Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778477 28958 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Εκτίμηση και Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού κινδύνου
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Νούκου Πηνελόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λινού Αθηνά, Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Υφαντόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ
Κάντζανου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών στην Ελλάδα σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα και τις επιπτώσεις αυτών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, στη δημόσια υγεία και στην οικονομική ζωή
Περίληψη:
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Αποτίμηση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού και Φαρμακευτικού Κινδύνου» και είχε σαν στόχο την συσχέτιση της σεισμικής ακολουθίας στη χώρα μας μέσω των επιπτώσεων των σεισμών στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον και στην ανθρώπινη κοινωνία, με την εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών.
Το πρώτο μέρος αποτελείται από πέντε κεφάλαια τα οποία έχουν ως εξής: στο πρώτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για τις φυσικές καταστροφές γενικά και γίνεται μια λεπτομερειακή περιγραφή του φαινομένου του σεισμού με αρκετά στοιχεία Τεχνικής Σεισμολογίας, στο δεύτερο Κεφάλαιο περιγράφονται οι βασικές παράμετροι Αντισεισμικού σχεδιασμού οι οποίες συνιστούν τις βασικές έννοιες πάνω στις οποίες δομούνται οι Αντισεισμικοί Κανονισμοί, στο τρίτο Κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του σεισμικού κινδύνου και στο τέταρτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι επιπτώσεις των σεισμών στο φυσικό περιβάλλον, στις κατασκευές, στην οικονομική ζωή και στη σωματική και ψυχική δημόσια υγεία.
Το δεύτερο μέρος αποτελείται από το πέμπτο, έκτο και έβδομο Κεφάλαιο εκ των οποίων στο πέμπτο παρουσιάζεται η εξέλιξη των Αντισεισμικών Κανονισμών σε συνάρτηση με τα σεισμικά γεγονότα στη χώρα μας, ενώ στο έκτο Κεφάλαιο γίνεται μία ανασκόπηση και παρουσίαση της πορείας εξέλιξης της δόμησης στη χώρα μας και των συνθηκών που μας οδήγησαν στην ανάγκη πρόληψης των επιπτώσεων των σεισμών μέσω της θέσπισης του Επεμβάσεων σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΚΑΝΕΠΕ). Στο έβδομο και τελευταίο Κεφάλαιο παρουσιάζονται κάποια συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σεισμός, Αντισεισμικοί κανονισμοί, Αντισεισμικός σχεδιασμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
32
Αριθμός σελίδων:
72
Noukou Pinelopi Master.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο