Ευρετήρια Πρόσθετες ευκολίες αναζήτησης υλικού

Κατεύθυνση Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Διάγνωση, σύγχρονη θεραπεία και έρευνα
5
Κατεύθυνση Προηγμένη Νεογνολογική Νοσηλευτική Φροντίδα
5
Κατεύθυνση Διαστημική Τεχνολογία
5
ΠΜΣ Αναζωογόνηση
5
Κατεύθυνση Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη
5
Κατεύθυνση Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα
5
ΠΜΣ Εμπορικό Δίκαιο
5
Κατεύθυνση Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων
5
Κατεύθυνση Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής
5
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική
5
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία: Δημόσια Υγεία
5
Κατεύθυνση Μετάφραση
5
Κατεύθυνση Αγγλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γερμανική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Γαλλική Γλώσσα
5
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες: Δομές και Πολιτικές
5
Κατεύθυνση Εργοφυσιολογία
5
Κατεύθυνση Αθλητική Φυσικοθεραπεία
5
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
5
Κατεύθυνση Σεισμολογία
5
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
5
Κατεύθυνση Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση
5
Κατεύθυνση Οδοντιατρικά Βιοϋλικά (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
5
Τομέας Ορυκτολογίας - Πετρολογίας
5
Τομέας Ιστορίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
5
Τομέας Γεωγραφίας - Κλιματολογίας
5
Κατεύθυνση Μετάφραση: Ελληνική, Αγγλική, Ρωσική
6
Κατεύθυνση Ιστορία της Φιλοσοφίας και των Ιδεών
6
Κατεύθυνση Προληπτική και Κλινική Καρδιολογία
6
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)
6
Κατεύθυνση Εκκλησία, Διαθρησκειακός Διάλογος και Διεθνείς Σχέσεις
6
Κατεύθυνση Θεολογία, Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Επικοινωνία
6
Κατεύθυνση Επικοινωνιακή Θεολογία, Θρησκευτική Αγωγή, Ποιμαντική Θεολογία και Ποιμαντική Ψυχολογία
6
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Κλινική Νοσηλευτική Παιδιών
6
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ογκολογική Νοσηλευτική - Ανακουφιστική Φροντίδα
6
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας της εκπαίδευσης
6
Κατεύθυνση Μαθηματικά Χρηματοοικονομικά και Ανάλυση Κινδύνου
6
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικής Γραμματείας: Εκκλησιαστική Ιστορία
6
ΠΜΣ Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
6
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
6
Κατεύθυνση Παιδαγωγικό πεδίο
6
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές Σπουδές
6
Κατεύθυνση Φυσικών Επιστημών,Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος
6
Κατεύθυνση Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία
6
ΠΜΣ Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
6
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (για επαγγελματίες)
6
Κατεύθυνση Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση)
6
Τομέας Γεωφυσικής - Γεωθερμίας
6
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική
7
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ
7
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
7
Κατεύθυνση Πατρολογία, Εκκλησιαστική Γραμματεία, Εκκλησιαστική Ιστορία και Δογματική Θεολογία
7
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία
7
Κατεύθυνση Ιστορία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
7
Κατεύθυνση Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
7
Κατεύθυνση Χριστιανικής Λατρείας: Λειτουργική
7
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
7
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
7
Κατεύθυνση Μουσική και Κουλτούρα: διεπιστημονικές αναλύσεις και εφαρμογές
7
Κατεύθυνση Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία
7
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
7
Κατεύθυνση Διεθνείς Αντιδικίες
7
Κατεύθυνση Ορυκτολογία και Πετρολογία
7
Κατεύθυνση Χημική Ωκεανογραφία
7
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
7
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική
7
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής
7
Κατεύθυνση Παθοβιολογία Στόματος
7
Κατεύθυνση Διδακτική και Δημόσια Κατανόηση των Φυσικών Επιστημών και των Ψηφιακών Τεχνολογιών
8
Κατεύθυνση Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση
8
Κατεύθυνση Διαστημικές Εφαρμογές και Υπηρεσίες
8
Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
8
Κατεύθυνση Πατερικές και Ιστορικές Σπουδές - Χριστιανική Αρχαιολογία
8
Κατεύθυνση Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ
8
Κατεύθυνση Θρησκευτικός Τουρισμός
8
Κατεύθυνση Νοσηλευτική Διαχείριση Παιδιών και Ενηλίκων με Σακχαρώδη Διαβήτη
8
Κατεύθυνση Ιστορία του Δικαίου
8
Κατεύθυνση Κατάλυση και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Ψυχική Υγεία
8
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
8
Κατεύθυνση Εκτέλεση / Ερμηνεία της Jazz Μουσικής και Νέες Τεχνολογίες
8
Κατεύθυνση Επείγουσα Θεραπεία Παίδων
8
