Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Ιστορικό Αρχείο
25123
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
11908
Σχολή Φιλοσοφική
10786
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8424
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
7005
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Σχολή Νομική
5237
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
1511
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
1245
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
1061
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
938
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
902
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
757
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
653
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τομέας Παθολογίας
555
Πληροφορική
512
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
507
Τομέας Χειρουργικής
476
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Τμήμα Νομικής
341
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
336
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
319
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
307
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
307
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
286
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
278
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
266
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
232
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
208
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
207
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
202
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
191
Τομέας Βασικών Επιστημών
189
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
187
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
186
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
185
Τμήμα Φυσικής
183
Τμήμα Βιολογίας
177
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
163
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
162
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
153
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
150
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
148
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
148
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
147
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
142
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Τμήμα Χημείας
140
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
128
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
122
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
120
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
114
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
110
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
110
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
108
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
106
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
102
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
100
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
100
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
95
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
95
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
94
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
85
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
85
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
84
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Τμήμα Ιατρικής
80
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
78
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
75
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
74
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
74
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
74
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
73
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
72
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
70
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
70
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
69
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
69
Κατεύθυνση Λογιστικής
69
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
68
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
68
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
67
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία-Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
67
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
67
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
65
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
65
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
64
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
61
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
61
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
60
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
59
Τμήμα Φιλολογίας
59
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
56
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
56
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
56
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
55
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
55
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
54
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
53
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
53
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
52
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
52
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
51
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
49
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
49
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
49
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
49
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
49
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
49
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
48
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
48
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
48
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
47
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
47
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
46
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
45
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
45
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
45
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
44
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
43
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
43
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
42
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
42
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
42
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
41
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
40
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
40
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
40
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
40
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
39
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
38
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
36
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
36
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Τμήμα Φαρμακευτικής
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
35
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
35
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
35
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
35
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
35
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
34
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
34
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
34
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
34
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
34
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
34
Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Eπιχειρήσεων
34
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
34
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική
33
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
33
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
33
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
33
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
32
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
32
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
32
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
31
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
31
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
31
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
30
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
30
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
30
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
29
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
29
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
28
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
28
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
28
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
28
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
27
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
27
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
26
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
26
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
26
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
26
Τμήμα Μαθηματικών
25
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
25
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
25
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
25
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
25
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
25
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
25
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
25
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
25
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Τμήμα Νοσηλευτικής
24
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
24
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
24
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
24
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
23
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
22
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
22
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
22
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
22
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
22
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
22
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
21
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
21
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
21
Κατεύθυνση Ψυχολογία
21
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
20
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
20
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
19
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
19
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
19
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
19
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
19
Βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
18
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
18
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
18
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
18
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
18
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
18
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
18
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
18
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
18
Λοιπές (διοικητικές και μη) μονάδες και υπηρεσίες
18
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
18
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
17
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
17
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
17
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
16
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
16
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
16
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
16
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
16
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
15
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
15
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
15
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
15
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
15
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
15
Τομέας Μορφολειτουργικός
15
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
15
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
14
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
14
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
14
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
14
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
14
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
14
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
14
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
13
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
13
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
13
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Κατεύθυνση Λαογραφία
13
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
13
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
13
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
13
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
13
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
13
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
13
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
13
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
13
Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού
12
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
12
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
12
Τμήμα Ψυχολογίας
12
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
12
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
12
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
12
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
12
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
11
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
11
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
11
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
11
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
11
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
11
Κατεύθυνση Τεκτονική
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
11
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
11
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
10
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
10
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
10
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
10
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
10
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
10
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
10
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
10
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
10
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
10
Κατεύθυνση Κοινωνική Θεωρία και Κοινωνική Έρευνα
10
Λογοτεχνία
10
Γλωσσολογία
10
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
9
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
9
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
9
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
9
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
9
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
9
Τομέας Διεθνών Σπουδών
9
Κατεύθυνση Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
9
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
9
Τμήμα Οδοντιατρικής
8
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
8
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
8
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
8
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
8
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
8
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
8
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
7
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
7
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
7
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
7
Κατεύθυνση Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία
7
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
7
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
7
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
6
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
6
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
6
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
6
Κατεύθυνση Ηθική
6
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
6
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
6
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
6
Κατεύθυνση Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία
6
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
6
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
5
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Γεωφυσική
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Κατεύθυνση Λογοτεχνία
5
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία: Δημόσια Υγεία
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
5
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
5
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»
5
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
5