Πρακτικά του 4ου πανελληνίου γεωγραφικού συνεδρίου (Αθήνα,12,13,14 Οκτωβρίου 1995)

Conference Proceedings uoadl:1001852 2648 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Πρακτικά του 4ου πανελληνίου γεωγραφικού συνεδρίου (Αθήνα,12,13,14 Οκτωβρίου 1995)
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας . Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας
Editor:
Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας . Τομέας Στρωματογραφίας, Γεωγραφίας, Κλιματολογίας
Year of publication:
1998
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Geology
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore
Geography, Atlases, maps
Geomorphology
Klimatology
Mathematical geography
Number of pages:
853
Bib number:
391874
Usher Number:
551.41 ΠΓΣ1995 π 1998

Φίλτρο

 

1. Γεωγραφία- Εκπαίδευση- ’Ανθρωπος- Περιβάλλον (Χαιρετισμοί)

Conference Paper uoadl:1037555
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Sotiriadis, L.
Main subject category:
Geography - Anthropology - Folklore

2. Κατολισθητικά φαινόμενα στο νότιο τμήμα της χερσονήσου της Μάνης

Conference Paper uoadl:1037559
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αλεξόπουλος Απόστολος
Lekkas, Spyridon
Main subject category:
Geology

3. Η Ευξεινική λεκάνη του Αιτωλικού σε σχέση με τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου

Conference Paper uoadl:1037562
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Albanakis, Konstantinos
Psilovikos, A.
Βουβαλίδης Κωνσταντίνος
Παλικαρίδης Χ.
Main subject category:
Geology

4. Η ρηχή λίμνη Οζερός ως χώρος εξαίρετης λειτουργίας φυσικοχημικών λιμνολογικών διεργασιών

Conference Paper uoadl:1037563
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Albanakis, Konstantinos
Psilovikos, A.
Vouvalidis, K.
Παλικαρίδης Χ.
Main subject category:
Geology

5. Φαινόμενα ανοξικών συνθηκών στην καρστική κρυπτολίμνη Αμβρακία

Conference Paper uoadl:1037564
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Albanakis, Konstantinos
Psilovikos, A.
Vouvalidis, K.
Παλικαρίδης Χ.
Main subject category:
Geology

7. Μελέτη του υδρομαστευτικού συστήματος τύπου Qanat( Κανάτ) Αγ. Παρασκευής Χορτιάτη Θεσσαλονίκης (Β. Ελλάδα)

Conference Paper uoadl:1037568
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Βαβλιάκης Ε.
Στέφος Ν.
Στανίνος Ε.
Main subject category:
Geology

8. Μελέτη των αιολιανιτών στην περιοχή των Αντικυθήρων

Conference Paper uoadl:1037569
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Verikiou-Papaspiridakou, Efthimia
Main subject category:
Geology

9. Γεωμορφολογικές και σεισμοτεκτονικές παρατηρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης

Conference Paper uoadl:1037570
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Gaki-Papanastasiou, K.
Παπαναστασίου Δ.
Maroukian, H.
Main subject category:
Geology

10. Landform evolution using Markov chains

Conference Paper uoadl:1037571
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Gournelos, Th.
Main subject category:
Geology

11. Γεωμορφολογική μελέτη της Θήρας- Σύνθεση παλαιοαναγλύφου

Conference Paper uoadl:1037590
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Gournelos, Th.
Vaiopoulos, Dimitrios A.
Vassilopoulos, Andreas P.
Evelpidou, Niki I.
Main subject category:
Geology

12. Οι γεωμορφές των Μετεώρων

Conference Paper uoadl:1037592
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Dermitzakis, M. D.
Drinia, H.
Main subject category:
Geology

13. Γεωμορφολογική και σεισμοτεκτονική μελέτη στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Βουλιαγμένης,Χερσόνησος της Παραχώρας

Conference Paper uoadl:1037595
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Maroukian, H.
Παπαναστασίου Δ.
Gaki-Papanastasiou, K.
Main subject category:
Geology

14. Ο υγροβιότοπος του δέλτα Σπερχειού. Αξίες και απειλές για τον μοναδικό υγροβιότοπο της Στερεάς Ελλάδας

Conference Paper uoadl:1037602
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μποναζούντας Μ.
Καλλιδρομίτου Δ.
Zacharias, I.
Main subject category:
Geology

15. Υδρογεωλογικά προβλήματα χώρων διάθεσης απορριμάτων στον Ελλαδικό χώρο

Conference Paper uoadl:1037606
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Ξενάκης, Νικόλαος
Alexouli-livaditi, A.
Main subject category:
Geology

16. Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις στις περιοχές Λειβαδίου και Μαραντοχωρίου της νήσου Λευκάδας

Conference Paper uoadl:1037610
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαδοπούλου Κ.
Verikiou-Papaspiridakou, Efthimia
Main subject category:
Geology

17. Τυπικό διναρικό καρστ στην κεντρική Εύβοια

Conference Paper uoadl:1038273
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαδοπούλου Κ.
Κιρδής Σ.
Main subject category:
Geology

18. Ο σεισμός του Αιγαίου (15-6-1995), σεισμοτεκτονικές παρατηρήσεις και γεωμορφικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον

Conference Paper uoadl:1038281
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαναστασίου Δ.
Gaki-Papanastasiou, K.
Main subject category:
Geology

19. Νεοτεκτονικός χάρτης Ανατολικής αττικής. Χρήση και εφαρμογή του με τη βοήθεια γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών

Conference Paper uoadl:1038289
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπανικολάου, Δημήτρης
Lekkas, Efthimios L.
Lozios, S.
Παπούλια Ι.
Βασιλοπούλου Ι.
Main subject category:
Geology

20. Χάρτης ενεργών ρηγμάτων του Ελληνικού τόξου. Δημιουργία βάσης δεδομένων με τη χρήση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών

Conference Paper uoadl:1038302
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Papanikolaou, D.
Μουτσούλας Μ.
Lekkas, Efthimios L.
Vassilopoulou S.
Παπούλια Ι.
Φουντούλης, Δ.
Καρβέλης Π.
Λόγος, Ευάγγελος
Main subject category:
Geology