Κατεύθυνση Χριστιανικής Αγωγής, Ποιμαντικής Θεολογίας και Επικοινωνίας: Επικοινωνιακή Θεολογία
8
ΠΜΣ Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
8
Κατεύθυνση Ηθική
8
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
8
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
8
Κατεύθυνση Ερμηνευτικής Θεολογίας
8
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
8
Κατεύθυνση Γεωφυσική
8
Κατεύθυνση Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον
8
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
8
Κατεύθυνση Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)
8
Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας
8
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
9
Κατεύθυνση Εμβρυομητρική Ιατρική
9
Κατεύθυνση Ειδησεογραφική Κάλυψη των Προσφυγικών Ροών
9
Τμήμα Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
9
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Εμβιομηχανική στην Ορθοπαιδική
9
Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία
9
Κατεύθυνση Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση
9
Κατεύθυνση Παιδαγωγικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στον Αθλητισμό
9
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου (παλαιά κατεύθυνση)
9
Κατεύθυνση Προηγμένη Λαπαροσκοπική και Βαριατρική Χειρουργική
9
Κατεύθυνση Λογοτεχνία και Πολιτισμός
9
ΠΜΣ Χειρουργική Ανατομία
9
Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών
9
Τομέας Διεθνών Σπουδών
9
Κατεύθυνση Κοινή γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία
9
Κατεύθυνση Πατερικών Σπουδών, Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής
9
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
9
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
9
Κατεύθυνση Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
9
Διακρατικό ΠΜΣ Ενδαγγειακές Τεχνικές
9
Βιβλιοθηκη Δημοσίου Δικαίου
9
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
9
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
9
Κατεύθυνση Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική Παιδιατρική Νοσηλευτική Φροντίδα
10
Κατεύθυνση Οικονομικά της Υγείας και Διοίκηση Υπηρεσιών
10
Κατεύθυνση Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων
10
Κατεύθυνση Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
10
Κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες και Επεξεργασία Σήματος
10
Κατεύθυνση Αρχαία Ιστορία
10
Κατεύθυνση Βιβλικών Σπουδών: Καινή Διαθήκη
10
ΠΜΣ Χειρουργική Ογκολογία
10
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
10
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
10
Κατεύθυνση Environmental, Disasters and Crises Management Strategies
10
Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου
10
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Γεωφυσική - Σεισμολογία
10
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
10
Τομέας Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας
10
Κατεύθυνση Κράτος και Δημόσια Πολιτική
10
Κατεύθυνση Ανακουφιστική Φροντίδα Ενηλίκων
11
Κατεύθυνση Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
11
Κατεύθυνση Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών
11
Κατεύθυνση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό
11
Κατεύθυνση Ιστορία της Τέχνης
11
Κατεύθυνση Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες
11
Κατεύθυνση Ορυκτοί Πόροι-Πετρολογία και Περιβάλλον
11
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Χειρουργική Νοσηλευτική
11
Κατεύθυνση Νοητικές Νευροεπιστήμες
11
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια-Μηχανικός Αερισμός
11
Κατεύθυνση Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
11
Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
11
Κατεύθυνση Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
11
Κατεύθυνση Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
11
Κατεύθυνση Κανονικού Δικαίου
11
Κατεύθυνση Ιστορία Δικαίου
11
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου
11
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
11
Κατεύθυνση Οδοντοφατνιακή Χειρουργική
11
ΠΜΣ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ειδίκευση Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
11
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Στρωματογραφία - Παλαιοντολογία
11
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας
11
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
12
Κατεύθυνση Εκπαίδευση STEM και Συστήματα Εκπαιδευτικών Ρομποτικών Διατάξεων
12
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
12
Κατεύθυνση Το Ελληνικό Στοιχείο στην Αγγλόφωνη Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γεωλογία - Γεωφυσική
12
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Παιδιατρική Νοσηλευτική
12
Λογοτεχνία
12
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
12
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
12
Κατεύθυνση Παγκόσμιο Θέατρο: Πράξη - Δραματουργία - Θεωρία
12
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
12
