Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1450053 47415 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2015-11-23
Έτος εκπόνησης:
2015
Συγγραφέας:
Παρασκευόπουλος Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Κατσίκας. Λέκτορας. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Σουζάννα Βέρνυ. Επίκουρη καθηγήτρια. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, οικονομική ανάπτυξη και εθνική ισχύς: η περίπτωση της Ελλάδας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Οι αλληλεξαρτήσεις από τις οποίες καθορίζεται πλέον η οικονομική ευημερία και τελικά η εθνική υπόσταση ενός κράτος στο σύγχρονο κόσμο, επιβάλουν έναν αυξημένο βαθμό συνεργασίας μεταξύ των κρατών, προκειμένου αυτά να αντισταθμίσουν την αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους από άλλους υπερεθνικούς και υποεθνικούς δρώντες. Τα έθνη κράτη που συνέστησαν την ΕΟΚ, επιδίωκαν μέσω της συνεργασίας τους, την ενίσχυση της εθνικής τους ισχύος, με αντάλλαγμα την παραχώρηση ορισμένων αρμοδιοτήτων στα υπερεθνικά όργανα της ΕΕ. Τα μέσα που επελέγησαν ήταν κυρίως οικονομικά, ενώ δεν εθίγησαν ζητήματα υψηλής πολιτικής.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ απολαμβάνουν τεράστια αποθέματα προβολής ήπιας ισχύος προς τρίτους σε όρους κυρίως οικονομικής δύναμης, προσφέροντας παράλληλα την προοπτική σταθερότητας και ευημερίας. Η Ελλάδα δεν μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει, τις ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης που της δόθηκαν στα 30 χρόνια συμμετοχής της στην ΕΕ. Η μεγέθυνση που γνώρισε η Ελληνική οικονομία, αποδείχτηκε σε μεγάλο βαθμό εφήμερη και ευάλωτη, λόγω των δομικών και εγγενών κοινωνικοοικονομικών της χαρακτηριστικών. Γι΄ αυτό και τελικά υποχρεώθηκε σε υποβάθμιση της εθνικής της ισχύος, καταρχήν άμεσα λόγω του οικονομικού πλήγματος που δέχθηκε και δευτερογενώς λόγω των επιδράσεων από την αναταραχή, την ανεργία και τη φθορά του κοινωνικοπολιτικού ιστού της χώρας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, εθνική ισχύς, οικονομική ανάπτυξη, διεθνής συνεργασία, κοινή αγορά, ελληνική οικονομία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
33
Αριθμός σελίδων:
48
Σημειώσεις:
Τοπική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Αρχείο:
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.

891 Παρασκευόπουλος, Μιχαήλ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.