16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας. Χημεία και ποιότητα ζωής. Πρακτικά (τ. 1)

Conference Proceedings uoadl:1001839 4581 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας. Χημεία και ποιότητα ζωής. Πρακτικά (τ. 1)
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Ένωση Ελλήνων Χημικών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας
Year of publication:
1995
Main subject category:
Chemistry
Other subject categories:
Organic chemistry
Biotechnology
Biochemistry
Inorganic chemistry
Chemical Engineering and Materials Science
Number of pages:
564
Bib number:
501875
Usher Number:
338.476609495 ΠΣΧ1995 χ 1995- 1
Notes:
Αθήνα, 4-8 Δεκεμβρίου 1995

Φίλτρο

 

1. Νέες προσεγγίσεις στη σύνθεση αμινοκυκλοπεντιτολών μέσω ενδομοριάκης κυκλοπροσθήκης νιτριλοξειδίου σε παράγωγα σακχάρων

Conference Paper uoadl:1050680
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γάλλος, Ιωάννης Κ.
Ξυραφάκη, Βασιλική Π.
Κουμπής, Αλέξανδρος Ε.
Main subject category:
Chemistry

2. Παραγωγή και αντιδράσεις ελεύθερων ριζών στην C-1 θέση διαφόρων νουκλεοζιτών

Conference Paper uoadl:1050684
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γκιμήσης, Α.
Χατζηλιάλογλου, Χ.
Main subject category:
Chemistry

3. Σύνθεση και αντιδράσεις των 2-νιτρο-1-αρυλοπυρρολίων. Μελέτη της διαμόρφωσης του αιθυλιο Ν-[2-(2-νιτρο-1-πυρρόλο)φαινυλιο]-Ν-τολουόλιο-4-σουλφοναμιδίου

Conference Paper uoadl:1050696
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δημητρόπουλος, Ιωάννης Ν.
Κόρακας, Δημήτριος
Σκούλικα, Σταυρούλα
Βαρβούνης, Γεώργιος
Cobb, Jonathan
Main subject category:
Biochemistry

4. Σύνθεση των 2-αρυλο-1,2,3-τριαζολυλο-1οξειδίων

Conference Paper uoadl:1050703
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Κωνσταντίνα Π.
Οικονόμου, Βασιλική
Παρισοπούλου, Εύη Σ.
Main subject category:
Organic chemistry

5. Σύνθεση και μελέτη βιολογικής δράσης νέων 4-υποκατεστημένων οξαδιαζολο-κουμαρίνων

Conference Paper uoadl:1050712
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Νικολαΐδης, Δ. Ν.
Φυλακτακίδου, Κ. Χ.
Χατζηπαύλου-Λίτινα, Δ.
Λίτινας, Κ. Ε.
Main subject category:
Organic chemistry

6. Σύνθεση παραγώγων της [1,2,3]τριαζολο[5,1-f][1,2,4]τριαζίνης. Ένα νέο συμπυκνωμένο ετεροκυκλικό σύστημα

Conference Paper uoadl:1050718
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Λάσκος, Στάθης
Λιάνης, Πυγμαλίων
Ρόδιος, Νέστορας Α.
Main subject category:
Organic chemistry

7. Συζυγής προσθήκη του 2-(1,3-διοξολαν-2-υλο)αιθυλομαγνήσιο βρωμιδίου σε κυκλοαλκεν-3-όνες1

Conference Paper uoadl:1050723
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τσάνταλη, Γ. Γ.
Τακάκης, Ι. Μ.
Main subject category:
Organic chemistry

8. Μεθοδολογία σύνθεσης καφρενικών δακτυλίων. Ολική ασύμμετρη σύνθεση της κομπρεταστατίνης D-1

Conference Paper uoadl:1050729
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κουλαδούρος, Ηλίας Α.
Σουφλή, Ιωάννα Χ.
Main subject category:
Pharmacy