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
12
ΠΜΣ με ειδίκευση στη Δυναμική Τεκτονική Εφαρμοσμένη Γεωλογία
12
Τομέας Ηλεκτρονικής Φυσικής και Συστημάτων
12
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
13
Κατεύθυνση Γλωσσική Τεχνολογία
13
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ηθική
13
Κατεύθυνση Διδασκαλία και Μάθηση
13
Κατεύθυνση Προηγμένη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση
13
Κατεύθυνση Νοσηλευτική Καρδιαγγειακών Νόσων
13
Κατεύθυνση Κλινική Νοσηλευτική: Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
13
Γλωσσολογία
13
Κατεύθυνση Ιστορία της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας
13
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών
13
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
13
Τομέας Δυναμικής - Τεκτονικής - Εφαρμοσμένης Γεωλογίας
13
Τομέας Άλγεβρας Γεωμετρίας
13
Κατεύθυνση Παπυρολογία και Κλασική Γραμματεία
14
Κατεύθυνση Επιστήμη του Στρες και Προαγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
14
Κατεύθυνση Βίβλος και Διαπολιτισμικός Βίος της Μεσογείου
14
Κατεύθυνση Λαογραφικές Σπουδές - Θεωρία και Εφαρμογές του Λαϊκού Πολιτισμού
14
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων - Ταξιδιωτική και Διεθνής Υγεία: Διαχείριση Κρίσεων και Επειγουσών Καταστάσεων
14
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: θεωρία και εφαρμογές
14
Κατεύθυνση Χρηματοοικονομική
14
Κατεύθυνση Βυζαντινή Μουσικολογία
14
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακολογία
14
Κατεύθυνση Τεχνολογίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
14
Διατμηματικό ΠΜΣ Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
14
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία
14
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός του 19ου και 20ου Αιώνα
15
Κατεύθυνση Πολιτική Φιλοσοφία
15
Κατεύθυνση Δικτύωση Υπολογιστών
15
Κατεύθυνση Περιοχική Αναισθησία
15
ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
15
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία
15
Κατεύθυνση Ιστορία της Νεότερης Τέχνης
15
Κατεύθυνση Μαθηματικών και Πληροφορικής
15
Κατεύθυνση Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας
15
ΠΜΣ Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
15
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
15
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
15
Τομέας Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας
15
Κατεύθυνση Λογοτεχνία, σκέψη και πολιτισμός στον ελληνορωμαϊκό κόσμο
16
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
16
Κατεύθυνση Νεφρολογική Νοσηλευτική
16
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η)
16
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
16
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία
16
Κατεύθυνση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία
16
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
16
Κατεύθυνση Λογοτεχνία
16
Κατεύθυνση Αγγλόφωνη Λογοτεχνία και Πολιτισμός
16
Κατεύθυνση Τεκτονική
16
ΠΜΣ Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός
16
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
16
ΠΜΣ Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων
16
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
16
ΠΜΣ Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή
16
Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
16
Κατεύθυνση Κοινωνικές Επιστήμες: Σύγχρονα Ζητήματα Ιστορικής, Κοινωνιολογικής, Λαογραφικής Θεωρίας και Έρευνας
17
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα
17
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
17
Κατεύθυνση Δραματουργία και Παράσταση
17
Κατεύθυνση Φαρμακολογία
17
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας
17
Κατεύθυνση Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων
17
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
17
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Φυσική Αποκατάσταση: Χειροθεραπεία»
17
Κατεύθυνση Γερμανική Λογοτεχνία - Ελληνογερμανικές Σχέσεις στη Λογοτεχνία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
17
Κατεύθυνση Διαχείριση Περιβάλλοντος - Ορυκτοί Πόροι
17
Κατεύθυνση Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
17
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
17
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Ιατρική
17
Κατεύθυνση Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
17
Κατεύθυνση Περιοδοντολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
17
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Διαδικτυακής (online) Εκπαίδευσης
18
Κατεύθυνση Ερμηνεία της Έντεχνης Μουσικής
18
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
18
Κατεύθυνση Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα
18
Κατεύθυνση Μεταφραστικές Σπουδές και Διερμηνεία
18
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Νευροανατομία
18
Κατεύθυνση Εκπαίδευση
18
Κατεύθυνση Μουσική Τεχνολογία
18
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
18
