Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Η δασοπονία στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Στόχοι και αρχές για μια νέα δασική πολιτική

Conference Proceedings uoadl:1001848 1691 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου. Η δασοπονία στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Στόχοι και αρχές για μια νέα δασική πολιτική
Languages of Item:
Greek
Collectivity:
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Publisher:
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Year of publication:
1982
Place of publication:
Θεσσαλονίκη
Main subject category:
Environment
Keywords:
Δασοπονία, Δασική πολιτική, Δασολογία, Δάσος
Number of pages:
158
Bib number:
441641
Usher Number:
333.7509495 ΓΕΕ δ 1982
Notes:
Αθήνα 6,7,8 Δεκεμβρίου 1982

Φίλτρο

 

1. Το ελληνικό δάσος σήμερα

Conference Paper uoadl:1047305
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ντάφης, Σπυρίδων Α.
Main subject category:
Environment

2. Δασοπονία και δασική πράξη στην Ελλάδα

Conference Paper uoadl:1047310
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βλάχτσης, Χρήστος
Main subject category:
Environment

3. Η δασική πολιτική που εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα. Ανάλυση και κριτική

Conference Paper uoadl:1047313
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων
Main subject category:
Real Property Law

4. Η εκμετάλλευση των δασών και οι ορεινοί πληθυσμοί

Conference Paper uoadl:1047316
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παύλου, Ευθυμίου Ν.
Main subject category:
Environment

5. Κατευθυντήριες γραμμές σύγχρονης δασικής πολιτικής

Conference Paper uoadl:1047322
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μελαχροινός, Στέλιος
Main subject category:
Environment

6. Θεσμοί και όργανα εφαρμογής της δασικής πολιτικής

Conference Paper uoadl:1047326
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Τζιουβάρας, Θωμάς Γ.
Main subject category:
Environmental Law

7. Ο ρόλος των εργαζομένων σε μια σύγχρονη δασοπονία

Conference Paper uoadl:1047339
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων
Main subject category:
Public Administration

8. Χωροταξικός προγραμματισμός και ανάπτυξη της ορεινής περιοχής

Conference Paper uoadl:1047346
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαμίχος, Νίκος
Main subject category:
Environment

9. Δασοπονία και ορεινή οικονομία

Conference Paper uoadl:1047351
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κουτσιανίτης, Γ.
Main subject category:
Economics

10. Οικιστική ανάπτυξη - οικοδομικοί συνεταιρισμοί και οι δασικές εκτάσεις

Conference Paper uoadl:1047355
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Καπώνης, Π.
Main subject category:
Public Administration

11. Δασική αναψυχή. Κοινωνικοπολιτιστική και οικονομική αξιολόγησή της

Conference Paper uoadl:1047360
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ελευθεριάδης, Νίκος
Main subject category:
Environment

12. Η επίδραση του δάσους στην υγεία του ανθρώπου

Conference Paper uoadl:1047363
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κρικέλης, Ιωάννης
Main subject category:
Environment and public health

13. Φυτά - Ρύπανση

Conference Paper uoadl:1047371
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βερδή, Γιάννα
Κατσιαμπούρας, Δημήτρης
Τσομπανίκος, Δημήτρης
Φλώρος, Δημήτρης
Χαλικία, Μιμή
Main subject category:
Environment

14. Η δασοπονία αποφασιστικός παράγοντας για την ανακατανομή του εισοδήματος σε όφελος των ορεινών περιοχών

Conference Paper uoadl:1047375
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Στάμου, Νικ. Ι.
Main subject category:
Public Administration