Εις μνήμην Λ. Καραπιπέρη = In memoriam L. Karapiperis.

Honorific Edition uoadl:1002459 1197 Read counter

Unit:
School of Science
Library of the School of Science
Original Title:
Εις μνήμην Λ. Καραπιπέρη = In memoriam L. Karapiperis.
Year of publication:
1990
Bib number:
500097
Usher Number:
551.5 Αση Δ μ 1990