Κατεύθυνση Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
18
ΠΜΣ Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
18
Κατεύθυνση Ορθοδοντική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
18
Κατεύθυνση Smart Telecom and Sensing Networks (SMARTNET)
19
Κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Κατεύθυνση Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικο-Εργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
19
Κατεύθυνση Προπονητική Αθλημάτων
19
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών
19
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης που χορηγείται από κοινού από το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Λονδίνου/2 τρίμηνα φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Λονδίνου)
19
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
19
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης Γλώσσας
19
Κατεύθυνση Φυσική Ωκεανογραφία
19
Διακρατικό ΠΜΣ Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες
19
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
19
Κατεύθυνση Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
19
Κατεύθυνση Ενδοδοντία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
19
Κατεύθυνση Φυσικοχημεία
19
Τομέας Διδακτικής των Μαθηματικών
19
Κατεύθυνση Φυσιολογία της Γήρανσης και Γηριατρικά Σύνδρομα
20
Κατεύθυνση Φυσική Αποκατάσταση-Χειροθεραπεία
20
Κατεύθυνση Jazz μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες
20
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών
20
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Επιστήμη Βιοϊατρικών Δεδομένων
20
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Ιστορία
20
Κατεύθυνση Φιλοσοφία και Διοίκηση - Μάνατζμεντ
20
Κατεύθυνση Διδακτική των Μαθηματικών
20
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
20
Κατεύθυνση Συγκρούσεις και Επικοινωνία
20
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
20
Κατεύθυνση Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου (Κλινικές Ειδικεύσεις)
20
Τομέας Βοτανικής
20
Κατεύθυνση Εκτέλεση/Ερμηνεία της Παραδοσιακής Μουσικής
21
Κατεύθυνση Κλινική και Πειραματική Νευροχειρουργική
21
Κατεύθυνση Πρόληψη και έλεγχος Λοιμώξεων
21
Κατεύθυνση Εσωτερικός Έλεγχος
21
Κατεύθυνση Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
21
Τμήμα Ψυχολογίας
21
Κατεύθυνση Εγκληματολογία
21
Κατεύθυνση Πολιτική Επιστήμη
21
Κατεύθυνση Οργανική Χημεία
21
Κατεύθυνση Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Έρευνα και Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση στα Πλαίσια της Εξατομικευμένης Ιατρικής (Διάγνωση και Στοχευμένη Θεραπεία)
22
Κατεύθυνση Εκκλησιαστικό Δίκαιο
22
Κατεύθυνση Άθληση και Υγεία
22
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
22
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
22
Κατεύθυνση / ειδίκευση Θεωρητική Πληροφορική (ΘΕΩ)
22
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
22
Κατεύθυνση Εκπαίδευση-Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους
23
Κατεύθυνση Διδακτική του θεάτρου
23
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Χημεία
23
Κατεύθυνση Science, Technology, Society-Science and Technology Studies
23
Κατεύθυνση Διαχείριση Δεδομένων, Πληροφορίας και Γνώσης
23
Κατεύθυνση Ρευματολογία - Μυοσκελετική Υγεία
23
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
23
Κατεύθυνση Διεπαφές Γλωσσολογίας και Διδακτικής
23
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
23
Κατεύθυνση Κοσμητολογία - Δερματοφαρμακολογία
23
Κατεύθυνση Διδακτική της Χημείας
23
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας
23
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
23
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας του Δικαίου
23
Κατεύθυνση Παιδοδοντιατρική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
23
Τομέας Μαθηματικής Ανάλυσης
23
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου
23
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
24
Κατεύθυνση Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική
24
Κατεύθυνση Επιστημών της Αγωγής
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική
24
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
24
Κατεύθυνση Ιστορικών Σπουδών
24
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
24
ΠΜΣ Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
24
ΠΜΣ με ειδίκευση ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
24
Κατεύθυνση Βιοχημεία
24
Τομέας Βιοχημείας Μοριακής Βιολογίας
24
Κατεύθυνση Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής
25
Κατεύθυνση Σύγχρονη Διαγνωστική στη Δερματολογία-Αφροδισιολογία και Αλλεργιολογία
25
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (H/A)
25
Κατεύθυνση Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Μηχανικός Αερισμός
25
Κατεύθυνση Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
25
Κατεύθυνση Λατινοαμερικανικές και Ισπανικές Σπουδές
25
Κατεύθυνση Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά (Α.Λ.ΜΑ.)
