Γκρίζα Βιβλιογραφία

Συλλογή uoadl:1058836 82978 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Γκρίζα Βιβλιογραφία
Περιγραφή:

Η συλλογή της "Γκρίζας Βιβλιογραφίας" περιλαμβάνει εργασίες που έχουν εκπονηθεί από φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του ΕΚΠΑ  στο πλαίσιο αντίστοιχου Προγράμματος Σπουδών (Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών κύκλων).

Ειδικότερα περιέχονται:

  • Πτυχιακές Εργασίες
  • Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες
  • Διδακτορικές Διατριβές 

Δικαιούχος του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας είναι o συγγραφέας/δημιουργός της εργασίας/διδακτορικής διατριβής, οποίος  παρέχει στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του ΕΚΠΑ τη μη αποκλειστική άδεια διάθεσης της εργασίας/διδακτορικής διατριβής στο διαδίκτυο, μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου Πέργαμος.

Κανόνες πρόσβασης:
Η διάθεση και πλήρης πρόσβαση στο ψηφιακό υλικό επιτρέπεται μόνο κατόπιν συναίνεσης των συγγραφέων και προσφέρεται αποκλειστικά για προσωπική μελέτη και ιδιωτική χρήση, καθώς και για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωση του υλικού, καθώς  και η οποιαδήποτε εμπορική χρήση του είτε για άμεσο ή έμμεσο εμπορικό ή οικονομικό  όφελος . 

Φίλτρο

 

1. Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

Συλλογή uoadl:postgraduate_theses
Περιγραφή:

 Η συλλογή περιλαμβάνει τις εργασίες που εκπονούν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο απόκτησης του μεταπτυχιακού τους διπλώματος.

2. Διδακτορικές Διατριβές

Συλλογή uoadl:phd_theses
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει τις διατριβές που εκπονούν οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο απόκτησης του διδακτορικού τους.

3. Πτυχιακές Εργασίες

Συλλογή uoadl:graduate_theses
Περιγραφή:

Η συλλογή περιλαμβάνει τις εργασίες που εκπονούν οι προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο απόκτησης του πτυχίου  τους.