Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Ιστορικό Αρχείο
25137
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
11349
Σχολή Φιλοσοφική
10785
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8403
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
6144
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Σχολή Νομική
5237
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
1458
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
984
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
946
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
938
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
735
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τομέας Παθολογίας
539
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
507
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
506
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
494
Τομέας Χειρουργικής
455
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Πληροφορική
400
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
319
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
298
Τμήμα Νομικής
292
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
251
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
240
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
239
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
214
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
199
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
197
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
196
Τομέας Βασικών Επιστημών
186
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
182
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
174
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
171
Τμήμα Φυσικής
169
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
161
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
159
Τμήμα Βιολογίας
158
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
158
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
154
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
143
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
139
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
139
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
134
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
131
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
129
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
126
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
122
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
120
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
112
Τμήμα Χημείας
111
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
106
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
106
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
102
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
96
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
94
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
94
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
91
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
88
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
81
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
80
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
79
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
74
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
68
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
67
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
66
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
66
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
65
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
65
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
65
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
64
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
63
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
63
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
63
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
62
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
61
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
61
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
58
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
58
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
56
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
56
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
55
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
55
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
55
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
54
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
54
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
54
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
53
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
53
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
53
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
52
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
51
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
51
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
50
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
49
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
48
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
47
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
47
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
46
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
44
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
44
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
44
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
43
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
42
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
42
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
42
Τμήμα Φιλολογίας
42
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
41
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
41
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
41
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
40
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
40
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
40
Τμήμα Ιατρικής
39
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
39
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
38
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
38
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
36
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
36
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
36
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
35
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
35
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
34
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
34
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
33
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
33
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
32
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
31
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
31
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
31
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
31
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
31
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
30
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
30
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
30
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Eπιχειρήσεων
29
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
29
Τμήμα Φαρμακευτικής
28
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
28
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
28
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
28
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
28
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
26
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
26
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
25
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
25
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
25
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
25
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
25
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
24
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
24
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
24
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
23
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
23
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
23
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
23
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
22
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
22
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
22
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
22
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
21
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
21
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
21
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
21
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
20
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
20
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
20
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
20
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
20
Τμήμα Μαθηματικών
19
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
19
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
19
Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
18
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
17
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
17
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
17
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
17
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
17
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
16
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
16
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
16
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
15
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
15
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
15
Κατεύθυνση Ψυχολογία
15
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
15
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Τμήμα Νοσηλευτικής
14
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
14
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
14
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
14
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
14
Κατεύθυνση Λογιστικής
14
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
14
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
14
Τομέας Μορφολειτουργικός
14
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
14
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
13
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
13
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
13
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
13
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
13
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
13
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
13
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
12
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
12
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
12
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
12
Κατεύθυνση Λαογραφία
12
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
12
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
12
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
12
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
12
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
12
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
12
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
12
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
11
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
11
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
11
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
11
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
11
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
10
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
10
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
10
Κατεύθυνση Τεκτονική
10
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
10
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
10
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
10
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
10
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
10
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
10
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
10
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
10
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
10
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
10
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
10
Κατεύθυνση Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Έρευνα
10
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
10
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
9
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
9
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
9
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
9
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
9
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
9
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Τμήμα Ψυχολογίας
9
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
9
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
9
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
9
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
9
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
9
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
8
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
8
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
8
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
8
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
8
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
8
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
8
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
8
Τομέας Διεθνών Σπουδών
8
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
8
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
7
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
7
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
7
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
7
Κατεύθυνση Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία
7
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
6
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
6
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
6
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
6
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
6
Κατεύθυνση Ηθική
6
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
6
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
6
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
6
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Τμήμα Οδοντιατρικής
5
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
5
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
5
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
5
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
5
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Λογοτεχνία
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
5
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
5