25
Κατεύθυνση Μετάφραση
25
Κατεύθυνση Λατινική Φιλολογία
25
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Ανάπτυξη νέων Φαρμακευτικών Ενώσεων - Φαρμακευτική Χημεία
25
ΠΜΣ Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
25
Κατεύθυνση Βυζαντινή Ιστορία
25
Κατεύθυνση Κοινωνική Νευροεπιστήμη, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
26
Κατεύθυνση Εκπαίδευση Ενηλίκων. Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
26
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
26
Κατεύθυνση Μουσική Εκπαίδευση σε Τυπικά και Άτυπα Περιβάλλοντα
26
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
26
Κατεύθυνση Αμπελουργία-Οινολογία και Αλκοολούχα ποτά
26
Λοιπές μονάδες και υπηρεσίες
26
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
26
Κατεύθυνση Συστηματικής Θεολογίας
26
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
26
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
26
Κατεύθυνση / ειδίκευση Επεξεργασία-Μάθηση Σήματος και Πληροφορίας (ΕΜΠ)
26
Κατεύθυνση Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό
27
Τμήμα Γενικό
27
Κατεύθυνση Αναπτυξιακή και Εφηβική Ιατρική και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας για Παιδιά και Εφήβους
27
Κατεύθυνση Θεραπευτική-Ιαματική Άσκηση
27
Κατεύθυνση Κοινοτική Νοσηλευτική
27
Κατεύθυνση Συγκριτικές Νομικές Σπουδές
27
Κατεύθυνση Οικολογία και Διαχείριση Βιοποικιλότητας
27
Κατεύθυνση Λαογραφία και Εκπαίδευση
27
Κατεύθυνση Εμπορικό Δίκαιο
27
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
27
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
27
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
28
Κατεύθυνση Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη
28
Κατεύθυνση Φιλοσοφία Δικαίου
28
Κατεύθυνση Διδακτική της Βιολογίας
28
Τμήμα Οδοντιατρικής
28
Κατεύθυνση Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας
29
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
29
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
29
Κατεύθυνση Ρητορική, επιστήμες του ανθρώπου και εκπαίδευση
29
Κατεύθυνση Λαογραφία
29
Βιβλιοθήκη Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου
29
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
29
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία του Δικαίου, Επιστήμη και Τεχνολογία
30
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Κατεύθυνση Γλωσσολογία: Θεωρία και Εφαρμογές
30
Κατεύθυνση Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας
30
Κατεύθυνση Κλινική Νευροφυσιολογία
30
Κατεύθυνση Διοίκηση Ανώτατης Εκπαίδευσης
30
ΠΜΣ Έγκαιρη Παρέμβαση στην Ψύχωση
30
Βιβλιοθήκη Εργατικού Δικαίου
30
Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
30
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης
30
Κατεύθυνση Επικοινωνιακή Διαχείριση Προσφυγικών/Μεταναστευτικών Ροών
31
Κατεύθυνση Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
31
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
31
Κατεύθυνση Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
31
Κατεύθυνση Αστροφυσική
31
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
31
Κατεύθυνση Μετάφραση - Γλωσσολογία. Θεωρία και Εφαρμογές στην Ισπανική Γλώσσα
31
Κατεύθυνση Εργαστηριακή / Βασική Έρευνα
31
Κατεύθυνση Κλασική Αρχαιολογία
31
Κατεύθυνση Από το Κείμενο στη Σκηνή. Το Ελληνικό Θέατρο σε Διάλογο με το Παγκόσμιο
31
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
31
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου Και Βιοφυσικής
31
Τομέας ΙΙΙ [Ανόργανη Χημεία – Ανόργανη Χημική Τεχνολογία – Περιβαλλοντική Χημεία]
31
Κατεύθυνση Βασική Έρευνα
32
Κατεύθυνση Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική
32
Κατεύθυνση Γενική και Εξειδικευμένη Παιδιατρική: Κλινική Πράξη και Έρευνα
32
Κατεύθυνση Διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο - Εργαστηριακή και Κλινική Ιατρική του Ύπνου
32
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Διδακτική - Προγράμματα Σπουδών
32
Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
32
Κατεύθυνση Γεωγραφία και Περιβάλλον
32
Κατεύθυνση Χειρουργική Νοσηλευτική
33
Κατεύθυνση Σύγχρονη διαγνωστική στη Δερματολογία και την Αλλεργιολογία
33
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό ΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας-Πληροφορική Υγείας
33
Κατεύθυνση Ψυχολογία
33
Διατμηματικό ΠΜΣ Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας
33
Τομέας ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
33
Κατεύθυνση Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
34
Κατεύθυνση Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
34
Κατεύθυνση Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
34
ΠΜΣ Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
34
Κατεύθυνση Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων
35
Κατεύθυνση Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση
35
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική: Εκπαίδευση Ενηλίκων - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση - Δια βίου Μάθηση
35
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
35
Κατεύθυνση Πολιτική Επικοινωνία και Νέα Μέσα
35
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
35
ΠΜΣ Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων
35
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη
35
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών
35
Κατεύθυνση Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία
36
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
36
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
36
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή ιστορία
36
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
36
ΠΜΣ Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
36
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και Σύγχρονη Κοινωνία: Ειδικά Θέματα Παιδικής Ηλικίας, Κοινωνικών Μειονοτήτων, Εργασίας και Εκπαίδευση
37
Κατεύθυνση Κοσμητολογία-Δερματοφαρμακολογία
37
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος
37
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
37
Κατεύθυνση Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ
