Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Κατεύθυνση Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική
5
Κατεύθυνση Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας
5
Κατεύθυνση Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου
5
Κατεύθυνση Νεφρολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα
5
ΠΜΣ Εμπορικό Δίκαιο
5
Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
5
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
5
Κατεύθυνση Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
5
Κατεύθυνση Αρχαία Ιστορία
5
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικής Γραμματείας: Εκκλησιαστική Ιστορία
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία: Δημόσια Υγεία
5
Κατεύθυνση Μετάφραση
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
5
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Κατεύθυνση Εργοφυσιολογία
5
Κατεύθυνση Αθλητική Φυσικοθεραπεία
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
5
Κατεύθυνση Σεισμολογία
5
Κατεύθυνση Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
5
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Κατεύθυνση Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό
6
Κατεύθυνση Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)
6
Κατεύθυνση Πολιτική Φιλοσοφία
6
Κατεύθυνση Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
6
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών
6
Κατεύθυνση Φαρμακολογία
6
Κατεύθυνση Εσωτερικός Έλεγχος
6
Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
6
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
6
Κατεύθυνση Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
6
Κατεύθυνση Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
6
Κατεύθυνση Λογοτεχνία και Πολιτισμός
6
Κατεύθυνση Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου
6
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
Κατεύθυνση Παιδαγωγικό πεδίο
6
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές Σπουδές
6
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Ορυκτολογία και Πετρολογία
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών
7
Κατεύθυνση Πατερικές και Ιστορικές Σπουδές - Χριστιανική Αρχαιολογία
7
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ
7
Κατεύθυνση Κοινοτική Νοσηλευτική
7
Κατεύθυνση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό
7
Κατεύθυνση Ιστορία της Τέχνης
7
Κατεύθυνση Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
7
Κατεύθυνση Νοητικές Νευροεπιστήμες
7
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Ερμηνευτικής Θεολογίας
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Κατεύθυνση Ερμηνεία της Έντεχνης Μουσικής
8
Κατεύθυνση Αναζωογόνηση
8
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ
8
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
8
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
8
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Χημεία
8
Κατεύθυνση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
8
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου (παλαιά κατεύθυνση)
8
Κατεύθυνση Εκτέλεση / Ερμηνεία της Jazz Μουσικής και Νέες Τεχνολογίες
8
Κατεύθυνση Βιβλικών Σπουδών: Καινή Διαθήκη
8
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
8
Κατεύθυνση Γερμανική Λογοτεχνία - Ελληνογερμανικές Σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
8
Κατεύθυνση Ηθική
8
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
8
Κατεύθυνση Γεωφυσική
8
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
8
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική
9
Κατεύθυνση Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση
9
Κατεύθυνση Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων
9
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η)
9
Κατεύθυνση Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία
9
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
9
Κατεύθυνση Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
9
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
9
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός
9
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
9
Τομέας Διεθνών Σπουδών
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Κατεύθυνση Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
9
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
9
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
10
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
10
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα
10
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός
10
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων
10
Κατεύθυνση Δικτύωση Υπολογιστών
10
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
10
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
10
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
10
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
10
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
10
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
11
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
11
Κατεύθυνση Smart Telecom and Sensing Networks (SMARTNET)
11
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
11
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
12
Κατεύθυνση Το Ελληνικό Στοιχείο στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα
12
Κατεύθυνση Χειρουργική Νοσηλευτική
12
Κατεύθυνση Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
12
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (H/A)
12
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
12
Κατεύθυνση Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη
12
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Ιστορία
12
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
12
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
12
Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Άθληση και Υγεία
12
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
12
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
12
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
12
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
12
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
12
Κατεύθυνση Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
12
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
12
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
12
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
12
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση
13
Κατεύθυνση Θεραπευτική-Ιαματική Άσκηση
13
Κατεύθυνση Πληροφορική της Υγείας
13
Κατεύθυνση Jazz μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες
13
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
13
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
13
Κατεύθυνση Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά
13
Γλωσσολογία
13
Κατεύθυνση Λαογραφικές Σπουδές - Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού
13
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
13
Κατεύθυνση Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής
13
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
13
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
14
Κατεύθυνση Φυσική Αποκατάσταση-Χειροθεραπεία
14
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
14
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
14
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές
14
Κατεύθυνση Προπονητική Αθλημάτων
14
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
14
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
14
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
14
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
14
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
Κατεύθυνση Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
15
Κατεύθυνση Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα
15
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
15
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
15
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
15
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
15
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
15
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
15
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
15
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
15
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
16
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές
16
Κατεύθυνση Μετάφραση
16
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»
16
Κατεύθυνση Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
16
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
16
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
16
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
16
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
16
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
16
Κατεύθυνση Τεκτονική
16
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
16
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
16
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
16
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
16
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία
17
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
17
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
17
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
17
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
17
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
18
Κατεύθυνση Science, Technology, Society-Science and Technology Studies
18
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
18
Κατεύθυνση Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία
18
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
18
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
18
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
18
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
18
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
18
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
18
Τμήμα Ψυχολογίας
18
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
18
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
Κατεύθυνση Ιατρική Καταστροφών-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
19
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
19
Κατεύθυνση Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία
19
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
19
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
19
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
19
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
19
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
20
Κατεύθυνση Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
20
Κατεύθυνση Επικοινωνιακή Διαχείριση Προσφυγικών/Μεταναστευτικών Ροών
20
Κατεύθυνση Βασική Έρευνα
20
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη και Τεχνολογία
20
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
20
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
20
Κατεύθυνση Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο και Εμπορικές Συναλλαγές
21
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
21
Κατεύθυνση Αστροφυσική
21
Κατεύθυνση Μετάφραση - Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
21
Κατεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές
22
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
22
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
22
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
22
Κατεύθυνση Ιστορικών Σπουδών
22
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
22
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
22
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
22
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
22
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
Τμήμα Γενικό
23
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
23
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
23
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
23
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
24
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική
24
Κατεύθυνση Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική
24
Κατεύθυνση Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
24
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
24
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
24
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
24
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
24
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
24
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
24
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
25
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
25
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
25
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
25
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
25
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
25
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
26
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
26
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
26
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
26
Κατεύθυνση Λαογραφία
26
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
26
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
26
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
26
Τμήμα Οδοντιατρικής
26
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά
27
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος
27
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
27
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
28
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
28
Κατεύθυνση Παιδιατρική Πνευμονολογία
29
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
29
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση ποιότητας