9. Στερεοχημική μελέτη της φωτοοξείδωσης αλκενίων με 1η NMR φασματοσκόπια

Conference Paper uoadl:1050739
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ορφανόπουλος, Μιχαήλ
Main subject category:
Chemistry

10. Νέα φθορίζοντα υποστρώματα για τη μελέτη της δευτεροταγούς εξειδίκευσης της προλυλο-ολιγοπεπτιδάσης

Conference Paper uoadl:1050746
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Νούλα, Κατερίνα
Γκλαβάς, Μάριος
Κόκοτος, Γεώργιος
Τζουγκράκη, Χρύσα
Main subject category:
Organic chemistry

11. Φωσφινικά ψευδοπεπτίδια ως βάση για την ανάπτυξη ισχυρών και εκλεκτικών αναστολέων Zn-πρωτεασών

Conference Paper uoadl:1050946
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γιωτάκης, Αθανάσιος Ε.
Βασιλείου, Σ.
Jiracek, J.
Dive, A.
Main subject category:
Biochemistry

12. Συνθετικοί αναστολείς της φωσφολίπασης Α2

Conference Paper uoadl:1050947
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κόκοτος, Γεώργιος
Main subject category:
Organic chemistry

13. Αντιδράσεις οπτικώς ενεργών Ν-υδροξυηλεκτριμιδοεστερών α-αμινοξέων με ενώσεις ενεργού μεθυλενίου. Σύνθεση και μελέτη δομής οπτικώς ενεργών τετραμικών οξέων

Conference Paper uoadl:1050953
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δέτση, Αναστασία
Μπουλουγούρης, Γιώργος
Ιγγλέση-Μαρκοπούλου, Όλγα
Main subject category:
Organic chemistry

15. Οξείδωσις αμινών μέσω του συστήματος Cu/CCI4/Et4N

Conference Paper uoadl:1050959
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παρασκευάς, Σπυρίδων Μ.
Σαββόγιας, Σπυρίδων
Main subject category:
Organic chemistry

16. Ταυτοποίηση αντιγονικών περιοχών και περιοχών δέσμευσης στην εσωκυτταρική αλληλουχία της β-αλυσίδας του υποδοχέα της ιντερλευκίνης-2(IL-2Rβ)

Conference Paper uoadl:1050967
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Dionyssopoulou, Eleni
Σωτηροπούλου, Γεωργία
Κορδοπάτης, Παύλος Α.
Meloen, R.
Main subject category:
Pharmacology

17. Δομικές αλλαγές στη θέση 5 της αγγειοτενσίνης ΙΙ επηρεάζουν διαφορετικά τη συγγένεια προς τον υποδοχέα

Conference Paper uoadl:1050972
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ασημομύτης, Ν.
Μαγκαφά, Βασιλική
Raptis, D.
Μάνεση-Ζούπα, Ευδοξία
Θεοδωρόπουλος, Δ.
Κορδοπάτης, Παύλος Α.
Main subject category:
Biochemistry

18. Ο ρόλος της αποπτωτικής δράσης του καδμίου σε κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος

Conference Paper uoadl:1050975
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τσάγκαρης, Γ. Θ.
Τζωρτζάτου-Σταθοπούλου, Φωτεινή
Main subject category:
Biochemistry

19. Σύνθεση των φουρανοδιτερπενίων (+-)-κοροναρίνη Ε και (+-)-διυδροκοροναρίνη Ε

Conference Paper uoadl:1050979
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ραγκούση, Βαλεντίνη
Λιάπη, Μαρία
Main subject category:
Organic chemistry

20. Σύνθεση πολυυδρόξυ-πυρρολιδινών μέσω αντιδράσεων κυκλοπροσθήκης νιτρονών παραγώγων σακχάρων

Conference Paper uoadl:1050983
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αργυρόπουλος, Νικόλαος Γ.
Γάλλος, Ιωάννης Κ.
Παναγιωτίδης, Θεόδωρος
Main subject category:
Organic chemistry