37
Κατεύθυνση Λογοθεραπεία - Συμβουλευτική
37
Κατεύθυνση Φιλοσοφία του Δικαίου
38
Κατεύθυνση Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνικής Έρευνας
38
Κατεύθυνση Προπονησιολογία
38
Κατεύθυνση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Κινδύνων
38
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
38
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
39
Ελληνορωμαϊκές - Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Ιστορία και Πολιτισμός
39
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
39
Κατεύθυνση Βιομηχανική Χημεία
39
Κατεύθυνση Προσθετική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
39
Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής
39
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
39
Κατεύθυνση Ανθρωπιστικές Σπουδές: Λογοτεχνία, Θέατρο και Γλώσσα στην Εκπαίδευση
40
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων
40
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
40
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
40
Κατεύθυνση Αναζωογόνηση
41
Κατεύθυνση Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία: ελληνοβενετικός, οθωμανικός, νεότερος ελληνικός κόσμος
41
Κατεύθυνση Επιδημιολογία-Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία
41
Κατεύθυνση Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο
42
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική
42
Κατεύθυνση Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση
42
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
42
ΠΜΣ Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων
42
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Δίκαιο και Εμπορικές Συναλλαγές
43
Κατεύθυνση Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας
43
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
43
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
43
Κατεύθυνση Βυζαντινή Φιλολογία
43
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
43
Κατεύθυνση Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
43
Τομέας ΙΙ [Οργανική Χημεία – Οργανική Χημική Τεχνολογία – Χημεία Τροφίμων]
43
Κατεύθυνση Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική
44
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση
44
Κατεύθυνση Κλινική Εξειδίκευση «Θεραπευτική Άσκηση»
44
Κατεύθυνση Οικονομικά, Διοικητικά και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
44
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
44
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
45
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
45
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
45
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
45
Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
45
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Southeast European Studies)
45
Τμήμα Φιλοσοφίας
46
Κατεύθυνση Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε Ιατρικό Πλαίσιο
46
Κατεύθυνση Νομικές Διεθνείς Σπουδές με κατευθύνσεις: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκό Δίκαιο,γ) Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική
46
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
46
Κατεύθυνση Παιδιατρική Πνευμονολογία
47
Κατεύθυνση Ευρωπαϊκό Δίκαιο
47
Κατεύθυνση Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά
47
Κατεύθυνση Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση
47
ΠΜΣ Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο: Σύγχρονη Κλινικοπαθολογοανατομική Προσέγγιση και Έρευνα
47
Κατεύθυνση Κλινική Χημεία
47
Κατεύθυνση / ειδίκευση Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δικτυακές Τεχνολογίες (ΤΗΛ)
47
Κατεύθυνση Πολιτική και διαδίκτυο
48
Κατεύθυνση Διεθνής Διακυβέρνηση και Πολιτική
48
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
48
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική
48
Κατεύθυνση Χημεία Τροφίμων
48
Κατεύθυνση Γλωσσολογία
49
ΠΜΣ Διδακτική της Βιολογίας
49
ΠΜΣ με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία
49
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
50
Κατεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
50
Κατεύθυνση Ανάγνωση, Φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό
50
Κατεύθυνση Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
50
Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
50
ΠΜΣ με ειδίκευση ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
50
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
51
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
51
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
51
Κατεύθυνση Κλινική Φαρμακευτική
51
Κατεύθυνση Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων
52
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
52
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού
52
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία
52
Κατεύθυνση Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία
53
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
54
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
54
Διατμηματικό ΠΜΣ Μικροηλεκτρονική
54
Κατεύθυνση Ανόργανη Χημεία και Τεχνολογία
54
Κατεύθυνση Νευροεπιστήμες
55
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
55
Κατεύθυνση Διαχείριση και Ανάπτυξη της Σχολικής Μονάδας: Παιδαγωγικές και Διοικητικές Πρακτικές
56
Κατεύθυνση Ψυχική Υγεία και Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων
56
Κατεύθυνση Στρατηγικές Ανάπτυξης της Εφηβικής Υγείας
56
Κατεύθυνση Συγκριτική Παιδαγωγική, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
56
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
56
Τμήμα Μαθηματικών
56
Κατεύθυνση Ηθική Φιλοσοφία, Δίκαιο και Ευζωία των Ζώων
57
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της στη Βιομηχανία
57
Κατεύθυνση Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: Εκπ/ση στη Γλωσσική και Πολιτισμική Διαφορετικότητα Σχολικών Πληθυσμών
57
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (χορηγούμενος τίτλος από Παν/μιο Αθηνών/φοίτηση και εκπόνηση προβλεπόμενων εργασιών μόνο στο ΕΚΠΑ )
57
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
57