30
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
30
Κατεύθυνση Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας
30
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
30
Τμήμα Φιλοσοφίας
31
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
31
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
31
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
31
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων
32
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
32
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
32
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
32
Κατεύθυνση Λοιμωξιολογία
33
Κατεύθυνση Πολιτική και διαδίκτυο
33
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
Κατεύθυνση Ψυχολογία
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
33
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
34
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
34
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
34
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
34
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
34
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
34
Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας
35
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
35
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
35
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
35
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
35
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
35
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
35
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
35
Τμήμα Μαθηματικών
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
36
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
36
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
36
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
36
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
36
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
37
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
37
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
37
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
37
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
37
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
37
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
38
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
39
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
39
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
39
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
40
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
40
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
40
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Τμήμα Νοσηλευτικής
40
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
41
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
41
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
42
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
42
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
42
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
42
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
43
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
43
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
43
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
43
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
44
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
44
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
44
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
45
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
46
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
47
Κατεύθυνση Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας
47
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
47
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
47
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
47
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
47
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
47
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
47
Κατεύθυνση Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης
48
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
48
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
48
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
48
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
48
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
49
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
49
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
50
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
50
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
50
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
51
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
51
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
52
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
52
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
52
ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών
53
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
53
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
53
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Κατεύθυνση Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση
55
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
55
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
55
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
55
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
55
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
55
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
55
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
55
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
55
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
56
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
56
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
56
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
57
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
57
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
57
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
58
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
58
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
59
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
59
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
59
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
59
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
60
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
61
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
63
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
64
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
64
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
64
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
64
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
65
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
65
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
65
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
66
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
66
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
67
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
68
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
68
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
69
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
69
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
70
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
70
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
70
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
70
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
71
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
72
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
72
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
73
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
75
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
75
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
75
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
75
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
75
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
75
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
76
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
78
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
79
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
79
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
79
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
82
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
82
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
83
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
83
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
84
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
84
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
85
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
86
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
86
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
87
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
87
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
88
Τμήμα Θεολογίας
89
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
92
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
94
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
96
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
100
Τμήμα Φαρμακευτικής
100
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
103
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
103
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
103
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
104
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
107
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
108
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
110
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
110
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
111
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
112
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
113
Τμήμα Φιλολογίας
113
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
114
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
121
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
121
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
122
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
123
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
125
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
130
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
135
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
138
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
142
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
143
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
143
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
149
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
152
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
156
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
156
Κατεύθυνση Λογιστική
158
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
161
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
163
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
172
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
176
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
184
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
185
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
190
Τομέας Βασικών Επιστημών
196
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
197
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
204
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
205
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
205
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
214
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
219
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
229
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
244
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
246
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
250
Τμήμα Φυσικής
255
Τμήμα Βιολογίας
259
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
272
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
280
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
280
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
282
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
328
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
348
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
360
Τμήμα Νομικής
404
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
421
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
429
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
472
Τομέας Χειρουργικής
494
Τομέας Παθολογίας
567
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
664
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
688
Πληροφορική
846
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
939
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1204
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Τμήμα Χημείας
1367
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1427
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
1586
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
1647
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
2577
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
2843
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Τμήμα Ιατρικής
5236
Σχολή Νομική
5237
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8402
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
10333
Σχολή Φιλοσοφική
10777
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
13695
Ιστορικό Αρχείο
22866
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
81932