Α' Πανελλήνιο συμπόσιο ωκεανογραφίας & αλιείας: περιλήψεις συμποσίου (Αθήνα, 14-17 Μαίου 1984)

Conference Proceedings uoadl:1001857 3109 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Α' Πανελλήνιο συμπόσιο ωκεανογραφίας & αλιείας: περιλήψεις συμποσίου (Αθήνα, 14-17 Μαίου 1984)
Languages of Item:
Greek
English
Collectivity:
Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών Ελλάδας
Publisher:
Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας
The MInistry of Culture and Sciences
Editor:
Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών Ελλάδας . Σύλλογος εργαζομένων
Year of publication:
1984
Place of publication:
Αθήνα
Main subject category:
Oceaonography
Other subject categories:
Biology
Ecology
Keywords:
Ρύπανση, Βαρέα μέταλλα, Ραδιορύπανση, Εσωτερικά νερά, Αλιεία, Υδατοκαλλιέργειες, Αλιευτική έρευνα
Number of pages:
88
Bib number:
436671
Usher Number:
551.46 ΠΣΩΑ1984 π 1984

Φίλτρο

 

1. Η ωκεανογραφική έρευνα στην Ελλάδα. Η σημερινή κατάσταση, οι προοπτικές.

Conference Paper uoadl:1021427
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Αναγνώστου, Χ.
Χρόνης, Γ.
Main subject category:
Oceaonography

2. Προτάσεις για μια καλύτερη ωκεανογραφική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Conference Paper uoadl:1021429
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μεταπτυχιακοί φοιτητές Ωκεανογραφίας
Main subject category:
Oceaonography

3. Επισκόπιση της διδασκαλίας της χημικής ωκεανογραφίας στην Ελλάδα 1975-1984

Conference Paper uoadl:1021432
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Σκούλλος, Μιχαήλ Ι.
Main subject category:
Oceaonography

4. Βιβλιογραφία Ωκεανογραφίας και Αλιείας των Ελληνικών θαλασσών, ποταμών και λιμνών

Conference Paper uoadl:1021434
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γκουλαλά Σ.
Main subject category:
Oceaonography

5. Η βενθική έρευνα στην Ελλάδα σήμερα. Στόχοι και προβλήματα

Conference Paper uoadl:1021440
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Νικολαΐδου, Α.
Κούκουρας Α.
Μπογδάνος, Κώστας
Main subject category:
Oceaonography

6. Ο ρόλος των Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών στον εθνικό και διεθνή χώρο

Conference Paper uoadl:1021442
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπουσουλέγκας Α.
Main subject category:
Oceaonography

7. Συμβολή στη μελέτη της φυσικής Ωκεανογραφίας του Παγασητικού κόλπου

Conference Paper uoadl:1021445
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Λασκαράτος Α.
Θεοχάρης Αλέξανδρος Σ.
Main subject category:
Oceaonography

8. Υδρολογικά χαρακτηριστικά περιοχής Στρυμωνικού κόλπου - Άγιου Όρους - κόλπου Καβάλας

Conference Paper uoadl:1021448
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Καλούμενος Λ.
Main subject category:
Hydrology

9. Μελέτη Φυσικών παραμέτρων του κόλπου Γέρας (Μυτιλήνη)

Conference Paper uoadl:1021450
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Θεοχάρης Αλέξανδρος Σ.
Γεωργόπουλος Δ.
Main subject category:
Oceaonography

10. Μερικές παρατηρήσεις στις μεταβολές φυσικών παραμέτρων στις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού

Conference Paper uoadl:1021452
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Μπαρμπετσέας Σ.
Γεωργόπουλος Δ.
Main subject category:
Oceaonography

11. Συνθήκες κυματισμού στην περιοχή του Σαρωνικού

Conference Paper uoadl:1021455
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Καρδάρας Θ.
Κουρούμπαλη- Σουρή Φ.
Main subject category:
Oceaonography

12. Μεταβολές μεγάλης διάρκειας της αλατότητας στον Σαρωνικό Κόλπο

Conference Paper uoadl:1021456
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γεωργόπουλος Δ.
Θεοχάρης Αλέξανδρος Σ.
Main subject category:
Oceaonography

13. Διακυμάνσεις μέσης στάθμης θαλάσσης και υδρολογικών παραμέτρων Ν. Ευβοϊκού κόλπου

Conference Paper uoadl:1021458
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Καλούμενος Λ.
Μωρού Α.
Main subject category:
Oceaonography

14. Επιφανειακή κατανομή της θερμοκρασίας στο Αιγαίο πέλαγος με τη χρήση δορυφορικών θερμοφωτογραφιών

Conference Paper uoadl:1021459
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Γεωργόπουλος Δ.
Main subject category:
Oceaonography

15. Μελέτη των επιφανειακών θερμοκρασιών θαλάσσης (S.S.T.) Κορινθιακού και Πατραϊκού από δορυφορικές θερμοφωτογραφίες TIROS-Ν και NOAA-6

Conference Paper uoadl:1021462
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Λασκαράτος Α.
Παπαγεωργάκη Γ.
Main subject category:
Oceaonography

16. Εκτίμηση της κυκλοφορίας στον κόλπο της Καβάλας από άμεσες μετρήσεις ρευμάτων

Conference Paper uoadl:1021463
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Καρδάρας Θ.
Main subject category:
Oceaonography

17. Μετρήσεις ρευμάτων στο στενό της Ψυττάλειας (Σαρωνικού κόλπου) για την κατασκευή αποχετευτικού αγωγού

Conference Paper uoadl:1021465
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Παπαγεωργίου Ε.
Μπαλόπουλος, Ε.
Main subject category:
Oceaonography

18. Θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή του Σαρωνικού Κόλπου

Conference Paper uoadl:1021466
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Καρδάρας Θ.
Main subject category:
Oceaonography

19. Μοντέλο κυκλοφορίας που οδηγούν ο άνεμος και η παλίρροια στην Ν. Α. υφαλοκρηπίδα των ΗΠΑ

Conference Paper uoadl:1021468
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κουραφάλου Βασιλική
Main subject category:
Oceaonography

20. Εκροή ρυπαντού στον θαλάσσιο πυθμένα

Conference Paper uoadl:1021472
Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Creator:
Κανταρτζή Μ.
Δημητρίου Ι.
Main subject category:
Oceaonography