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
57
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
57
Διατμηματικό ΠΜΣ Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
57
ΠΜΣ Παγκόσμια Υγεία-Ιατρική των Καταστροφών
58
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
58
Κατεύθυνση Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα
58
Κατεύθυνση Πληροφορική στην Εκπαίδευση
58
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
58
Κατεύθυνση Εργατικό Δίκαιο
59
Κατεύθυνση Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές
59
Κατεύθυνση Σχεδιασμός και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
60
Κατεύθυνση Αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου: από τα ανάκτορα της Εποχής του Χαλκού έως και τα Ελληνιστικά βασίλεια
60
Κατεύθυνση Κοινωνιολογία και σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία: Ειδικά θέματα παιδικής ηλικίας, κοινωνικών μειονοτήτων, εργασίας και εκπαίδευσης
61
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
61
ΠΜΣ Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
61
ΠΜΣ Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
61
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)
61
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
62
Κατεύθυνση Δίκαιο Κοινωνικής Προστασίας
62
Κατεύθυνση Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης
62
Κατεύθυνση Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση ποιότητας
62
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
62
Τμήμα Νοσηλευτικής
62
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
62
ΠΜΣ Βιοπληροφορική
63
Κατεύθυνση Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο
65
Κατεύθυνση Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
65
ΠΜΣ Παθολογία της Κύησης
66
Τομέας Ι [Θεωρητική Χημεία – Φυσικοχημεία – Ανόργανη Ανάλυση – Ενόργανη Ανάλυση – Οργανολογία – Χημική Μηχανική (Εφαρμ. Φυσικοχημεία)]
66
Κατεύθυνση Πληροφορική της Υγείας
67
Κατεύθυνση Επεμβατική Καρδιολογία
67
Διατμηματικό ΠΜΣ Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
67
Κατεύθυνση Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο
68
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
68
Κατεύθυνση Παιδιατρική Λοιμωξιολογία
68
Κατεύθυνση Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
68
Κατεύθυνση Ακοολογία–Νευροωτολογία
69
Κατεύθυνση Δημοσίου Δικαίου
69
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
69
Κατεύθυνση Ιατρική Καταστροφών-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
70
Κατεύθυνση Φυσική των Υλικών (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
70
Κατεύθυνση Κλινική Νευροψυχολογία
70
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
71
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
71
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
71
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
74
Κατεύθυνση Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος
75
Κατεύθυνση Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
75
Διιδρυματικό ΠΜΣ Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία
75
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
75
Κατεύθυνση Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
76
Κατεύθυνση Ψυχιατροδικαστική
77
Κατεύθυνση Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων
77
Κατεύθυνση Χειρουργική Ανατομία
78
Κατεύθυνση Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
78
Κατεύθυνση Αποκατάσταση Βλαβών Νωτιαίου Μυελού. Διαχείριση του πόνου Σπονδυλικής προέλευσης
79
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
79
Κατεύθυνση Επεμβατική Ακτινολογία
79
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
80
ΠΜΣ Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης
81
Κατεύθυνση Φαρμακευτική Ανάλυση - Έλεγχος ποιότητας
81
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
82
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Σύγχρονες Οικονομικές Συναλλαγές
82
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Διδακτική Γλώσσας
82
Κατεύθυνση Άυλα Αγαθά και Ανταγωνισμός
83
Κατεύθυνση Σχολική ψυχολογία
84
Κατεύθυνση Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας
84
Βιβλιοθήκη Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας
85
Κατεύθυνση Εταιρείες και Χρηματοδότηση
86
Κατεύθυνση Νανοϊατρική
86
Κατεύθυνση Χειρουργική Ογκολογία
86
Κατεύθυνση Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση
89
Κατεύθυνση Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές
89
Διατμηματικό ΠΜΣ Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
89
Κατεύθυνση Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά-Νεφρικά Νοσήματα
90
Κατεύθυνση Νεοελληνική Φιλολογία
90
Κατεύθυνση Γενικό Αστικό Δίκαιο
92
Κατεύθυνση Επείγουσα Νοσηλευτική
92
ΠΜΣ Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική & Τηλεχειρουργική
93
Κατεύθυνση Λοιμωξιολογία
94
ΠΜΣ Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική - Έρευνα
94
Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος
94
Τομέας Θεωρητικής Πληροφορικής
96
Κατεύθυνση Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
97
Κατεύθυνση Ναυτικό Δίκαιο
97
Τμήμα Θεολογίας
97
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
97
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Ψυχολογίας στη σχολική κοινότητα
98
Κατεύθυνση Μουσειακές Σπουδές
98
Κατεύθυνση Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
98
Κατεύθυνση Μοριακή Βιοϊατρική - Μηχανισμοί Ασθενειών, Μοριακές και Κυτταρικές θεραπείες και Βιοκαινοτομία
99
Κατεύθυνση Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
99
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
99
Κατεύθυνση Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο
100
Κατεύθυνση Ιστορίας της Φιλοσοφίας
100
Κατεύθυνση / ειδίκευση Διαχείριση Πληροφορίας και Δεδομένων (ΔΕΔ)
101
ΠΜΣ Κράτος και Δημόσια Πολιτική
102
Κατεύθυνση Βιομηχανική Φαρμακευτική
102
Τομέας Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών
102
Κατεύθυνση Φορολογικό Δίκαιο
103
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
103
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
105
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
