Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Ιστορικό Αρχείο
22892
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
13229
Σχολή Φιλοσοφική
10777
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
9375
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8402
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Σχολή Νομική
5237
Τμήμα Ιατρικής
5111
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
2377
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
2129
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
1403
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
1352
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1323
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Τμήμα Χημείας
1244
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1105
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
938
Πληροφορική
743
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
620
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τομέας Παθολογίας
567
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
550
Τομέας Χειρουργικής
494
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
422
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
403
Τμήμα Νομικής
386
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
357
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
353
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
348
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
323
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
272
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
265
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
259
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
259
Τμήμα Βιολογίας
252
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
242
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
241
Τμήμα Φυσικής
239
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
222
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
209
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
202
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
202
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
197
Τομέας Βασικών Επιστημών
196
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
196
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
189
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
177
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
175
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
174
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
168
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
166
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
155
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
155
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
154
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
154
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
152
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
149
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
148
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
138
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
134
Κατεύθυνση Λογιστική
134
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
132
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
131
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
125
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
123
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
122
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
120
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
118
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
109
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
108
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
108
Τμήμα Φιλολογίας
103
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
101
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
99
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
96
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
96
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
95
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
94
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
94
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
93
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
91
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
91
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
90
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
87
Τμήμα Θεολογίας
85
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
84
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
82
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
82
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
79
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
79
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
79
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
78
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
77
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
77
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
77
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
76
Τμήμα Φαρμακευτικής
75
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
75
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
75
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
75
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
74
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
72
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
70
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
70
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
69
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
68
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
68
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
67
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
67
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
67
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
66
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
66
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
66
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
66
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
65
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
62
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
62
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
62
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
62
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
60
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
60
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
60
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
58
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
57
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
57
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
57
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
56
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
56
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
56
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
56
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
56
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
55
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
55
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
55
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
55
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
55
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
55
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
54
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
54
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
53
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
52
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
52
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
51
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
51
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
51
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
50
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
50
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
50
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
49
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
49
ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών
49
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
48
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
48
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
48
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
48
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
47
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
47
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
47
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
47
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
47
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
47
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
46
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
46
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
45
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
45
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
45
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
45
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
45
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
44
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
44
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
43
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
43
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
42
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
42
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
42
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
42
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
41
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
41
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
41
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
40
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
39
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
39
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
39
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
39
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
38
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
38
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
37
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
37
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
37
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
36
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
36
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
36
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
35
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
35
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
35
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
35
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
35
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
35
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
35
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
35
Κατεύθυνση Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας
35
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
35
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
34
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
34
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
34
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
33
Τμήμα Νοσηλευτικής
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
33
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
33
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
33
Κατεύθυνση Ψυχολογία
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
33
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
33
Κατεύθυνση Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης
33
Τμήμα Μαθηματικών
32
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
32
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
32
Κατεύθυνση Λοιμωξιολογία
32
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
31
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
31
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
31
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
31
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
31
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
30
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
30
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
30
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
30
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
29
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
29
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
29
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
29
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
29
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων
28
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
27
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
27
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
27
Κατεύθυνση Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
27
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
27
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
