Πρακτικά τριήμερου επιστημονικού συνεδρίου. Ιδιοκτησιακό ζήτημα δασικών εδαφών της Ελλάδας

Conference Proceedings uoadl:1001847 1843 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Πρακτικά τριήμερου επιστημονικού συνεδρίου. Ιδιοκτησιακό ζήτημα δασικών εδαφών της Ελλάδας
Languages of Item:
Greek
Collectivity:
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων
Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων
Publisher:
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Year of publication:
1991
Main subject category:
Real Property Law
Other subject categories:
Environment
Keywords:
Δασική ιδιοκτησία, Δασικά εδάφη, Κτηματολόγιο, Προστασία
Number of pages:
430
Bib number:
432523
Usher Number:
333.7509495 ΓΕΩΤΕΕ ι 1991
Notes:
Αθήνα, 19-20-21 Ιουνίου,1991

Φίλτρο

 

1. Ιστορική εξέλιξη του ιδιοκτησιακού ζητήματος των δασών

Conference Paper uoadl:1047143
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ντούρος, Γιώργος
Main subject category:
Environment

2. Η σημασία των δημόσιων κτημάτων εν Ελλάδι από ιστορική πλευρά

Conference Paper uoadl:1047150
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δαφνής, Αθανάσιος
Main subject category:
Real Property Law

3. Το οθωμανικό γαιοκτητικό σύστημα κατά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, 1912-1913

Conference Paper uoadl:1047156
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γούπος, Χρήστος
Main subject category:
Real Property Law

4. Ιστορική παρακολούθηση της νομοθεσίας και διαχείριση δασικών εδαφών, διδάγματα και προτάσεις

Conference Paper uoadl:1047163
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπογιατζής, Χρήστος
Main subject category:
Real Property Law

5. Αρμοδιότητες των επιτρόπων (Μικτής και Ελληνικής) στα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης σε ζητήματα ιδιοκτησίας εκτάσεων Παλαιού Βασιλείου

Conference Paper uoadl:1047169
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Φραγκιουδάκης, Λευτέρης
Main subject category:
Real Property Law

6. Ιδιοκτησιακά προβλήματα δασών Χαλκιδικής

Conference Paper uoadl:1047174
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σοφογιάννης, Στ.
Main subject category:
Real Property Law

7. Το ιδιοκτησιακό πρόβλημα της Ν. Κρήτης

Conference Paper uoadl:1047184
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Φιλιππάκης, Μ.
Main subject category:
Real Property Law

8. Προβλήματα δασικής ιδιοκτησίας και προτάσεις επίλυσής τους στη Νότια Ελλάδα

Conference Paper uoadl:1047189
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπαζίγος, Παναγιώτης
Main subject category:
Real Property Law

9. Φυσικό περιβάλλον, εμπορευματοποίηση της γης και παιδεία

Conference Paper uoadl:1047193
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Απατσίδης, Λάζαρος
Main subject category:
Environment

10. Η δασοπροστασία άλλοτε και σήμερα, τα ουσιαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η διοίκηση στην εν γένει προστασία των δασικών εκτάσεων

Conference Paper uoadl:1047194
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Φραγκιουδάκης, Λευτέρης
Main subject category:
Environment

11. Η προστασία των δασών σήμερα

Conference Paper uoadl:1047198
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ντούρος, Γιώργος
Main subject category:
Environment

12. Προβλήματα ιδιοκτησίας και διαχείρισης δασών

Conference Paper uoadl:1047205
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γαλανός, Φώτης
Main subject category:
Real Property Law

13. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών, διαχείριση, εκμετάλλευση του δάσους από αναγκαστικούς συνεταιρισμούς διαχείρισης δασών

Conference Paper uoadl:1047211
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Λάμπρου, Α.
Main subject category:
Real Property Law

14. Η διεύρυνση της δασικής ιδιοκτησίας, προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του τεκμηρίου κυριότητας

Conference Paper uoadl:1047214
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γιωτάκης, Β.
Main subject category:
Real Property Law

15. Σχέση ιδιοκτησιακού καθεστώτος και χρήσεων γης

Conference Paper uoadl:1047221
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Δημητρόπουλος, Δημήτρης
Main subject category:
Real Property Law

16. Το χτες, το σήμερα και το αύριο του δασικού κτηματολογίου

Conference Paper uoadl:1047227
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πετρέλης, Β.
Main subject category:
Real Property Law

18. Αναγκαιότητα σύνταξης Δημοτικών και Κοινοτικών Κτηματοκαταλόγων με ουσιαστική δημοσιότητα πληροφοριών της διοίκησης επί ακινήτων

Conference Paper uoadl:1047238
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Φραγκιουδάκης, Λευτέρης
Main subject category:
Real Property Law

19. Πολιτικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αλλαγής χρήσης των δασών και δασικών εκτάσεων

Conference Paper uoadl:1047243
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Χλύκας, Ν.
Main subject category:
Real Property Law

20. Μία κάποια λύση : να εθνικοποιηθεί η δασική ιδιοκτησία

Conference Paper uoadl:1047265
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αποστολίδης, Η.
Main subject category:
Real Property Law