107
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
107
Κατεύθυνση Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική
107
Κατεύθυνση Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας
108
Κατεύθυνση Διδακτική της χημείας και νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες
108
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο
109
Κατεύθυνση / ειδίκευση Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό (ΣΥΣ)
116
Κατεύθυνση Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών
118
Βιβλιοθήκη Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
118
Κατεύθυνση Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (Ρ/Η, με πρόσθετη εξειδίκευση στις Τηλεπικοινωνίες και στην επεξεργασία και διοίκηση της Πληροφορίας)
118
ΠΜΣ Βιολογία της Άσκησης
119
Κατεύθυνση Ανάπτυξη Νέων Φαρμάκων: Έρευνα, Κυκλοφορία και Πρόσβαση
120
Διατμηματικό / Διϊδρυτικό ΠΜΣ Μοριακή Ιατρική
121
ΠΜΣ Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
122
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
122
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας
123
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
124
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
126
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
128
Κατεύθυνση Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική
134
Κατεύθυνση Η Επιστήμη του Στρές και η Προαγωγή της Υγείας
134
Κατεύθυνση Κλινικές Μελέτες: Σχεδιασμός και Εκτέλεση
135
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
135
Τμήμα Φαρμακευτικής
135
Τμήμα Φιλολογίας
139
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
140
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
140
Βιβλιοθήκη Ιστορίας Δικαίου
142
Κατεύθυνση Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία
143
Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
143
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
145
Κατεύθυνση Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
146
Κατεύθυνση Φυσική Περιβάλλοντος (ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ)
149
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
150
Κατεύθυνση Ενδαγγειακές Τεχνικές
150
Κατεύθυνση Στρατηγικού Μάνατζμεντ
151
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
151
Κατεύθυνση Κλινική Παιδιατρική & Νοσηλευτική - Έρευνα
152
Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (ΙΦΕ - πρώην ΜΙΘΕ)
152
Κατεύθυνση Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική
154
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
157
Κατεύθυνση Χημική Ανάλυση-Έλεγχος Ποιότητας
158
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
161
Κατεύθυνση Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
167
Κατεύθυνση Θεωρητικά Μαθηματικά
168
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
171
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας-Καρδιολογική Νοσηλευτική
176
Κατεύθυνση Οικονομική και Διοίκηση των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
180
Κατεύθυνση Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
185
Κατεύθυνση Βιοστατιστική
190
Κατεύθυνση Λογιστική
195
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
195
Κατεύθυνση Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών
196
Τομέας Βασικών Επιστημών
196
Κατεύθυνση Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου
206
Κατεύθυνση Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία
208
Κατεύθυνση Έρευνα στην Γυναικεία Αναπαραγωγή
226
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
227
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
241
Κατεύθυνση Καρκίνος Πνεύμονα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα
249
Κατεύθυνση Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των μεταγγίσεων
250
Τομέας Υγείας - Μητέρας - Παιδιού
272
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
279
Βιβλιοθήκη Θεολογικής Σχολής
281
Κατεύθυνση Προαγωγή ψυχικής υγείας - Πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών
284
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Δικονομίας
289
Τμήμα Βιολογίας
291
Κατεύθυνση Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών
310
Τμήμα Φυσικής
313
Κατεύθυνση Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
323
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
333
Κατεύθυνση Διεθνής Ιατρική - Διαχείριση Κρίσεων Υγείας
340
Τομέας Κλινικοεργαστηριακός
348
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
364
Βιβλιοθήκη Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου
444
Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
452
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τομείς
465
Τμήμα Νομικής
472
Κατεύθυνση Παθολογία της Κύησης
490
Τομέας Χειρουργικής
494
Τομέας Παθολογίας
567
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
572
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
579
Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας
600
Τμήμα Μουσικών Σπουδών
735
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
926
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
940
Πληροφορική
1070
Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
1261
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
1343
Βιβλιοθήκη Τμήματος Θεατρικών Σπουδών
1375
Βιβλιοθήκη Ποινικών Επιστημών
1395
Τμήμα Χημείας
1406
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1570
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
1802
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
1951
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας
2028
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
2241
Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας
2938
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
3472
Βιβλιοθήκη Νομικό Σπουδαστήριο
3738
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
4233
Σχολή Νομική
5237
Τμήμα Ιατρικής
5530
Σχολή Θετικών Επιστημών
5996
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
8401
Σχολή Φιλοσοφική
10777
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
12536
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
14988
Ιστορικό Αρχείο
22866
Ερευνητικό υλικό ΕΚΠΑ
86787