Βασικά αποτελέσματα της σεισμολογικής έρευνας στην Ελλάδα. Τιμητικός τόμος αφιερωμένος στον καθηγητή Βασίλη Κ.Παπαζάχο

Honorific Edition uoadl:1002454 1070 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Βασικά αποτελέσματα της σεισμολογικής έρευνας στην Ελλάδα. Τιμητικός τόμος αφιερωμένος στον καθηγητή Βασίλη Κ.Παπαζάχο
Year of publication:
1998
Bib number:
434193
Usher Number:
551.2209495 ΑΠΘ.ΕΓ β 1998