26
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
26
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
26
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
26
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
26
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
26
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
26
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
26
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
25
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
25
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
25
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
24
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
24
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
24
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
24
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
24
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
24
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
24
Κατεύθυνση Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση
24
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
23
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
23
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
23
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
23
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
23
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά
23
Τμήμα Οδοντιατρικής
22
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
22
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
22
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
22
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
22
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
22
Τμήμα Γενικό
22
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
21
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
21
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
21
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Κατεύθυνση Λαογραφία
21
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
21
Κατεύθυνση Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
21
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος
21
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
21
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση Ιστορικών Σπουδών
20
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
20
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
20
Κατεύθυνση Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ
20
Κατεύθυνση Αστροφυσική
20
Κατεύθυνση Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
20
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
19
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
19
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
19
Κατεύθυνση Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία
19
Κατεύθυνση Πολιτική και διαδίκτυο
19
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
19
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
18
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
18
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
18
Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας
18
Κατεύθυνση Παιδιατρική Πνευμονολογία
18
Κατεύθυνση Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
18
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
17
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
17
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
17
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
17
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
17
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
17
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
17
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
17
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
17
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
16
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
16
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
16
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
16
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
16
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
16
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Τεκτονική
16
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
16
Τμήμα Ψυχολογίας
16
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
16
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
16
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
16
Κατεύθυνση Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας
16
Κατεύθυνση Μετάφραση - Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα
16
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές
16
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
16
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
15
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
15
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
15
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
15
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
15
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
15
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
15
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
15
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση ποιότητας
15
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
15
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
15
Τμήμα Φιλοσοφίας
15
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
14
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
14
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
14
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
14
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη και Τεχνολογία
14
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
13
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
13
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
13
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
13
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
13
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
13
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
13
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»
13
Κατεύθυνση Λαογραφικές Σπουδές - Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού
13
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
13
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
13
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
13
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
13
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
13
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
13
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία
13
Κατεύθυνση Βασική Έρευνα
13
Κατεύθυνση Ιατρική Καταστροφών-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
13
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
12
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
12
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
12
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
12
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
12
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
12
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
12
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
12
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
12
Γλωσσολογία
12
Κατεύθυνση Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
12
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Κατεύθυνση Λογοτεχνία
11
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
11
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
11
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
11
Λογοτεχνία
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
11
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
11
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
11
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
11
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
10
Κατεύθυνση Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη
10
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών
10
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
10
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
10
Κατεύθυνση Science, Technology, Society-Science and Technology Studies
10
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
9
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
9
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
9
Τομέας Διεθνών Σπουδών
9
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός
9
Κατεύθυνση Προπονητική Αθλημάτων
9
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές
9
Κατεύθυνση Πληροφορική της Υγείας
9
Κατεύθυνση Φυσική Αποκατάσταση-Χειροθεραπεία
9
Κατεύθυνση Θεραπευτική-Ιαματική Άσκηση
9
Κατεύθυνση Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα
9
Κατεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές
9
Κατεύθυνση Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
9
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
8
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
8
Κατεύθυνση Γεωφυσική
8
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
8
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου
8
Κατεύθυνση Ηθική
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
8
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
8
Κατεύθυνση Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά
8
Κατεύθυνση Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία
8
Κατεύθυνση Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
8
Κατεύθυνση Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία
8
Κατεύθυνση Επικοινωνιακή Διαχείριση Προσφυγικών/Μεταναστευτικών Ροών
8
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
7
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Κατεύθυνση Ερμηνευτικής Θεολογίας
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
7
Κατεύθυνση Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής
7
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
7
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
7
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
7
Κατεύθυνση Νοητικές Νευροεπιστήμες
7
Κατεύθυνση Εκτέλεση / Ερμηνεία της Jazz Μουσικής και Νέες Τεχνολογίες
7
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου (παλαιά κατεύθυνση)
7
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
7
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
7
Κατεύθυνση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
7
Κατεύθυνση Jazz μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες
7
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (H/A)
7
Κατεύθυνση Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
7
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
7
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ
7
Κατεύθυνση Ερμηνεία της Έντεχνης Μουσικής
7
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
Κατεύθυνση Ορυκτολογία και Πετρολογία
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
6
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές Σπουδές
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
6
Κατεύθυνση Βιβλικών Σπουδών: Καινή Διαθήκη
6
Κατεύθυνση Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου
6
Κατεύθυνση Μετάφραση
6
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
6
Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
6
Κατεύθυνση Δικτύωση Υπολογιστών
6
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
6
Κατεύθυνση Smart Telecom and Sensing Networks (SMARTNET)
6
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
6
Κατεύθυνση Πατερικές και Ιστορικές Σπουδές - Χριστιανική Αρχαιολογία
6
Κατεύθυνση Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα
6
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
6
Κατεύθυνση Το Ελληνικό Στοιχείο στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία
6
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
5
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Σεισμολογία
5
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Αθλητική Φυσικοθεραπεία
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Λογοτεχνία - Ελληνογερμανικές Σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
5
Κατεύθυνση Μετάφραση
5
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία: Δημόσια Υγεία
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Παιδαγωγικό πεδίο
5
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικής Γραμματείας: Εκκλησιαστική Ιστορία
5
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
5
Κατεύθυνση Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
5
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
5
Κατεύθυνση Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
5
Κατεύθυνση Φαρμακολογία
5
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
5
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η)
5
Κατεύθυνση Κοινοτική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Χειρουργική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
5
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
5
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ
5
Κατεύθυνση Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση
5
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα
5