
15
Κατεύθυνση Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα
15
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Ιστορία
15
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
15
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
15
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
15
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
15
Κατεύθυνση Γερμανική Λογοτεχνία - Ελληνογερμανικές Σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
15
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
15
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
15
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
15
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
15
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
16
Κατεύθυνση Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας
16
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
16
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα
16
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
16
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
16
Κατεύθυνση Προπονητική Αθλημάτων
16
Κατεύθυνση Μετάφραση
16
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
16
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
16
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
16
Κατεύθυνση Λογοτεχνία
16
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
16
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
16
Κατεύθυνση Τεκτονική
16
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
16
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
16
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
16
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
16
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
16
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
16
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
17
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
17
Κατεύθυνση Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
17
Κατεύθυνση Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική
17
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
17
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές
17
Κατεύθυνση Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
17
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
17
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»
17
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
17
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
17
Κατεύθυνση Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής
18
Κατεύθυνση Εκπαίδευση-Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους
18
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (H/A)
18
Κατεύθυνση Jazz μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες
18
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
18
Κατεύθυνση Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία
18
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
18
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
18
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
Κατεύθυνση Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα
19
Κατεύθυνση Αναζωογόνηση
19
Κατεύθυνση Φυσική Αποκατάσταση-Χειροθεραπεία
19
Κατεύθυνση Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων
19
Κατεύθυνση Smart Telecom and Sensing Networks (SMARTNET)
19
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Χημεία
19
Κατεύθυνση Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
19
Κατεύθυνση Άθληση και Υγεία
19
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
19
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
19
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
19
Τμήμα Ψυχολογίας
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
19
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
19
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
20
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
20
Κατεύθυνση Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη
20
Κατεύθυνση Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ
20
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
20
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
21
Κατεύθυνση Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα
21
Κατεύθυνση Κοινοτική Νοσηλευτική
21
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός
21
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
21
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
21
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
21
Κατεύθυνση Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία
21
Κατεύθυνση Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
21
Κατεύθυνση Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής
21
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
21
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση Θεραπευτική-Ιαματική Άσκηση
22
Κατεύθυνση Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
22
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
22
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
22
Κατεύθυνση Ιστορικών Σπουδών
22
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
22
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
23
Κατεύθυνση Science, Technology, Society-Science and Technology Studies
23
Κατεύθυνση Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
23
Κατεύθυνση Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά
23
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
23
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
23
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
23
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
23
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευση
24
Κατεύθυνση Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό
24
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
24
Κατεύθυνση Αστροφυσική
24
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
24
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
24
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
24
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
24
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
24
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
24
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Επικοινωνιακή Διαχείριση Προσφυγικών/Μεταναστευτικών Ροών
25
Τμήμα Γενικό
25
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
25
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
25
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
25
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
25
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
26
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
26
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
26
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
26
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
26
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
26
Κατεύθυνση Βασική Έρευνα
27
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
27
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
27
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
27
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
27
Κατεύθυνση Λαογραφία
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
27
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
27
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
27
Κατεύθυνση Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
28
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
28
Κατεύθυνση Χειρουργική Νοσηλευτική
28
Κατεύθυνση Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία
28
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
28
Κατεύθυνση Μετάφραση - Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα
28
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
28
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
28
Τμήμα Οδοντιατρικής
28
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία
29
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη και Τεχνολογία
30
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
30
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές
30
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
30
Κατεύθυνση Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
30
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
30
ΠΜΣ Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
30
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
31
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
31
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
31
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
31
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
32
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
32
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
32
Κατεύθυνση Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
33
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος
33
Κατεύθυνση Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας
33
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
Κατεύθυνση Ψυχολογία
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας
33
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
34
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
34
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
34
Κατεύθυνση Παιδιατρική Πνευμονολογία
35
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
35
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
35
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
35
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
35
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
36
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
36
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση
37
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
37
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
37
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
38
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
38
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
38
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
38
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων
39
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
39
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
39
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
39
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
39
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
39
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
39
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
39
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
39
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική
40
Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας
40
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
40
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
40
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Τμήμα Φιλοσοφίας
41
Κατεύθυνση Πολιτική και διαδίκτυο
41
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
41
Κατεύθυνση Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
42
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
42
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
42
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
42
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
42
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο και Εμπορικές Συναλλαγές
43
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
43
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
43
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
43
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
43
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
43
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
43
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
44
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
44
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
44
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
45
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
45
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
45
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
45
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά
46
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση ποιότητας
46
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
46
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές
47
Κατεύθυνση Ιατρική Καταστροφών-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
47
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
47
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
47
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
47
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
47
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
47
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
47
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
47
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
47
Τμήμα Μαθηματικών
47
Κατεύθυνση Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική
48
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
48
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
48
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
48
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
48
Κατεύθυνση Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
49
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
50
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
50
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
50
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
50
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
50
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
51
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
51
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
52
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
52
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων
53
Κατεύθυνση Πληροφορική της Υγείας
53
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
53
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
53
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
53
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
54
Κατεύθυνση Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας
54
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Τμήμα Νοσηλευτικής
54
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
55
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
56
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
56
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
56
ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών
57
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
57
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
57
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
57
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
57
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
57
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
57
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
57
Κατεύθυνση Λοιμωξιολογία
58
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
58
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
58
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
59
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
60
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
60
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
60
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
60
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
61
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
61
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
61
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
62
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
62
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
63
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
64
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
65
Κατεύθυνση Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
65
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
65
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
66
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
66
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
68
Κατεύθυνση Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης
68
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
68
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
68
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
68
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
69
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
69
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
69
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
69
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
70
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
70
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
70
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
71
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
71
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
73
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
74
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
75
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
75
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
75
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
75
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
76
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
77
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
78
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
79
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
79
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
80
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
80
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
81
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
81
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
82
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
83
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
83
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
84
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
84
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
84
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
86
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
86
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
86
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
87
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
87
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
88
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
90
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
91
Κατεύθυνση Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση
92
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
92
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
94
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
95
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
95
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
96
Τμήμα Θεολογίας
96
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
97
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
97
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
97
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
98
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
98
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
100
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
101
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
103
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
103
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
105
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
108
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
109
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
114
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
117
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
118
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
118
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
122
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
123
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
125
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
125
Τμήμα Φαρμακευτικής
125
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
126
Τμήμα Φιλολογίας
127
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
127
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
129
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
130
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
132
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
136
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
140
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
141
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
141
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
147
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
148
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
149
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
149
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
151
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
152
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
153
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
156
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
156
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
158
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
158
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
169
Κατεύθυνση Λογιστική
178
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
179
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
179
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
184
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
185
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
195
Τομέας Βασικών Επιστημών
196
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
201
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
207
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
209
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
214
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
237
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
242
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
245
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
249
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
260
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
272
Τμήμα Βιολογίας
278
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
281
Τμήμα Φυσικής
285
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
304
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
311
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
315
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
337
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
348
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
360
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
424
Τμήμα Νομικής
443
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
458
Τομέας Χειρουργικής
494
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
525
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
544
Τομέας Παθολογίας
567
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
706
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
828
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
940
Πληροφορική
983
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1390
Τμήμα Χημείας
1390
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1620
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
1846
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
2089
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
3158
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
3737
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Σχολή Νομική
5237
Τμήμα Ιατρικής
5413
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8401
Σχολή Φιλοσοφική
10777
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
11644
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
14534
Ιστορικό Αρχείο
22866
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
81932